Oikeuskansleri halusi Salolta selvityksen lomituksen yt-neuvotteluista – kaikilla työtekijöillä ei ollut etäyhteyttä

26
Viime vuosikymmenellä Tammenpään tilalle rakennettiin uusi navetta, mutta nyt investointeja ei ole näköpiirissä. Lomittaja Miia Väihkösen työtilanne näyttää hyvältä kesän loppuun saakka.
Salon, Pöytyän ja Vehmaan lomituksen paikallisyksiköt yhdistettiin viime vuoden alusta samaksi yksiköksi Vehmaan kunnan organisaatioon. Kuva: SSS-arkisto/Marko Mattila

Oikeuskanslerivirasto vaati Salolta vastauksen maatalouslomituspalveluiden liikkeenluovutuksen yhteistoimintamenettelystä tehtyyn kanteluun. Kantelu koski yt-menettelyä toiminnan siirtämisestä Salon kaupungin järjestämisvastuulta Vehmaan kunnalle.

Oikeuskanslerille kanneltiin yt-menettelyn yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden osittaisista puutteista. Työnantaja ei ollut toimittanut kaikille neuvotteluihin kutsutuille työntekijöille etäkokouksiin riittäviä viestintävälineitä eli internet-yhteydellisiä älypuhelimia.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) irtisanoi Salon sopimuksen maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluista ja päätti yhdistää Salon, Pöytyän ja Vehmaan paikallisyksiköt Vehmaan kunnan alaisuuteen. Siirtyminen toteutettiin liikkeenluovutuksena vuoden 2022 alusta. Sen piiriin kuului 43 vakituista työntekijää, joista 38 on maatalouslomittajia.

Liikkeenluovutusta käsiteltiin Salon kaupungin yhteistoimintaelimen kokouksessa maaliskuussa 2021 sekä neljässä muussa yhteistoimintatilaisuudessa. Kaupunki ei edellyttänyt kaikkien työntekijöiden osallistumista yt-tilaisuuksiin, vaan yhteistoiminta toteutettiin edustuksellisesti.

Kaikkiin tilaisuuksiin kutsuttiin Salon kaupungin pääluottamusmiehet, jotka myös osallistuivat niihin. Tilaisuuksiin lähetettiin kutsut koko liikkeenluovutuksen piiriin kuuluneelle henkilöstölle, koska työnantaja halusi antaa kaikille mahdollisuuden osallistua. Kokousten ajankohdat sovittiin työntekijöiden toiveiden mukaisesti niin, että ajankohdat olivat mahdollisimmat sopivat lomittajille. Lomitusyksikön laajan toiminta-alueen takia tilaisuuksiin sai osallistua myös etäyhteydellä.

Salon kaupunki katsoo täyttäneensä lain vaatimukset selvittää henkilöstön edustajille luovutuksen ajankohdan, syyt, työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset sekä suunnitellut työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

Lain mukaan yhteistoiminnassa ovat osallisina työnantajan edustaja sekä työntekijä, jota yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävä asia koskee ja hänen esimiehensä tai henkilöstöryhmän tai sen osan edustaja tai asianomaisten henkilöstöryhmien edustajat.

Henkilöstöllä oli koko prosessin ajan mahdollisuus esittää kysymyksiä joko etukäteen tai tilaisuuksissa. Ne ja vastaukset kirjattiin pöytäkirjoihin, jotka olivat saatavilla henkilöstön Intra-ohjelmassa. Liikkeenluovutusta käsiteltiin myös työpaikkakokouksissa ja työryhmissä. Yt-neuvottelut päätettiin osapuolten yhteisymmärryksessä neljännen yt-tapaamisen yhteydessä marraskuussa 2021. Jäseniä edustaneet pääluottamusmiehet vahvistivat allekirjoituksillaan kaikki tilaisuuksista laaditut pöytäkirjat.

Salon kaupunki toteaa lausunnossaan, että yhteistoiminta tullaan jatkossakin toteuttamaan pääsääntöisesti henkilöstön edustajien kanssa.

