Uusi jätetaksa tulee voimaan Lounais-Suomessa vuoden alusta – polttokelpoisen ja biojätteen jäteastioiden tyhjennysmaksuihin korotuksia

0
Taksaan sisältyy uutena koko toimialuetta koskevat kiinteistöittäisen erilliskeräyksen jätemaksut pakkausjätteille. Kuva: TS-arkisto/Riitta Salmi

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti joulukuun kokouksessaan kunnallisesta jätetaksasta Lounais-Suomessa 1.1.2023 lähtien.

Jätehuoltolautakunta ei korottanut jätehuollon perusmaksua täyskatteiseksi aiemmin syksyllä lautakunnalle ehdotetulla tavalla, vaan osa perusmaksupalveluista katetaan edelleen muilla jätehuollon maksuilla.

Taksaan sisältyy uutena koko toimialuetta koskevat kiinteistöittäisen erilliskeräyksen jätemaksut pakkausjätteille. Taksaan sisältyvät uutena koko toimialuetta koskevat lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipaukkausten jäteastioiden tyhjennysmaksut.

Jätehuollon perusmaksu muuttuu viiden tai useamman huoneiston kiinteistöillä vuoden alusta. Näille kiinteistöille on vastaisuudessa vain yksi perusmaksuluokka aiemman asuntojen lukumäärään perustuneen kolmiportaisen maksuluokituksen sijaan.

Viiden tai useamman huoneiston maksuluokan mukainen maksu on suuruudeltaan 21,60 euroa/asunto/vuosi (sis. alv 24 %). Omakotitalojen ja muiden pientalojen perusmaksu, 23,85 euroa/asunto/vuosi (sis. alv 24 %), säilytettiin samana mitä se on ollut vuodesta 2017, jolloin perusmaksu otettiin Lounais-Suomessa käyttöön.

Myös vapaa-ajan asuntojen, palvelu- ja asuntola-asuntojen ja asumattomien asuintalojen maksu, 15,00 €/asunto/vuosi (sis. alv. 24 %), säilytettiin entisellään.

Perusmaksulla katetaan kustannuksia, joita syntyy asiointihetkellä maksuttomien kunnan lakisääteisten jätehuoltopalveluiden ja jätehuollon viranomaistoiminnan järjestämisestä. Asiointihetkellä maksuttomia kunnan jätehuoltopalveluita ovat muun muassa jäteneuvonta, vaarallisten jätteiden jätehuolto sekä lajitteluasemien ja kierrätyspisteiden ylläpito.

Yleinen kustannusten nousu aiheuttaa kiinteistöjen polttokelpoisen jätteen ja biojätteen jäteastioiden tyhjennysmaksuihin 0–14 prosentin korotuksia, riippuen muun muassa jäteastiatyypistä. Myös polttokelpoisen jätteen aluekeräysmaksuja nostettiin noin 7 prosenttia kohonneiden kustannusten perusteella.

Pakkausjätteiden jäteastioiden tyhjennysmaksuihin ei tullut muutoksia. Uusi taksa sisältää koko toimialueelle yhtenäiset pakkausjätteiden ja pienmetallin jäteastioiden tyhjennysmaksut.