Hyvinvointialue nostaa hieman omaishoidon palkkioita Salossa: kaikki sopimukset käydään tänä vuonna läpi

1
Anniina Wehman (vas.) ja Milka Leppiniemi toivovat, että vastaisuudessa hyvinvointialueelta lähtee tietoa kaikille omaishoitajille.

Kaikki Varsinais-Suomen omaishoidon sopimukset käydään läpi tämän vuoden aikana. Hyvinvointialueen aloittamisen myötä omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitajille maksettavat palkkiot yhdenmukaistetaan.

Omaishoidettavia ja tarkistettavia sopimuksia maakunnassa on viime syksyn tilanteen mukaan noin 3 600. Viime vuoden loppuun asti kunnat päättivät palkkioista. Tarkistus tuo niihin muutoksia suuntaan tai toiseen.

Voimassa olevat sopimukset jatkuvat ennallaan, kunnes tarkistus on tehty. Uudet sopimukset tehdään uusien kriteerien mukaan.

Salolaisille omaishoitajille muutos tarkoittaa pientä korotusta palkkioon, sanoo Salon omaishoitajat ry:n puheenjohtaja Mira Aaltonen.

– Palkkiot ovat Salossa olleet alhaisimmalla tasolla, hän sanoo.

– Kriteerien muuttuminen voi toisaalta myös tarkoittaa, että kaikille nykyisille omaishoidon tuen piirissä oleville ei enää myönnetä tukea.

Viime vuonna pienin, ensimmäisen sitovuusluokan palkkio oli Salossa lain mukainen minimi 423,61 euroa kuukaudessa. Hyvinvointialueen pienin palkkio tälle vuodelle on 450 euroa. Se on reilut kymmenen euroa yli lain määrän summan.

Tänään tiistaina hyvinvointialueen hallitus päättää omaishoidon tuen toimintaohjeen osana muun muassa palkkion maksupäivästä. Esitys on, että joka kuukauden 15. päivä maksetaan edellisen kuukauden palkkio.

Osalle omaishoitajista muutos merkitsee voimaan tullessaan yhden kerran totuttua pidempää maksuväliä, kun palkkiota ei maksetakaan kuukauden viimeinen päivä.

Salossa käy päinvastoin. Omaishoitajan tilipäivä aikaistuu kahdella viikolla.

– Salossa on aikoinaan alettu maksaa palkkio vasta seuraavan kuukauden viimeinen päivä. Joulukuun palkkio tulee siis tämän kuun lopussa, kertoo Aaltonen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus hyväksyi viime marraskuussa omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkioluokat. Muutoksista ei ole tiedotettu muille kuin vanhusten omaishoitajille.

– Itse olen alle 65-vuotiaan omaishoitaja, eikä postia ole tullut, sanoo Salon omaishoitajat ry:n työntekijä Anniina Wehman.

Mira Aaltosen tilanne on samanlainen.

Yhdistyksen aktiivit ja työntekijät ottavat tietysti asioista selvää itse, mutta kaikilta omaishoitajilta se ei välttämättä onnistu.

– Toivottavasti jatkossa tietoa tulee suoraan omaishoitajille – tai ainakin tieto siitä, mistä tietoa löytää, sanoo Wehman.

Salon omaishoitajat ry toimii Salossa ja Somerolla. Salossa on noin 550 omaishoitajaa ja Somerolla noin sata. Omaishoitajista kaksi kolmasosaa on 65 vuotta täyttäneiden omaishoitajia, kertoo niinikään Salon omaishoitokeskuksessa työskentelevä Milka Leppiniemi.

Viralliset omaishoitajat ovat vain osa totuutta.

– Yhdistyksenä näemme, että omaishoitajia ovat kaikki, jotka huolehtivat omaisistaan tai läheisistään, jotka eivät jostain syystä selviä arjesta omin voimin.

Näin ajatellen suurin osa toimii omaishoitajana ilman virallista statusta eli ilman sopimusta ja siihen perustuvaa yhteiskunnan tukea.

– Kaikkiaan läheisavun antajia on Salossa 3 500–4 000, arvioi Leppiniemi.

 

Omaishoidon tuki: Sitovuus ja vaativuus vaikuttavat palkkioon

Omaishoidon tuki perustuu lakiin ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hyväksymiin myöntämisperusteisiin ja hoitopalkkioluokkiin.
Omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Sillä on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen.
Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista
palveluista sekä omaishoitajille annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.
Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.
Varsinais-Suomen kolmen sitovuusluokan palkkiot ovat 450, 700 ja 950 euroa kuukaudessa ja raskaan siirtymävaiheen palkkio 1 500 euroa kuukaudessa.
Viime vuonna alimman luokan hoitopalkkio oli Varsinais-Suomessa kunnasta riippuen 423,61–498 euroa kuukaudessa.

 

KORJAUS: Jutun kuvatekstissä korjattu Milka Leppiniemen nimi 10.1.2023 klo 9.35.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Pasi Lehtovaara
1 vuosi sitten

Salolaisille omaishoitajille muutos tietää pientä korotusta tukeen tai vie tuen kokonaan pois, aika karut vaihtoehdot.