Vanhusten hoidossa vakavia epäkohtia, apulaisoikeusasiamies linjasi

0

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin on ratkaissut useita kanteluita vanhusten epäinhimillisestä kohtelusta ja voimakkaiden rajoitustoimien käytöstä kivun, saattohoidon tai leikkauksen jälkeen. Kanteluissa toistuvat apulaisoikeusasiamiehen mukaan samat vakavat epäkohdat.

Virheellisen menettelyn taustalla on hänen mukaansa usein se, ettei henkilökunta tiedä, miten tilanteissa pitäisi toimia. Apulaisoikeusasiamiehen määräämillä tarkastuksilla on huomattu, että vakiintuneetkin käytännöt voivat olla lain, ihmisoikeussopimusten sekä ammattieettisten periaatteiden vastaisia.

Tarve selkeille valtakunnallisille ohjeistuksille

Kanteluiden perusteella apulaisoikeusasiamies päätti selvittää omana aloitteenaan, onko tällä hetkellä olemassa tarvittavaa tietoa rajoitustoimien käytön välttämisestä vanhusten hoidossa ja millä tavoin on huolehdittu siitä, että tieto on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käytössä. Saadun selvityksen perusteella toimenpiteitä on tehty, mutta apulaisoikeusasiamiehen mukaan toimet eivät ole vielä riittäviä.

Apulaisoikeusasiamies kertoo pitävänsä kohtuuttomana ja ongelmallisena vallitsevaa tilannetta, jossa yksittäiset alueet joutuvat tekemään ohjeistuksia vailla selkeitä valtakunnallisia ohjeita. Sakslin pyytääkin kiirehtimään selkeiden valtakunnallisten ohjeistusten ja koulutusmateriaalien laatimista.

–  Eri toimijoiden yhteinen havainto on se, että olemassa olevat toimintaohjeet keskittyvät rajoitustoimenpiteiden käyttöön. Sen sijaan rajoittamistilanteiden ennaltaehkäisyä koskevat selkeät ja yksinkertaiset ohjeet ja sen myötä osaaminen vielä enimmäkseen puuttuvat, ratkaisussa sanotaan.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan ohjeistusten tavoitteena tulisi olla sellaisten toimintatapojen vakiinnuttaminen, jotka vähentävät rajoitustoimien käyttöä ja edistävät niiden käytöstä luopumista.

Kuopiossa annettiin huomautus rajoitustoimien käytöstä

Viime keväänä Itä-Suomen aluehallintovirasto (avi) antoi huomautuksen Kuopion kaupungille Leväsen dementiayksikön asiakkaiden kohtelusta. Avin mukaan potilaisiin oli yksikössä kohdistettu lainvastaisia ja heidän itsemääräämisoikeuttansa loukkaavia käytäntöjä ja rajoitustoimia.

Dementiayksikössä oli avin mukaan käytetty vakavampia rajoitustoimia kuin olisi tarvittu. Yksikössä ei myöskään ollut pyritty ehkäisemään rajoitustoimien käyttöä. Yksikössä oli käytetty esimerkiksi magneettivöitä lainvastaisella tavalla. Magneettivyöllä voidaan sitoa potilas kiinni sänkyyn.

Jecaterina Mantsinen, Anniina Korpela