Yhteistoiminnan järjestämisestä vastaavilla viranhaltijoilla ei ole ollut tiedossa kantelun tekijän kuvaama viestintävälineiden puute. Jos Salon kaupunki jatkossa antaa edustuksellisen yhteistoiminnan lisäksi henkilöstölle mahdollisuuden osallistua yhteistoimintaan, se varmistaa, ettei vastaavaa tilannetta synny.

Oikeuskansleri halusi kantelun johdosta henkilöhallinnossa tehdyt toimenpiteet tietoonsa tällä viikolla.

26 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jari Engström
1 kuukausi sitten

Kantelussa oli kyse siitä, että lomittajat joutuivat osallistumaan omin laittein yhteistoimintatilaisuuksiin usein vapaa-ajalla, vapaapäivinä, vuosilomalla. Omien laitteiden käytöstä ei oltu sovittu lomittajien kanssa. Tämä kantelu oli jatkumoa aiempiin kanteluihin, jotka koskivat myös yhteistoimintamenettelyjä ja työnantajan käytettävissä oloa vapaa ajalla. Lomittajat olivat ainoa Salon palveluksessa ollut työntekijäryhmä, joille ei myönnetty yhteistoimintaan osallistumisen kaikissa vaiheissa työaikaa, vaikka työaika olisi korvattu Valtion varoista Salolle. Salolle ei olisi tullut kustannuksia yhteistoimintaan käytetystä työajasta eikä esimerkiksi älypuhelimesta ja liittymästä. OKV/79/1/2014 ratkaisu koski myös yhteistoimintaa lomittajien kanssa ja tämä ratkaisu käsiteltiin kunnanhallituksessa tiedoksi saanti merkinnällä. AVI tarkastuskertomus 2017/11172 nro 29/05.13.05.02/2017 koski niin ikään lomittajien osallistumista yhteistoimintaan… Lue lisää »

MDI
1 kuukausi sitten
Reply to  Jari Engström

Tässä malliesimerkki kunnallisesta työntekijästä, ei ihme, että tehottomuus vaivaa kuntasektoria.

Jari Engström
1 kuukausi sitten
Reply to  MDI

Voitko tarkentaa mitä tarkoitat?

MDI
1 kuukausi sitten
Reply to  Jari Engström

Liki kymmenen vuotta on ollut aikaa vääntää tätäkin, ettei vaan lomitettaessa? Jos kymmenen vuoitta sitten oli peruspuhelin yleinen, niin tänään en tunne ketään, en edes eläkeläistä peruspuhelimen omistajaa. Nykyään ei muistaakseni enää edes saa liittymää ilman nettiyhteyttä. Mutta yleisemmin tälläinen kanteluiden väsääminen työntajaa ja esihenkilöitä kohtaan vain aiheuttaa tilanteen jumiutumisen, olisi kannattanut puhua asiallisesti, vaikka vapaa-ajalla.

Tammisiltalainen
1 kuukausi sitten
Reply to  MDI

Pitäisihän sinun aiempien kehujesi myötä tietää miten helppoa suorittavan portaan on ”puhua asiallisesti” esihenkilöiden kanssa julkishallinnossa. Vai olitko siellä nokkimisjärjestyksessä niillä ylimmillä oksilla?

Minun kokemukseni mukaan julkishallinnossa viestit kulkevat vain ylhäältä alaspäin.

MDI
1 kuukausi sitten

Kyllä on tekemäni korjaukset virheellisiin väittämiin nostanut taas tunteet pintaan, ovatko korjaukset omakehujani? Niin ja tiedän, että ministeriön kansliapäällikönkin kanssa voi puhua kun ottaa yhteyttä ja esittää asiallisesti asiansa. Pomon pöydälle yllätyksenä putkahtava kantelu on sitten avoin ”sodanjulistus” ja vain hölmö etenee siten. Sen jälkeen kaikki on jumissa. Enkä ole todellakaan ollut missään ylimmillä oksilla mutta olen ollut yhteydessä niin pää- kuin ylijohtajiin sekä muutaman kerran ministeriinkin mutta pitää olla asiallinen ja mukava, eikä änkyröidä.

