Mielipide: Lapsilla on oikeus saada tietoa sukupuolen moninaisuudesta

0
Kirjoittajan mukaan tieto sukupuolten moninaisuudesta ei ole vaaraksi, vaan auttaa nuorta pohtimaan omaa identiteettiään. Kuva: Lehtikuva/ Vesa Moilanen

Mirja-Riitta Sjöholm väittää mielipiteessään (SSS 20.1.), että nuorten masennusoireilu johtuu sukupuolen moninaisuutta koskevasta tiedosta.

Lapsilla on oikeus asialliseen tietoon seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Tähän on kiinnittänyt huomiota YK:n erityisraportoija oikeudesta opetukseen. Tietoa on pyritty kieltämään myös vetoamalla lasten ja nuorten hämmennykseen. Tämän argumentin on kumonnut Euroopan neuvoston perustuslakiasioiden asiantuntijaelin.

Ei ole olemassa näyttöä, jonka mukaan asiallinen tieto seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä vaikuttaisi haitallisesti lapsiin, päinvastoin. Lapsia ja nuoria ei hämmennä tieto sukupuolen moninaisuudesta vaan sen puute.

Tiukkaan nais-mies-jakoon perustuva maailmankuva ei suojele lapsia. Cis-sukupuolisuus ja perinteinen tyttöys ja poikuus eivät vastaa kaikkien todellisuutta. Jokaiselle kuuluu oikeus pohtia identiteettiään turvallisten aikuisten kanssa. Lasten ja nuorten sateenkaarisensitiivisiä mielenterveyspalveluja tulee myös parantaa. Sukupuoleen liitetyt odotukset ja paineet voivat ahdistaa ihan tavallisia herkkiä poikia tai tyttöjä.

Homottelu ei ole menneisyyttä vaan sitä esiintyy yhä. Se jatkuu niin kauan kun koulussa ja kodeissa pitäydytään tiukoissa sukupuolinormeissa. Sateenkaarinuoret kokevat THL:n koulukyselyn mukaan kouluympäristön turvattomammaksi. Tieto sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta lisää yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta. Turvallinen kouluympäristö on ihmisoikeus.

Lotte Telakivi

Nuorisotyön vaikuttamisen asiantuntija, Seta