Eläinsuojelutarkastusten määrä nousi Salossa – pieneläinpäivystys kilpailutetaan seutuhankintana, johon myös Somero liittyy

0
. Kuva: TS-arkisto/Riitta Salmi

Salon terveysvalvonta teki viime vuonna 77 epäilyyn perustunutta eläinsuojelutarkastusta ja 20 uusintatarkastusta. Eläinsuojelutarkastusten määrä nousi edellisvuodesta 17 käynnillä.

Yhdeksässä tapauksessa ryhdyttiin kiireellisiin toimiin, kuten eläimen hoidon järjestämiseen muualla, lopettamiseen tai lähettämiseen teuraaksi. Eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi annettiin 17 eläinsuojelulain mukaista määräystä.

Tarkastuksista 82 prosenttia kohdistui pieneläimiin. Niistä useimmissa tapauksissa riitti eläimen omistajien neuvominen ja ohjeistaminen.

Salossa ei ollut valvontaeläinlääkäriä kolmeen kuukauteen, jolloin praktikkoeläinlääkärit joutuvat hoitamaan akuutteja eläinsuojelu- ja eläintautikäyntejä oman työnsä ohessa. Vakituisen valvontaeläinlääkärin virka saatiin täytettyä vasta toisella hakukierroksella.

Resurssiongelmista johtuen talleille, eläinhoitoloihin, kenneleihin ja riistanhoitotarhoille pystyttiin tekemään vain seitsemän tarkastusta suunnitellusta 41:stä.

Eläinlääkärit tekivät 344 tilakäyntiä, kun edellisvuonna niitä tehtiin 434. Virka-ajan käyntejä oli 204 ja päivystyksen 140.

Pieneläinvastaanotoilla kirjattiin 2 159 käyntiä. Salolaisille sika-, nauta- ja lammastiloille tehtiin 40 terveydenhuoltokäyntiä.

Salo on hoitanut hyötyeläinpäivystyksensä jo kymmenen vuotta Liedon ympäristöterveydenhuollon kanssa. Päivystysalue on jaettu kahteen yhden päivystäjän alueeseen. Eteläiseen piiriin kuuluvat Salo, Sauvo, Paimio, Kemiönsaari, Parainen ja Kaarina. Piirin päivystyskäynneistä noin 70 prosenttia suuntautui viime vuonna Salon alueelle.

Salon pieneläinpäivystys on ostettu eläinsairaala Evidensia Vettorilta Raisiosta. Päivystyksessä hoidettiin viime vuoden aikana 690 salolaista pieneläintä. Sopimus Vettorin kanssa on voimassa elokuun loppuun.

Salon rakennus- ja ympäristölautakunta päätti, että Salon ja Someron ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue hankkii syyskuun alusta pieneläinpäivystyksen seudullisena hankintana. Turun kaupunki hoitaa kilpailutuksen, mutta jokainen kunta tekee oman sopimuksensa, joka alkaa syyskuun alusta ja päättyy vuoden 2025 lopussa.

Ennen yhteistoiminta-alueen muodostamista Someron eläinlääkärit hoitivat päivystyksen itse. Kuluvan vuoden alusta Somero on hankkinut pieneläinten päivystyspalvelut Lohjan ympäristöterveyspalveluista.

Salon eläinlääkintähuolta kuormittivat viime vuonna vähäiset resurssit ja pitkään jatkuneet rekrytointivaikeudet. Vuoden alusta aloittaneen Salon ja Someron ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen uskotaan helpottavan toimintaa, jota pyöritetään nyt useamman kaupungineläinlääkärin voimin.

Salossa on kolme praktikkoeläinlääkäriä ja Somerolla heitä on kaksi. Yhteistoiminta-alueelle on myös perustettu toinen valvontaeläinlääkärin virka.