Tammisiltalainen
1 kuukausi sitten
Reply to  MDI

Siis esitätkö ihan vakavissasi että maatalouslomittaja saisi ministeriön kansliapäälliköltä asiallisen vastauksen, tai edes vastauksen? Huh-huh, sanoisin. Kokemukseni julkishallinnosta on erittäin hierarkkinen ja siis negatiivinen.

Olet aiemmin kehunut, että teit kymmenien vai satojen tuhansien eurojen edestä IT-hankintoja julkishallinnossa. On hieman eri taso kuin lomittaja.

Aikanaan Nokiankin organisaatio oli aika matala. Olen istunut samoissa palavereissa Ollilan kanssa, välillämme oli vain kaksi organisaatioporrasta ja olin asiantuntijaroolissa. Aloitin puhelinten systemaattiset vika-analyysit ja -estimaatit. Sitten Nokia kasvoi hallitsemattomaksi monsteriksi, jossa kukaan ei enää uskaltanut tehdä päätöksiä.

MDI
1 kuukausi sitten

En esittänyt vaan kerroin omista kokemuksistani. Kovin hierarkia ja nipotus löytyy sieltä pikkupomojen tasolta, he eivät usein saa päättää mitään mutta eivät uskalla päättää vaikka saisivatkin. Esimerkiksi alikessut ovat kovia pätemään mutta kenraalin kanssa voi jutella, heidän kun ei tarvitse enää päteä. Olisiko kaupunginjohtaja ollut mitään?

Oliko tämä Ollila-juttu minun omakehu vai kenen?

Tammisiltalainen
1 kuukausi sitten
Reply to  MDI

Etkö edes huomaa puhuneesi itsesi pussiin? Kysehän oli nimenomaan suorittavan tason työntekijöiden kommunikoinnista seuraaville esimiestasoille. Ne mainitsemasi ”nipottavat pikkupomot”.

MDI
1 kuukausi sitten

Kuten kirjoitin, miten olisi ollut kaupunginjohtaja ja kerroin myös miksi se ensimmäinen porras ei toimi.

Tammisiltalainen
1 kuukausi sitten
Reply to  MDI

Julkishallinnossa se pahin virhe on ohittaa virkatie. Kun itsekin kirjoitat että pomon pöydälle putkahtava kantelu on sodanjulistus, niin mitä muuta työntekijä voi tehdä?

Alkuperäinen valittaja on ollut yhteyksissä kahteen Salon kaupunginjohtajaan, ilman tulosta. Mikä on seuraava porras? Puhuit taas itsesi pussiin.

MDI
1 kuukausi sitten

Virkatietä noudatetaan armeijassa, ei muualla valtionhallinnossa. Hän oli yhteydessä vasta kun AVI tuli kantelun perusteella tekemään tarkastusta. Koomisia nämä pussijutut.

Jari Engström
1 kuukausi sitten
Reply to  MDI

Jospa jättäisit selittelyt vähemmälle, kun et tiedä asian taustoja. En tietenkään ole kertonut, mitä kaikkea on yritetty ja kenen kanssa keskusteltu, koska et tee sillä tiedolla mitään vaan ajatuksesi menevät enemmän solmuun kuin ne nyt on. Kun omakehusi ja muiden mollaaminen jätetään pois, niin sinun kommenttiesi ydin on seuraavanlainen: Jos työntekijä käyttää oikeussuojakeinojaan, on se mielestäsi sodanjulistus työnantajalle. Outoa kirjoitusta entiseltä työsuojeluvaltuutetulta. Vähän koulutettujen työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta ei tarvitse välittää ja he ovat ansainneet kohtelunsa kun ovat siellä nokkimisjärjestyksessä alinta kastia. Vähän koulutetut työntekijät eivät tee mielestäsi mitään älypuhelimilla ja saavatkin pärjätä peruspuhelimella. 75% kohtaamistani korkeasti koulutetuista henkilöistä on tuollainen… Lue lisää »

MDI
1 kuukausi sitten
Reply to  Jari Engström

Hohhoijaa. Et tietenkään ole kertonut kuin omaa näkökantaasi tukevat asiat/luulot/uskomukset ja työnantajan näkökulma jää kertomatta. Onneksi et itse mollaa ketään.

