Kyliä kehittämällä väkiluku kasvuun

2

Oli huolestuttavaa oli lukea Salon kaupungin asukasluvun laskeneen alle 51 000 hengen. Uusia asukkaita on houkuteltava kaupunkiin asukaskadon pysäyttämiseksi ja suunnan kääntämiseksi kasvuun. Meri-Halikko on yksi harvoista positiivisista vastavirtaan kulkijoista, joka on tässä laskevassa trendissä pystynyt viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana kasvattamaan asukasmääräänsä.

Näemme kylillämme olevan valtavan potentiaalin uusien asukkaiden houkutteluun. Alueella myyntiin tulevat talot menevät nopeasti kaupaksi. Tulijoita olisi, mutta valitettavasti tontti- ja asuntopula vaivaa. Meillä on tarjota uusille asukkaille asioita, jotka ovat nykypäivänä tärkeitä. Alueen sijainti ja miljöö ovat ihanteelliset asumisen, työnteon ja harrastukset huomioon ottaen.

Ratkaisuksi tähän näemme kaupungin mahdollistaman uusien tonttien kaavoituksen ja myyntiintulon. Toivomme myös aktiivisuutta yksityisiltä maanomistajilta tonttimaan kaavoitukseen. Myös alueella tyhjillään tai vajaakäytöllä olevien kiinteistöjen myynti tai vuokraus ympärivuotiseen asumiseen voisi olla osa ratkaisua.

On ollut hieno huomata että kaupunki on ottanut kylät strategiansa yhdeksi kärkihankkeeksi. Suora lainaus kaupungin strategiasta: “Maantieteellisesti laaja kaupunkimme tarjoaa monia asumisen vaihtoehtoja kaupungin vireästä keskustasta idyllisiin kyliin. Meistä jokaisella on oikeus hyvään kotiin, laadukkaisiin peruspalveluihin ja turvalliseen ympäristöön asuinalueesta tai elämäntilanteesta riippumatta.”

Lisäksi meitä ilahduttaa kaupungin strategiassa oleva lupaus maankäytön hyödyntämisestä kylien elinvoiman lisäämiseksi: “Kaupungin tulee osaltaan huolehtia kylien elinvoimasta muun muassa palveluiden ja maankäytön keinoin. Elävät ja yhteisölliset kylät -kärkihankkeella kehitetään kaupungin ja kylien välistä yhteistyötä ja kootaan yhteen eri vapaaehtoistoimijat sekä luodaan yhteiset periaatteet kylien toiminnan kehittämiselle”.

Kyläyhdistysten rooli kylien elävöittämisessä ja yhteisöllisyyden ylläpitämisessä on tärkeä. Siksi toivomme myös jatkossa tiivistä yhteistyötä kaupungin kanssa lähipalveluiden säilyttämisen, kehittämisen ja nykyisten, sekä tulevien asukkaiden pitovoimaksi.

Paula Achren

pj, Angelniemen kyläyhdistys ry

Susanna Raimi

pj, Wartsalan kyläyhdistys

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Ei mun takapihalle
1 kuukausi sitten

Kylien wanhat asukkaat eivät halua myydä hyviä tontteja. Ei juuri huonojakaan. Uusia muuttajia toivotaan, mutta jonnekin perämetsään. Uudet talot eivät saisi edes näkyä maisemassa.

Maaseudun elämä
1 kuukausi sitten

Kyllä meiltä vaan sais kysymään tulla! Olis tietkin lähellä.