Pienimmät koululaiset saamassa moduulirakennuksen Vartsalaan – muut Meri-Halikon koululaiset siirtyvät Mustamäen kouluun

0
Meri-Halikon koulu on toiminut Kokkilassa kahdessa remonttia vaativassa koulurakennuksessa.

Salon opetuslautakunta päätti tiistai-iltana yksimielisesti, että se esittää Meri-Halikon koulun lakkauttamista itsenäisenä yksikkönä ja sen siirtämistä Mustamäen koulun alaisuuteen ensi syksynä.

Tämä tarkoittaa 3.–6.-luokkalaisten siirtymistä Mustamäen kouluun. Koulunkäynti jatkuisi kuitenkin kylässä, sillä esityksen mukaan 1.–2.-luokkalaisten opetukseen hankittaisiin moduulirakennus. Vuokrattava rakennus on tarkoitus sijoittaa Meri-Halikon päiväkodin vieressä olevalle tontille Vartsalaan. Nykyinen koulu on Kokkilassa.

Opetuslautakunta teki käymänsä keskustelun pohjalta pieniä lisäyksiä sivistyspalveluiden johtajan Pia Stoorin alkuperäiseen esitykseen.

Stoorin esityksen mukaan pienten oppilaiden ryhmän minimikoko on 7 oppilasta, paitsi lukuvuonna 2024–2025 oppilaita voi olla ennusteen mukaiset kuusi. Opetuslautakunta lisäsi esitykseen, että ryhmän minimikoon tarkasteluaika on kolme vuotta.

Opetuslautakunnan esityksessä varaudutaan myös siihen, että Meri-Halikon alueen asukasmäärä voi lähteä kasvuun. Tällöin voidaan tarkastella moduulien lisäämistä siten, että myös luokat 3–6 voisivat opiskella Vartsalassa.

Opetuslautakunta lisäsi esitykseen, että moduulirakennusta voidaan laajentaa myös Meri-Halikon päiväkodin käyttöön päiväkodin mahdollisissa tilatarpeissa. Meri-Halikon koulurakennusten lisäksi myös Meri-Halikon päiväkodissa on ollut sisäilmaongelmia.

Opetuslautakunnan puheenjohtaja Marjaana Mänkäri (kesk.) on tyytyväinen nyt hyväksyttyyn esitykseen.

– Päätöksessä otetaan huomioon kylien elinvoimaisuus ja lasten oikeudet opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen, Mänkäri sanoo.

Mänkäri pitää tärkeänä, että asiaan päätettiin ottaa aikalisä viime marraskuussa.

– Pääsimme kunnolla kuulemaan muun muassa kyläläisiä ja tutustumaan eri vaihtoehtoihin. Asiaa pohdittiin monelta eri kantilta.

Mänkäri pitää esitettyä ratkaisua tietynlaisena pilottina.

– Kylälle annettiin nyt mahdollisuus asukashankintaan. Tämä voisi toimia mallina muillekin.

Opetuslautakunnan esitys siirtyy seuraavaksi kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Lopullisen päätöksen asiassa tekee kaupunginvaltuusto.

– Toiveissa on, että asia etenisi jopa jo huhtikuun valtuustoon.

Meri-Halikon koulu on toiminut kahdessa vanhassa ja remonttia vaativassa koulurakennuksessa Kokkilassa. Kaksi opetusryhmää siirrettiin viime syksynä Mustamäen kouluun Halikon asemanseudulle sisäilmaongelmien takia.

Meri-Halikon koulussa on parhaillaan 53 oppilasta. Oppilasennusteen mukaan koulun lapsimäärä laskee lähivuosina 30–35 oppilaaseen.

Osa Meri-Halikon koulun oppilaista siirtyi jo viime syksynä Mustamäen kouluun sisäilmaongelmien takia. Kuva: SSS/Kirsi-Maarit Venetpalo

”Ei huonoin ratkaisu, muttei paraskaan”

Meri-Halikon alueen kyläyhdistyksissä opetuslautakunnan päätös otettiin vastaan huojentuneina.

– Hienoa, että kyläläisiä kuultiin eikä kaikkea opetusta viety pois. Ratkaisu ei ollut huonoin, muttei myöskään paras mahdollinen, sanoo Wartsalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Susanna Raimi.

Raimi olisi toivonut, että alueelle olisi rakennettu niin sanottu monitoimitila, joka olisi palvellut koululaisten lisäksi myös muita alueen asukkaita ja lisännyt näin yhteisöllisyyttä.

Moduulirakennuksen hankkiminen pienimpien koululaisten opetustarkoitukseen saa Raimilta kiitosta.

– Toivottavasti saamme alueelle lisää väkeä ja sitä kautta myös lisää moduuleita ja kaikki oppilaat takaisin.

Angelniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Paula Achrén on tyytyväinen, että kaupunki muutti alkuperäistä esitystä, jossa kaikki Meri-Halikon koulun oppilaat olisi siirretty Mustamäkeen.

– Kaupunki ei mennyt helpoimman kautta, mikä on hyvä. Päätös ei ole paras mahdollinen, mutta tähän on nyt tyytyminen, hän sanoo.

Achrén toivoo edelleen hedelmällisempää vuoropuhelua kaupungin ja kylien välillä.

– Meitä kuullaan kyllä, mutta keskustelu on kovin yksipuolista. Ei ole kaupunginkaan etu, että kylät kuihtuvat.

Achrénin mukaan Meri-Halikon alueella on aitoja mahdollisuuksia kasvuun. Hänen mukaansa uusia asukkaita olisi tulossa, mutta tonttitarjonta on kehno ja asuntoja markkinoilla vähän.

Alueen kyläyhdistysten edustajat ovatkin menossa tällä viikolla tapaamaan Salon kaupungin maankäyttöpalveluiden johtajaa Raimo Inkistä tonttiasioissa.

– Yksityinen maanomistaja olisi halukas kaavoittamaan viiden hehtaarin alueen tonteiksi nykyisen koulun läheisyydessä, Achrén sanoo.

– Nopeaa apua tonttipulaan ei saada, mutta katseet pitää kääntää kauemmas tulevaisuuteen.