Meillä noin 100 virkamiehen virastossa oli noin 80 korkeasti koulutettua ja 7 älypuhelinta, joissa rajaton netti, kuten esimerkiksi minulla ja vastasin siihen 24/7/365. Lisäksi oli kymmenkunta netitöntä puhelinta niille, jotka liikkuivat ulkosalla. Loput pöytäpuhelimen kanssa.

Työsuojeluvaltuutettuna ei tarvinnut kannella ikinä mihinkään vaan asiat pystyi hoitamaan viraston sisällä tai keskusviraston ja/tai ammattiliiton kanssa. Tapa, miten asioita hoitaa ja käyttäytyy ratkaisee, mutta se on kai sitten ylimielistä.

Jari Engström
1 kuukausi sitten
Reply to  MDI

Niin. Salo ei ole kommentoinut. Ainoastaan väittänyt, ettei viranhaltija tiennyt, vaikka samantyyppistä asiaa oli käsitelty myös kaupunginhallituksessa. Eräs aikaisemmin potkut saanut viranhaltija ei tiennyt uutena työntekijänä kaupunginhallituksen tai valtuuston päätöksiä ja sai potkut. Vanha viranhaltija ei tiennyt kaupunginhallituksen käsittelyä, eikä saa siitä mitään. Kuten olen jo todennut aiemmin, niin nauhoittamattomia keskusteluja on vaikea toteennäyttää. Sinä puolestasi et ole sellaisessa asemassa että sinulle tarvitsisi kertoa kenen kanssa keskusteluja on käyty ja milloin. Sen verran voin kertoa, että ylempiä esihenkilöitä ei kiinnostanut ratkaista asiaa. Salossa on kuitenkin sisäisissä asioissa järjestys ja ohjeet miten asiat hoidetaan. Niitä on taas pakko noudattaa tai asiaa… Lue lisää »

Jari Engström
1 kuukausi sitten
Reply to  MDI

”Olisiko kaupunginjohtaja ollut mitään?” Jos olisit vaivautunut lukemaan alkuperäisen kommenttiin, niin ymmärtäisit että Ex kaupunginjohtaja Inna oli antanut vastauksen Avin työsuojelutarkastajalle. Silti kaupunki ei noudattanut sitä mitä lupasi Aville. Sitä ennen kyselin asiasta Rantakokolta, joka ei puolestaan vaivautunut vastaamaan. Joten moneltako kaupunginjohtaja ota olisi vielä pitänyt kysyä? Tiedustelin eläköityneeltä Niemiseltä, että miksi Rantakokko ei vastaa. Niemisen vastaus oli, että Rantakokko on niin kiireinen, ettei hän hoida henkilöstöön liittyviä asioita. Salo valitteli vuonna 2022 ja sitä ennenkin, ettei työntekijöitä tahdo saada riittävästi. Olisikohan tämäntyyppisillä käytös malleilla vaikutusta Salon työnantajamaineeseen? Onneksi EU:sta on tulossa direktiivi, millä rajoitetaan työnantajan oikeutta teettää erilaisia aktiviteetteja… Lue lisää »

MDI
1 kuukausi sitten
Reply to  Jari Engström

Olisit ensin ottanut yhteyttä johonkin isoon pomon ja vasta sitten kannellut, aloitit väärästä päästä. Minusta moinen on työyhteisössä työpahoinvointia aiheuttavaa käyttäytymistä. Terveisin ” yli kymmenen vuotta sadan hengen viraston työsluvaltuutettuna”.

Jari Engström
1 kuukausi sitten
Reply to  MDI

”Pomon pöydälle yllätyksenä putkahtava kantelu on sitten avoin ”sodanjulistus” ja vain hölmö etenee siten.”

