Somero sivistyslautakunta tahtoo antaa kylille koulurauhan – Oinasjärvi ja Pitkäjärvi säilyvät kolmiopettajaisina, jos oppilasmäärä ei laske alle 25:n

0
Oinasjärven kyläkoulun opetuksessa painottuvat muun muassa musiikki ja kuvataide. Kuva: Somero-lehden arkisto/Sari Merilä

Oinasjärven ja Pitkäjärven kyliin laskeutuu koulurauha, jos Someron sivistyslautakunnan päätös kyläkoulujen säilyttämisestä 1.–6.-luokkalaisten opinahjoina pitää ja läpäisee myös kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyt.

Sivistyslautakunnan enemmistö hyväksyi Minna Alitalon (kesk.) tekemän esityksen, jonka mukaan Oinasjärven ja Pitkäjärven koulut säilytetään toistaiseksi kolmiopettajaisina. Asiaa tarkastellaan uudestaan, jos oppilasmäärä näyttää pysyvästi laskevan alle 25 oppilaan. Esityksen mukaan silloin on aika selvittää mahdollisuutta säilyttää koulussa vain 1.–2.-luokkien opetus ja siirtää koulukiinteistöön alueen varhaiskasvatus.

– Oppimisverkkoselvitys on nyt valmis ja kyläkouluilla työrauha. Kyläkoulujen oppilasmäärän raja on painettu nyt todella alas, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Antti Kotti (sd.) toteaa.

Hän sanoo oman kantansa kyläkoulujen suhteen eläneen selvitystä valmisteltaessa.

– Kyläkouluilla järjestetyt tilaisuudet avasivat näkökulmia, Kotti kiittelee ja sanoo, että koulujen säilyttämiseen on vahva tahtotila.

Sivistyslautakunnan linjaus on merkityksellinen myös niille, jotka harkitsevat muuttoa muualta Someron maaseudulle.

– Olennaistahan muuttopäätöstä tehtäessä on, että koululla on näkymä tulevaisuuteen, Kotti huomauttaa.

Pitkäjärven koulussa on parhaillaan 50 oppilasta ja Oinasjärvellä 36.

Kuva: Somero-lehden arkisto/Sari Merilä

Alitalon hyväksyttyyn esitykseen sisältyy keskustan kouluissa alkavien yleisopetuksen ryhmäkokojen rajaaminen 18–24 oppilaaseen, jotta myös keskustassa koulujen opetusryhmiä pystytään pienentämään ikäluokkien pienentyessä.

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että tekninen toimi saa selvitettäväkseen koulujen ja päiväkotien kunnon ja tarkoituksenmukaisuuden sekä investointitarpeet kustannusvaikutuksineen ensi vuoden aikana. Selvitystä varten perustetaan ohjausryhmä.

Juha Salo (kesk.) esitti Alitalon tavoin, että kyläkoulut säilytetään kolmiopettajaisina ja tarkastellaan niiden sulkemista vasta sitten, jos oppilasmäärä näyttää jäävän pysyvästi alle 24:n. Hän halusi rajata keskustan koulujen aloitusryhmien koon 18 oppilaaseen. Salon esityksessä koulukuljetuksia olisi tarkasteltu kyläkouluja turvaavasta näkökulmasta reittien ja koulurajojen osalta. Näin voitaisiin siirtää maantieteellistä rajaa, joka jakaa oppilaat keskustaan tai kyläkouluun kuljetettaviin.

Sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm toisti lautakunnalle esityksensä, jonka mukaan kyläkouluihin jätettäisiin vain 1.–2. luokat ja päivähoito, ja siirrettäisiin 3.–6. luokat Pitkäjärveltä Joensuun kouluun ja Oinasjärveltä Kirkonmäen kouluun.

Minna Alitalon esitys voitti Juha Salon esityksen äänin 7–4. Alitalon kannalla olivat SDP:n Antti Kotti, Raila Hakamäki ja Leena Pyykkö , kokoomuksen Kati Fonsell-Laurila ja Jaakko Mäkinen sekä keskustan Irina Ojala-Sirro. Salon kannalla olivat Petteri Hyytiäinen, Reima Anolin (kd.) ja Sini Kylämäki (ps.). Alitalon esitys voitti sivistysjohtajan esityksen äänin 9–0. Tyhjää äänestivät Salo ja Anolin, joka jätti päätökseen eriävän mielipiteen.