Avi: Salon pitää noudattaa lakia ja hallintosääntöään – valtuusto päätti kehitysvammaisten yksiköstä ohi lautakunnan

11
Salon kaupunginhallitus perusti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän, jossa ovat edustettuina kaikki valtuustopuolueet.. Kuva: SSS-arkisto/Kirsi-Maarit Venetpalo

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kiinnittää Salon kaupungin huomiota hallintosäännön noudattamiseen ja selkeään tiedottamiseen.

Avi on tutkinut kaupungin päätöksentekoa entisen kaupunginvaltuutetun Marjatta Halkilahden kantelun takia.

Halkilahti kanteli kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksenteosta viime vuoden helmi–maaliskuussa.

Kaupunki käsitteli päätöksissään kehitysvammahuollon kehittämisohjelman toteuttamista vuonna 2021. Sen yhteydessä valtuusto päätti, että kehitysvammaisten hoivayksikkö valmistellaan ja toteutetaan osana vanhuspalveluiden tulevaa kokonaisuutta.

Kantelun mukaan otsake oli harhaanjohtava, koska kehitysvammahuollon kehittämisohjelman alla käsiteltiin myös toisen palvelualueen eli vanhuspalveluiden asioita.

Halkilahden mukaan päätöksenteossa ei välitetty hyvän hallinnon periaatteista. Kantelun mukaan asia olisi pitänyt esitellä ja siitä olisi pitänyt tiedottaa selkeämmin.

Viimeistään päätöksessä olisi pitänyt todeta, että asia koskee vain kehitysvammahuollon osuutta, ja vanhuspalveluiden osalta jäädään odottamaan työn alla olevia ehdotuksia.

Kaupungin mielestä asiassa toimittiin hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti, ja valtuusto piti valmistelua riittävänä.

Kaupungin näkökulmasta valtuustolla oli toimivalta kokonaisuudessa, johon liittyi kehitysvammahuollon lisäksi vanhusten hoivayksiköiden perustaminen, koska päätöksellä olisi vaikutuksia tulevien vuosien talousarvioihin.

Kaupungin mielestä asianosaisia osallistettiin asianmukaisesti, ja asioista tiedotettiin riittävästi.

Sekä vanhuspalveluiden että kehitysvammahuollon kehittämisohjelmat oli jo aiemmin hyväksytty valtuustossa. Niiden mukaan kumpikin asiakasryhmä tarvitsee uusia tiloja. Asioita valmisteltiin rinnan.

Aluehallintoviraston mielestä Salon tulkinta kuntalain ja hallintosäännön soveltamisessa valtuuston toimivaltaan oli lainvastainen.

Kehitysvammahuollon yksiköiden perustaminen ja lakkauttaminen olisi kuulunut Salon hallintosäännön mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Valtuustolla ei ollut asiassa toimivaltaa, eikä sillä ole kuntalain mukaan otto-oikeuttakaan.

– Budjettitoimivaltuus ei tarkoita, että se samalla antaisi lain ja hallintosäännön vastaisesti toimivallan tehdä myös esimerkiksi toiminnan järjestämistä ja investointeja koskevia päätöksiä, avi totesi.

Aluehallintoviraston mukaan Salo tiedotti asiassa kuntalain mukaisesti. Tiedottamisen sisältö jäi kuitenkin epäselväksi. Lisäksi käytetyt sanavalinnat eivät täyttäneet hallintolain vaatimusta, jonka mukaan viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

11 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Keijo K.
8 kuukautta sitten

Ja jälleen.

MDI
8 kuukautta sitten
Reply to  Keijo K.

Takavarikoidaan auto, sehän on Keijo Koon vastaus kaikkeen.

Vlad
8 kuukautta sitten
Reply to  MDI

Ei kuitenkaan Naton syy, kuten Pertin vastaus kaikkeen.

Toisenlainen frendi
8 kuukautta sitten

Eikö sen kuitenkin pitäisi olla pääasia tässä, että nämä paikkaa tarvitsevat henkilöt saavat paikkansa eikä se, että Salon valtuusto päätti jättää byrokratian rattaista pari ratasta pois, kun päättivät tästä yksiköstä?

Olli P.
8 kuukautta sitten

Salo mainittu jälleen tutuissa ympyröissä.

Keijo.k
8 kuukautta sitten

Autojen takavarikoimisen ja Naton syyttämisen sijaan kaupungin kannattaisi palkata hyvä, lakeja ja asetuksia tunteva lakimies. Ei siis miestä ja lakia vaan lakimies(-henkilö)!

MDI
8 kuukautta sitten
Reply to  Keijo.k

Outo päätös avilta, koska valtuustohan on kunnan ylin päättävä elin ja vielä vapailla vaaleilla valittu, eikä mikään puolueiden kolmosketjun turhakkeilla miehitetty keskustelukerho.

L-mies
8 kuukautta sitten
Reply to  MDI

Vain diktaattorin ei tarvitse noudattaa lakia.

keijo.k
8 kuukautta sitten
Reply to  MDI

Arkadianmäelläkin on parisataa vapailla vaaleilla valittua, jotka tekevät päätöksiä puolueiden johdon määräysten mukaan! Siis narussa olevia ”sätkynukkeja”?

Pilkunsanonkomämitä
8 kuukautta sitten
Reply to  MDI

Osuit asian ytimeen. Tärkeimmät asiat jäävät usein paitsioon tuolla turhakevyöhykkeellä, kun on saatava oma kanta – ja nimi – esille keinolla millä hyvänsä. Määrä valitettavasti usein korvaa laadun varsinkin, jos on jotkin vaalit lähellä. Lait on tehty sovellettaviksi pääasia huomioiden.

pertti
8 kuukautta sitten

Salon pitää noudattaa omaa hallintosääntöä. Sen pitäisi olla selvää kaikille. Toki valtuusto on korkein päättävä elin kunnilla. Tähän ei ole syyllinen Nato niinkuin nimimerkki Vlad kertoo.