Oikeus elämään on ihmisoikeus

1

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus esittää oikeuden elämään ensimmäisenä perusoikeutena ja samoin tekee Euroopan ihmisoikeussopimus.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on korkein oikeusaste tulkitsemaan Euroopan ihmisoikeussopimusta. Se on oikeuskäytännössään selvästi ilmaissut, että oikeus elämään on ylin kaikista perusoikeuksista ja perusta muille ihmisoikeuksille. Muita perusoikeuksia on tarkasteltava tästä näkökulmasta, myös itsemääräämisoikeutta.

EIT on ratkaisussaan (Pretty v. the United Kingdom) todennut, että EIS 2 artiklasta ei voi johtaa subjektiivista oikeutta kuolla toisen henkilön eikä julkisen viranomaisen avustamana. Ei siis ole olemassa ”oikeutta kuolemaan”.

Eutanasiaa ei ole missään maailmalla poistettu rikoslainsäädännöstä. On vain säädetty ehtoja, joiden täyttyessä teosta ei tuomita. Rikoslain alaista tekoa ei voi pitää kenenkään ”oikeutena”.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on tehnyt kannanoton eutanasiasta vuonna 2017. Siinä todetaan, että eutanasia ja lääkäriavusteinen itsemurha ovat hyvin ongelmallisia eettisesti, ihmisoikeusnäkökulmasta, juridisesti sekä käytännön toteutukseltaan.

Ei ole yksiselitteistä määrittelyä keskeisenä perusteena olevalle ”sietämättömälle kärsimykselle” ja epämääräiselle käsitteelle on ongelmallista rakentaa lainsäädäntöä.

EIT on viime vuonna todennut, että Belgian valtio on laiminlyönyt eutanasialainsäädäntönsä toteuttamisessa yksilön oikeuden elämään.

YK:n ihmisoikeustarkkailijat ovat antaneet huomautuksia Kanadalle tämän eutanasialainsäädännön ongelmista.

Nämä osoittavat, että eutanasialainsäädäntöä ei ole pystytty laatimaan tavalla, joka turvaisi perustavan ihmisoikeuden, oikeuden elämään.

Kaikkialla eutanasian tai lääkäriavusteisen itsemurhan sallineissa maissa on nähtävissä, että käytännöt laajenevat alun perin tarkoitetutuista ja ulottuvat koskemaan yhä haavoittuvampia ihmisryhmiä, kuten lapsia ja mielenterveysongelmaisia. Alankomaissa käytäntö on johtanut siihen, että neljännes eutanasioista jätetään ilmoittamatta, eikä niiden oikeellisuutta silloin koskaan voida arvioida.

Suomeen ei tule laatia eutanasialainsäädäntöä.

Kalle Mäki

lääkäri, Lääkäriliiton

eettisen neuvottelukunnan jäsen

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Eutan aasi
14 päivää sitten

Oikeus sietämättömään kärsimykseen on ihmisoikeus.