Meriniityssä laiduntaa ensi kesänä lampaita

0
Nakolinnan alue sijaitsee kuvan vasemmassa reunassa näkyvän Meriniityntien, 110-tien ja IoT Campuksen rajaamalla alueella. Kuva: SSS/Kirsi-Maarit Venetpalo

Salon keskustan kupeeseen Nakolinnaan tulee ensi kesänä kaksi laidunta.

– Tulossa on ainakin lampaita ja mahdollisesti myös emolehmä ja vasikka, kertoo ympäristönsuojelutarkastaja Jaana Röytiö.

Nakolinnan aluetta halkoo kevyen liikenteen väylä, ja laitumet tulevat sen molemmille puolille. Aitauksiin tulee portit, joista voi kulkea laidunalueille.

Eläinten ”työnä” on pitää alueen perinnebiotyypistä huolta. Se tapahtuu syömällä.

– Laiduntaminen on ainoa tehokas tapa pitää alue kunnossa.

Nakolinnan alueen koko on 19 hehtaaria, josta 9 hehtaaria on perinnebiotooppeja.

Laitumet liittyvät jo aiemmin alkaneeseen Salon pölyttäjälinna -hankkeeseen.

Hankkeen avulla parannetaan pölyttäjien, kuten kimalaisten, mehiläisten ja perhosten olosuhteita.

Nakolinnassa on talven aikana poistettu yksittäisiä puita ja puuryhmiä sekä raivattu kasvillisuutta.

Alueella tehtiin perinnebiotooppi-inventointi kesällä 2022. Inventoinnissa löytyi useita ketoja sekä metsälaitumeksi ja hakamaaksi soveltuvia alueita.

Rehevöitymisestä ja heinittymisestä huolimatta alueella on säilynyt perinteistä ketokasvillisuutta, jonka uskotaan hyvällä hoidolla runsastuvan nopeasti.

Alueelta on hävitetty muun muassa isotuomipihlajaa ja kurtturuusua.