Mielipide: Lapsen sukupuoli-identiteetti alkaa muotoutua jo nelivuotiaana

4
Kirjoittajat jatkavat keskustelua siitä, miten kouluopetuksessa tulisi käsitellä sukupuoli-identiteettien moninaisuutta. Kuva: Lehtikuva/ Kalle Parkkinen

Vaalityö on käynnistynyt ja huolta lapsista ja nuorista käytetään äänien kalasteluun häikäilemättömästi. Tästä esimerkki on turkulaisen kansanedustajaehdokkaan mielipidekirjoitus väitetystä ”gender-ideologiasta” kouluissa (SSS 20.1.).

Gender-ideologia on termi, joka on lainattu suoraan konservatiiviselta kristilliseltä oikeistolta USA:sta. Termillä halutaan muuntaa nykyaikainen, tutkimukseen perustuva käsitys sukupuolesta haitalliseksi ideologiaksi, jolla nuoria houkutellaan pois perinteisestä perhe-elämästä. Kristilliskonservatiivinen oikeistopolitiikka haluaa tukahduttaa seksuaalikasvatuksen ja kaventaa naisten oikeuksia omaan kehoonsa.

Mielipidekirjoituksessaan kirjoittaja esittää uhkakuvia, jotka eivät perustu mihinkään tutkimukseen, vaan hänen omiin kokemuksiinsa, jotka hän perustaa tyttärensä puheille.

Ensinnäkin, mikään tutkimus ei puolla sitä, että nuorten ahdistus ja masennus johtuisi koulujen sukupuolitietoisesta (sukupuolisensitiivisyys kirjoituksessa) kasvatuksesta. Sen sijaan vuosittaiset Kouluterveyskyselyt kertovat siitä, että vähemmistöstressi saa sateenkaarinuoret voimaan huonommin kuin vertaisensa.

Duodecim-lehti määrittelee vähemmistöstressin seuraavasti: ”Sukupuolivähemmistöt altistuvat ylimääräiselle krooniselle stressille vähemmistöasemansa takia. Stressiä lisäävät sekä syrjinnän kokemukset että niiden aiheuttama pelko, häpeä ja salaaminen. Vähemmistöstressi ei ainoastaan lisää mielenterveys- ja päihdeongelmien riskiä vaan on myös fyysisten sairauksien riskitekijä.” Tämän takia kouluissa on tehtävä työtä sen eteen, että koulun jokaisella oppilaalla on oikeus tulla näkyväksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Tähän tarvitaan tietoa ja aikuisten ohjausta.

Kirjoittajaa huolestuttaa myös se, että lapsille kerrotaan liian pieninä sukupuolen moninaisuudesta. Kuitenkin sukupuoli-identiteetti alkaa muotoutua neljän ikävuoden paikkeilla, myös sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla lapsilla. Pitäisikö heidät siis piilottaa? Kasvatuksen ammattilaiset osaavat kyllä kertoa asioista ikätasoisesti, kuten kuuluukin. Vaikeita englanninkielisiä termejä lapsille ei tarvitse kertoa. Kirjoittaja voi tutustua vaikka Raisa Cacciatoren Väestöliitolle tuottamaan Kehotunnekasvatus-materiaaliin, niin huoli helpottuu.

Nuoruuden kehitystehtävä on pohtia, kuka minä olen. Siihen kuuluu myös pohdinta omasta sukupuolesta. Millainen minä olen omassa sukupuolessani? Mikä on minulle mahdollista, tavoiteltavaa? Millaisena muut minut näkevät? Se on usein hämmentävää aikaa, ja eniten kaivataan ymmärtäviä, rinnalla kulkevaa aikuisia, jotka tukevat nuoren pohdintaa ilman omia ennakkoluulojaan.

Lopuksi toivomme, etteivät kansanedustajaehdokkaat, joilla menee iloisesti sekaisin sukupuoli ja seksuaalisuus ja niihin liittyvät termit, kirjoittaisi omiin pelkoihinsa kiinnittyviä tekstejä äänien toivossa.

Meidän lapsemme ja nuoremme ansaitsevat parempaa kuin heitä ulossulkevia ja näkymättömäksi tekeviä terveydenhuollon henkilöitä. Kouluterveyskyselyt nimittäin osoittavat sen, että sateenkaarinuorilla on huomattavan paljon huonoja kokemuksia terveydenhuollon henkilökunnasta ja terveystarkastuksista. Tämä johtuu koulutuksen puutteesta, joka näkyy vahvasti myös kansanedustajaehdokkaan kirjoituksessa.

Jokaisen lapsen ja nuoren puolesta,

Lotta Lindén

KM, erityisluokanopettaja,

seksuaalineuvoja

Eeva Nirhamo

FM, terveystiedon opettaja,

seksuaalikasvattaja

Armfeltin koulu, Salo

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Sateenkaarinuoren äiti
11 päivää sitten

Kiitos kirjoituksestanne Lotta Lindén ja Eeva Nirhamo! Toivottavasti kaikista Suomen kouluista löytyy yhtä asiantuntevia ja avarakatseisia ammattilaisia kuin te, kun lasten ja nuorten kanssa keskustellaan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista.

Keijo K
11 päivää sitten

Luin kirjoituksen oikein kahteen kertaa, hyvä kirjoitus. Asia menee pilalle kun sitä liikaa toitotetaan ja korostetaan ettei muka oteta huomioon ”erilaisuutta”. Eiköhän jokaisen oma asia ja pienemmälläkin vouhottamisella on ihan normi asia. Ei kannata syytellä muita.

Pertti
11 päivää sitten

Hyvä kirjoitus. Lasten ja nuorten pitää saada kehittyä omana itsenään ilman jonkun aikuisen ideologiaa. Aikuiset tästä on ongelman tehnyt, ei nuoret. Lapset ja nuoret luottavat aikuisten kertomaan ja opetukseen joten aikuisilla pitäisi olla vastuu siitä mitä tekevät ja opettavat.
Pitää muistaa Tommy Tabermanin sanoma ”lasta pitää rakastaa ja antaa tilaa” muuta ei tarvita.

Vlad
11 päivää sitten
Reply to  Pertti

Putinin kommentti tähän enää tarvittiinkin.