Vastarinta yllätti Destian – Kemiönsaaren avolouhoksesta moitteiden vyöry

2

Destia Oy:n lupahakemus avolouhoksesta Kemiönsaarella on poikinut yli 60 muistutusta. Niistä iso osa koskee kivirekkojen ajoreittiä Taalintehtaan ruukkikylän läpi, mutta muistutuksissa puututaan myös ympäristöhaittoihin.

– Me käymme muistutukset huolellisesti läpi, Kemiönsaaren johtava ympäristösihteeri Sonja Lindström lupaa.

Destia tietää jo muistutusten sumasta. Sonja Lindström on pitänyt verkkokokouksen Destian myyntipäällikön Sakari Järven ja ympäristöasiantuntijan Maarit Salonojan kanssa.

Ranskalaisen Colas-konsernin omistama Destia haluaa louhia ja murskata Västanfjärdin Galtarbyssä 2,4 miljoonaa tonnia kalliota. Raskaat rekat ajaisivat suurimman osan kalliomurskeesta Taalintehtaan syväsatamaan.

– Se yllätti meidät, että liikenne on noussut niin isoksi asiaksi. Autot eivät tosin ole Destian, vaan asiakkaiden. Olemme tavallaan välikädessä, Maarit Salonoja sanoo.

Louhoshanke on kuohuttanut Kemiönsaarella sekä asukkaita että mökkiläisiä sen jälkeen, kun Kemiönsaaren kunta julkaisi lupahakemuksesta kuulutuksen 12. tammikuuta. Muistutusten viimeinen jättöpäivä oli maanantaina.

– Me vastaamme muistutuksiin ja muiden viranomaisten lausuntoihin, ja kunta tekee päätöksen, Salonoja toteaa.

Ympäristölupahakemuksesta tehtyjen muistutusten määrää voi pitää isona. Vertailuksi käynee vaikkapa Espoon ja Salon välinen oikorata, jonka yleissuunnitelma oli nähtävillä joulu– tammikuussa. Oikorata olisi osa Helsingin ja Turun välistä nopeaa junayhteyttä eli niin sanottua Tunnin junaa.

Yleissuunnitelmasta jätettiin Väylävirastolle 92 muistutusta.

Salon Seudun Sanomat kertoi lauantaina 18. helmikuuta, että lyhin reitti louhokselta Taalintehtaan satamaan kulkisi Taalintehtaan halki. Matkaa kertyisi noin kahdeksan kilometriä. Kiertämällä Nivelaxin ja Björkbodan kautta kuljetusmatka satamaan olisi noin 24 kilometriä.

– Kuljetukset ovat kustannuserä, ja pidempi kuljetusmatka kasvattaa myös ympäristökuormitusta. Ymmärrämme ihmisten huolen ja olemme valmiita neuvottelemaan yhdessä kunnan ja asukkaiden kanssa kuljetusten turvallisesta järjestämisestä, Salonoja sanoo.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen johtava asiantuntija Saila Porthen tietää, että kunnat ovat paikoin kieltäneet raskaan liikenteen läpiajon liikennemerkeillä.

– Ympäristöluvassa ja maa-ainesluvassa ei voi suoraan ottaa kantaa liikenteeseen. Jos alueelle menee kaksi reittiä, kukaan ei voi pakottaa ajamaan vain toista, Porthen huomauttaa.

Louhokselta Taalintehtaalle johtava yhdystie on valtion, mutta se muuttuu Taalintehtaan asemakaavan rajalla kunnan tieksi.

Destia haluaa louhia Korpsnokärretistä kalliota 11,6 hehtaarin alalta. SSS-arkisto/Minna Määttänen

Kemiönsaarella epäillään, että kalliomursketta on tarkoitus laivata Taalintehtaalta ulkomaille.

”Kemiönsaaren kuntaa, kunnan asukkaita ja kesäasukkaita hanke ei hyödyttäisi mitenkään. Rahalliset hyödyt menevät omistajille Ranskaan”, yksi muistuttaja kirjoittaa.

Muistutuksissa arvostellaan myös sitä, että Destia ikään kuin laistaa vastuunsa kaikesta siitä, mitä tapahtuu louhoksen alueen ulkopuolella. Yhtenä esimerkkinä mainitaan laivojen lastauksesta nouseva kivipöly.

Destia haluaa aloittaa louhinnan ja murskaamisen Korpsnokärretin kallioalueella jo ennen kuin lupa on lainvoimainen. Varsinais-Suomen ely-keskus ei lausunnossaan suosittele aloitusluvan myöntämistä ennen lainvoimaa.

”Kyseessä on uusi luonnontilainen alue eikä kallionlouhinnan ennallistaminen alkuperäiseen tilaan ole mahdollista”, ylitarkastaja Erika Liesegang muistuttaa lausunnossa.

Harvinaisia tai uhanalaisia luontotyyppejä ei louhosalueella ely-keskuksen mukaan ole. Ely pitää kuitenkin valitettavana, että EU:n lintudirektiivin suojelemien kangaskiurun ja kehrääjän elinympäristö tuhoutuisi.

Destian mukaan hanke on heidän mittakaavassaan keskikokoinen, eikä paikkakaan ole mitenkään poikkeuksellinen. Yhtiöllä on Etelä-Suomessa vireillä parhaillaan kymmenkunta uutta hanketta kiviaineksen ottamiseksi.

Etenkin Etelä-Suomessa suurin osa uusien alueiden lupahakemuksista Maarit Salonojan mukaan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Olli P
7 kuukautta sitten

Jos autot ovat asiakkaiden niin keitä nämä asiakkaat ovat? On selvää jos 2,4 miljoonaa kuutiota louhitaan niin ralli tulee olemaan melkoinen riippumatta kuka rekat omistaa

Amaryllis
7 kuukautta sitten
Reply to  Olli P

Tässä nyt tehdään kärpäsestä härkästä. Tunnin junan tieltä louhitaan viisinkertainen määrä kalliota ja sitä kaikki kutsuvat ”nopeaksi ympäristöteoksi”.