Lapsi kirjoitti, että sukupuolia on vain kaksi – Salolaiskoulu otti yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun

5
Tasa-arvovaltuutettu sekä yhdenvertaisuuvaltuutettu tukevat Mustamäen koulun toimintaa, jossa kiellettiin syrjiväksi katsottu oppilastyö. Kuva: SSS/Kirsi-Maarit Venetpalo

Tasa-arvovaltuutettu on asettunut tukemaan Mustamäen koulun päätöstä kieltää syrjiväksi katsottu oppilastyö. Kannanottoa pyysi koulu.

Erityisesti kannanottoa pyydettiin virkkeisiin ”sukupuolia on vain kaksi” ja/tai ”sukupuolia on kaksi”.

– Kannanotto tukee täysin kaupungin yhdenvertaisuustyötä, toteaa Salon vs. perusopetusjohtaja Jaana Talvitie.

Tasa-arvovaltuutettu toteaa kannanotossaan muun muassa näin: Mustamäen koululla on ollut tasa-arvolain nojalla paitsi oikeus myös velvollisuus kieltää oppilastyö, joka sisältää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä syrjivän ja loukkaavan viestin.

Talvitie sanoo, että Mustamäen koulussa ollutta tapausta ei voida avata yhtään sen laajemmin, mitä kannanotossa kerrotaan. Syynä on yksityisyyden suoja.

– Meillä on myös velvollisuus huolehtia, ettei vahingoiteta yksittäistä oppilasta.

Näin ollen työn sisältöä tai esimerkiksi sitä, millä luokka-asteella työ on tehty ja miten, ei kerrota.

Kannanotto ei aiheuta mitään uusia toimenpiteitä tai ohjeistuksia perusopetuksen puolella. Talvitie selittää, että kaupungin opetustoimi jatkaa työtään, johon kuuluu myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö.

Hän toteaa, että esille tullut asia jakaa mielipiteitä yleisessä keskustelussa.

– Meidän työtämme ohjaavat lait, asetukset ja suunnitelmat, eivät omat mielipiteet, Talvitie muistuttaa.

Tasa-arvovaltuutettu toteaakin kannanotossaan, että sekä Salon kaupungilla perusopetuksen järjestäjänä että Mustamäen koululla on tasa-arvolakiin perustuva velvollisuus huolehtia sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellon noudattamista.

Kannanoton mukaan molemmilla on näin ollen paitsi oikeus myös velvollisuus puuttua tilanteeseen ja toimintaan, joka syrjii tai loukkaa sukupuolivähemmistöön kuuluvia lapsia.

Velvollisuuksiin tasa-arvovaltuutettu listasi lisäksi muun muassa sen, että koulu tai kunta edistää sukupuolten tasa-arvoa. Velvollisuuksiin kuuluu myös ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää.

Kannanottoon sovellettavista tasa-arvolain säädöksistä asiakirjassa mainitaan muun muassa se, että tasa-arvolaki kieltää erikseen sukupuoleen perustuvan syrjinnän oppilaitoksissa.

Lisäksi opetuksen järjestäjällä ja oppilaitoksella on velvollisuus edistää sukupuolten tasa-arvoa.

Tasa-arvovaltuutetun kannanoton kaltaista viestiä koulu on saanut tapaukseen liittyen jo aiemmin yhdenvertaisuusvaltuutetulta. Ylitarkastaja Matti Jutila kertoo, että koulu on saanut asiasta sähköpostiviestejä, joissa on arvioitu, ettei koulun toiminta ole syrjintää vaan yhdenvertaisuutta edistävää.

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jompikumpi
6 kuukautta sitten

Onkohan tämä matemaattinen vai biologinen probleema.

Allan
6 kuukautta sitten
Reply to  Jompikumpi

Tai peräti uskonnollinen.

Koululla on toki velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta, mutta toisaalta vastassa on yksityishenkilön mielipiteen ilmaisuoikeus johon taas ei sovelleta yhdenvertaisuussäännöksiä.

Toisaalta yksityisen henkilön mielipide voi perustua uskonnolliseen maailmankatsomukseen.

Toisaalta jos kysymyksessä on alaikäinen henkilö johon mielipide kohdistuu, niin voiko tämä alaikäinen henkilö ylipäätään kuulua seksuaalivähemmistöön?

Mielestäni kyseessä olevan tapauksen oppilaan pitäisi ehdottomasti viedä asia oikeusjärjestelmän ratkaistavaksi.

Allan
6 kuukautta sitten
Reply to  Allan

Kuten muistelinkin, nyt voimassa olevassa laissa sukupuolta voi vaihtaa ainoastaan täysikäinen. Huhtikuussa voimaan tulevassakin laissa eduskunnan sivuilta löytyvän hallituksen esityksen mukaan ainoastaan täysi-ikäinen voi muuttaa sukupuoltaan. Artikkelin mukainen ilmaisu tasa-arvovaltuutetun kannanotosta kuuluu näin: ”Kannanoton mukaan molemmilla on näin ollen paitsi oikeus myös velvollisuus puuttua tilanteeseen ja toimintaan, joka syrjii tai loukkaa sukupuolivähemmistöön kuuluvia lapsia.” Kannanotossa on kaksi selkeää juridista ongelmaa. Kannanotto ei ole voimassa olevan lain mukaan mahdollinen ja on lainvastainen, koska vain täysi- ikäinen henkilö voi olla jotain muuta kuin kahta sukupuolta. Uudenkaan lain mukaan, ei kukaan muu kuin täysi-ikäinen henkilö voi olla muuta sukupuolta kuin joko mies tai… Lue lisää »

Näin ennen
6 kuukautta sitten

Lapsi kirjoitti mielestäni ihan oikein. On tyttöjä ja poikia, naisia ja miehiä. Näin on ollut ja tulee aina olemaan.

Veikko
6 kuukautta sitten

On 2 sukupuolta, sekä poikkeamia, näin on eläimillä aina ollut.