Mielenkiintoisia nuo kommenttisi etenkin kun et tiedä asian taustoista mitään.

Ennen tässä artikkelissa kerrottua kantelua pyysin dokumentoidusti 2 kertaa hyvissä ajoin Salolta älypuhelimia maatalouslomittajille pääluottamusmiehen kautta ihan niinkuin kuuluukin pyytää.

Älypuhelimia oli pyydetty lomittajille myös työturvallisuus aloitteena tätä aiemmin, jotta 112 sovelluksen kautta voisi tarvittaessa hälyttää apua jos tapaturma sattuisi jossain pellolla. Tämäkin pyyntö on tehty dokumentoidusti, mutta sitä ei käsitelty mitenkään Salossa.

Näitä dokumentteja on kyllä toimitettu oikeuskanslerin virastoon, mutta ilmeisesti viranhaltijan väite tietämättömyydestä on vain vahvempi Suomessa.

MDI
1 kuukausi sitten
Reply to  Jari Engström

Tiedän mitä lehdestä luin ja minulle jäi kyllä kuva änkyröinnistä. Miksi maatalouslomittajalla pitäisi olla älypuhelin, peruspuhelimella pääsee yhtä hyvin soittamaan häkeen ja pyytämään apua. Salossa voi olla myös aikoinaan päätetty ketkä saavat puhelimen ja millaisen. Omasta kokemuksesta voin kertoa, että valtiolla on nuiva suhtautuminen kännyköihin ja periaatteessa puhelinetua ei ole kenelläkään. On virkapuhelin ja omiin puheluihin näppäillään monella hallinnonalalla koodi, jonka perusteella omat puhelut vähennetään palkasta. Älypuhelimissakin monta tasoa, kenellä rajaton netti, kenellä portaittain vähemmän, puhelin on tarkoitettu soittamiseen eikä surffailuun. Ei tiedonsiirron määräkään ole mikään yhdenvertaisuuskysymys kuten ei ole eri käytännöt eri hallinnonaloillakaan. Sitten löytyy vielä niitä, joiden on… Lue lisää »

Jari Engström
1 kuukausi sitten
Reply to  MDI

Liikkeenluovutuksella Vehmaalle Vehmaa hankki Salon lomittajille älypuhelimet tai teki sopimuksen joillekin lomittajille oman puhelimen käytöstä jo ennen liikkeenluovutus päivämäärää. Kuten jo kerroin ei älypuhelimien hankinta olisi kustantanut Salolle mitään. Valtiolta sai määrärahan anottaessa. Eduskunnan oikeusasiamieheltä ja nyt myös Oikeuskanslerinvirastosta on ratkaisut, että työnantaja kustantaa ja hankkii laitteet joita tarvitaan työtehtävissä. Yhteistoiminta on työtehtävä ja Salo odotti sähköistä osallistumista ja tietojen seuraamista jos halusi tietoja. Peruspuhelimella se ei onnistunut. ”Miksi maatalouslomittajalla pitäisi olla älypuhelin, peruspuhelimella pääsee yhtä hyvin soittamaan häkeen ja pyytämään apua.” Aikaisemmassa kommentissasi väitit, ettet tunne ketään jolla olisi nykyään peruspuhelin. Miksi siis mielestäsi lomittajilla pitäisi olla peruspuhelin? Kuten… Lue lisää »

MDI
1 kuukausi sitten
Reply to  Jari Engström

Kysehän on ajasta yli vuosikymmen sitten, silloin niitä peruspuhelimia vielä oli ja valtiollakin viisi vuotta sitten. Häke selvittää soittopaikan sadan metrin tarkkuudella myös peruspuhelinhälytyksestä. Onko tämä näin kipeää tämä uuden puhelimen saaminen?

Itse olen vastannut Berliinissä lomallani klo 04 puhelimeen tai täällä Salossakin la-yönä klo 03 muiden lisäksi enkä koe rasittuneeni, sainpahan hommat alulle niin, ettei kaikki odota tekemättömänä palatessani.

