Ukrainan sota ja korkojen nousu synkentävät maakunnan yrittäjiä – lähes joka viides suunnittelee sopeuttamistoimia

0
Maakunnan pk-yrittäjien suhdannenäkymät ovat heikentyneet nopeasti. Kuva: SSS-arkisto/Sami Perttilä

Pk-yrittäjien seuraavan 12 kuukauden suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on voimakkaasti pakkasella Varsinais-Suomessa, kertoo torstaina julkaistu pk-yritysbarometri. Suhdannenäkymien luku on nyt -24, kun viime syksynä saldoluku oli nolla ja vuosi sitten keväällä +10.

– Kyselyssä näkyy Ukrainan sodan vaikutus ja korkojen voimakas nousu edellisen puolen vuoden aikana, arvioi Finnveran aluejohtaja Seija Pelkonen .

Varsinaissuomalaisten suhdannenäkymät ovat muuta maata synkemmät, sillä koko maan saldoluku on -18. Varsinaissuomalaisten yrittäjien suhdannenäkymät ovat painuneet nykyistä alemmas ainoastaan vuonna 2009 finanssikriisissä.

Finnveran Pelkonen toteaa, että maakunnan elinkeinorakenne vaikuttaa siihen, että Varsinais-Suomen näkymät ovat muuta maata synkemmät.

– Varsinais-Suomessa on paljon teollisuustuotantoa, kun taas esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on enemmän palveluita.

Pelkosen mukaan hintojen nousu vaikuttaa tuotannollista toimintaa harjoittaviin yrityksiin voimakkaammin. Jo ennen inflaation ryöpsähtämistä ja korkojen nousua oli ongelmana komponenttipula.

Kasvuhakuisten yritysten määrä on laskenut Varsinais-Suomessa ennätysalhaalle. Vastaajista viisi prosenttia ilmoittaa olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia ja 27 prosenttia kasvuhakuisia. Viime syksynä voimakkaasti kasvuhakuisia oli kuusi prosenttia vastaajista ja kasvuhakuisia 34. Keväällä 2022 oltiin samalla tasolla.

Investointien arvoa kuvaava saldoluku on -22. Syksyllä lukema oli -9.

Pk-yritysten kannattavuutta koskeva saldoluku on Varsinais-Suomessa alhaisimmillaan vuoden 2005 jälkeen: saldoluku on -26. Liikevaihtoa kuvaava saldoluku on pakkasella, -4. Molemmat lukemat ovat valtakunnallisia lukuja heikompia.

Varsinaissuomalaisten yrittäjien työllistämisnäkymät ovat edelleen positiiviset: saldoluku on 4. Työllistämistäkin kuvaava saldoluku on kuitenkin hieman pudonnut vuodentakaisesta, jolloin se oli 7.

Finnveran aluejohtaja Seija Pelkonen sanoo, että Varsinais-Suomessa on ollut huutava työvoiman saatavuusongelma.

– Yrityksillä on edelleen tilauskantaa ja tekemistä, ja siksi tarvitaan edelleen myös tekijöitä.

– Osa yrityksistä on menettänyt liikevaihtoa, kun eivät ole pystyneet kotiuttamaan kauppoja työvoimapulan takia.

Viidennes vastanneista yrittäjistä nostaa työvoiman saatavuuden merkittävimmäksi työllistämisen esteeksi.

Samaan aikaan 18 prosenttia vastaajista suunnittelee sopeuttamistoimia. Työaikajärjestelyjä kaavailee näistä yrittäjistä 52 prosenttia ja lomautuksia 45 prosenttia.

Kaksi kertaa vuodessa

 

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometrin julkistavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Pk-barometrin kyselyyn vastasi koko maassa noin 4 650 yritystä.

Varsinais-Suomessa vastaajia oli 468.

Vastausaika oli joulukuun 2022 puolivälistä tammikuun 2023 puoliväliin.