Mielipide: Salon Yrittäjät ei ole irtisanoutunut yhteistyöstä kaupungin kanssa

2
Kirjoittaja pitää Salon kaupungin ja Lounais-Suomen Jätehuollon välistä tonttikauppaa esimerkkinä siitä, että kaupunki ei kohtele yrittäjiä tasaveroisesti. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen

Salon Yrittäjät ry:n tavoite on, että kaikkia yrittäjiä ja yrityksiä, toimialasta ja liikevaihdosta riippumatta, kohdellaan tasa-arvoisesti. Jos yhteiskunta ei kohtele yrityksiä tasa-arvoisesti, ovat yrittäjät päätöksiä tekevien tahojen hyväntahtoisuuden varassa ja se aiheuttaa väkisinkin tilanteita, joissa osa yrityksistä tulee kohdelluiksi epäreilusti. Aivan kuin yhteiskunnassa muutoinkin, sääntöjen tulee olla kaikille samat!

Salon Yrittäjät ry:n aloitteesta laadittiin ja allekirjoitettiin Salon kaupungin kanssa tavoitesopimus keväällä 2018. Sopimuksen allekirjoittajina olivat Salon Yrittäjien ja kaupungin lisäksi muut alueen paikalliset yrittäjäyhdistykset, Kauppakamari sekä Nuorkauppakamari ja sen tavoitteena oli tehdä Salosta Suomen yrittäjäystävällisin paikkakunta vuoteen 2023 mennessä. Toteutuessaan tuo titteli toimisi muun muassa parhaana mahdollisena vetovoimatekijänä, kun Saloon houkutellaan uusia yrityksiä.

Valitettavasti sopimuksen tavoitteeseen tähtäävä kehitys on kuitenkin edennyt päinvastaiseen suuntaan ja tavoite oli monelta osin kauempana kuin mitä se oli sopimuksen allekirjoitushetkellä. Tätä näkemystä tukee myös hetki sitten julkaistu maakuntaennuste, jossa Salon sijoitus oli pudonnut dramaattisesti. Salon Yrittäjät ry päätti syksyllä 2022 irtautua sopimuksesta, koska oli selvää, ettei tavoitteeseen olisi mahdollista päästä ja yrittäjäyhdistyksen näkökulmasta katsottuna oli vähintäänkin kyseenalaista, oliko Salon kaupunki aidosti edes sitoutunut yhteiseen tavoitteeseen.

Korvenmäen tonttikauppaa ja sen erikoisia perusteluja on uutisoitu useaan otteeseen. Yrittäjäyhdistyksen näkemyksen mukaan se on perusteluineen jyrkässä ristiriidassa Salon kaupungin laatimien sääntöjen ja toimintaohjeiden kanssa. Uutisoinnissa on jäänyt ilman suurta huomiota se seikka, että kauppahinta on 4 197 000 euroa alle kaupungin määräämän tonttien listahinnan ko. alueella. Case Korvenmäki todistaa, että säännöt eivät ole kaikille yrityksille samat ja yritysten tasa-arvoinen kohtelu ei toteudu. Yrittäjämyönteisyys ei tarkoita erityisetuja, se tarkoittaa tasavertaista kohtelua!

Tilaisuus, jossa Salon Yrittäjien irtaantuminen tavoitesopimuksesta tuotiin kaupungin edustajille esiin, oli uutisoinnista huolimatta lämminhenkinen ja yhdistys toi selvästi esiin tahtonsa uuden tavoitesopimuksen laatimiseksi. Kaupungin edustajien kanssa sovittiin jo alustavasti, että uusi tavoitesopimus tullaan laatimaan allekirjoittajatahojen yhteistyönä. Salon Yrittäjät ry:n näkemyksen mukaan kaupungin on helpompi sitoutua aidosti uudelleen asetettavaan tavoitteeseen, kun se on itse aktiivisesti mukana asettamassa ja muotoilemassa näitä tavoitteita.

Salon Yrittäjät ei ole irtisanoutunut yhteistyöstä Salon kaupungin kanssa.

Jukka Alanko

puheenjohtaja, Salon Yrittäjät ry

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Kesäasukas
13 päivää sitten

Näin vieraspaikkakuntalaisen saaman käsityksen mukaan kaupungin ja yrittäjien suurin yhteistyön este on nykyinen puheenjohtaja.

Analoogi
13 päivää sitten

Salon ja sen yrittäjien väliset keskustelut kuulostavat ihan Suomen ja turkkilaisten välisiltä.