Jari Engström
1 kuukausi sitten
Reply to  MDI

Tässä lehtiartikkelissa mainitusta kantelussa oli kyse paljon uudemmasta asiasta kuin yli vuosikymmen sitten tapahtuneesta.

Häken paikannukset peruspuhelimella onnistuu mainitsemassasi tarkkuudessa Helsingissä, ei täällä maalla. 50 % Häken peruspuhelinpaikannuksista täällä maalla ei onnistu lainkaan. Jäljelle jääneestä 50% paikannus onnistuu noin 500 metrin tarkuudella ja jos vähintään 2 eri linkkimastolla on etäisyyttä alle kilometri niin päästään siihen 100 metrin tarkkuuteen. Lomitustilojen työskentelyalueella harvoin on linkkimastoja näin lähekkäin.

Kun 112-sovellus oli vielä melko uusi, niin silläkään ei päästy mainitsemaasi tarkkuuteen edes avoimessa maastossa vaikka linkkimasto näkyi.

Ai mistäkö tiedän?

Sovellustestasin 112-sovellusta, jotta saatiin parannettua sen paikannuskykyä sisätiloissa haastavissa olosuhteissa.

MDI
1 kuukausi sitten
Reply to  Jari Engström

Vielä kommentoin, että esim. salolainen Twig valmistaa hälyttimiä, joilla saa nappia painamalla yhteyden mihin sitten olet asetuksiin laittanut. On puolet tupakka-askista kooltaan, mutta eihän sillä pääse lukemaan lehtiä, apua toki saa.

Aiheetta enempään.

Jari Engström
1 kuukausi sitten
Reply to  MDI

”Mutta yleisemmin tälläinen kanteluiden väsääminen työntajaa ja esihenkilöitä kohtaan vain aiheuttaa tilanteen jumiutumisen, olisi kannattanut puhua asiallisesti, vaikka vapaa-ajalla.” Puhumista yritettiin vuodesta 2013 tammikuusta alkaen. Yhdenvertainen tilanne olisi saavutettu myös siten, että kaikki kaupungin työntekijät olisivat omilla laitteillaan ilman korvausta osallistuneet kaikkiin yhteistoimintatilaisuuksiin työajan ulkopuolella, vapaapäivinä tai vuosilomalla. Tähänkään toimintamalliin Salo ei ryhtynyt. Johtuikohan se siitä, että korkeakoulutettujen henkilöiden liitot olisivat siihen puuttuneet? Vähän koulutettujen työntekijöiden liittoa ei asian ratkaisu kiinnostanut. Kantelut olivat se viimesijainen keino, koska oikeuteen olisi pitänyt mennä ilman liiton tukea ja mahdolliset taloudelliset riskit olisivat kaatuneet työntekijän päälle. Suomessa on lainsäädännöllisesti kestämätön tilanne jos yhdenvertaisuuden toteutuminen… Lue lisää »

Pertti
1 kuukausi sitten
Reply to  Jari Engström

Onpa jäykkää toimintaa. Miten asiat saadaan näin pahaan solmuun. Tämä on mahdollista vain kuntasektorissa. Ihminen sitä sokeutuu omiin tehtäviinsä. Kehittää ei voi omaa työtään, eikä myös kuunnella. Täytyy pitää muutama kokous ja perustaa työryhmä tai soittaa konsultille.

Hohhoijaa
1 kuukausi sitten
Reply to  Pertti

Samaa mieltä kanssasi. Luin koko tuon kinastelu/väittelynivaskan ja lähinnä alkoi naurattaa aikuisten ihmisten toiminta. Mutta tosiasiahan on, että Suomi on moniportaisen byrokratian ja byrokraattien paratiisi. Virkamiehiä löytyy joka lähtöön ja vähän niiden väliinkin. Hallintoalamaisen on sitten vain yritettävä niiden välissä sukkuloida. Miten tuleekaan mieleen eräs idän naapuri?