Somero jatkaa nuorten kesätyöllistämistä ja yritysten tukemista – hallitus hylkäsi esityksen henkilökohtaisista kesätyöseteleistä

0
Someron kaupunki työllistää itse kesäksi 25 nuorta. Kuva: SSS-arkisto/Marko Mattila

Somero palkkaa kesäksi 25 somerolaisnuorta ja jatkaa nuorten kesätyöllistämisen tukemista. Kaupunki myöntää tukea 15–22-vuotiaiden somerolaisnuorten työllistämisestä yrityksille, joilla on toimintaa Somerolla. Tuki maksetaan työnantajille erillisestä hakemuksesta.

Kuluvan vuoden talousarviossa työnantajille maksettavaan kesätyötukeen on varattu 12 000 euroa  touko–syyskuuksi. Tukea maksetaan 300 euroa työllistettävää nuorta kohden. Edellisvuonna sitä maksettiin 11 100 euroa. Tuen toivotaan helpottavan erityisesti ensimmäistä kesätyöpaikkaansa etsivien työllistymistä.

Kaupunginhallitus päätti olla ottamatta käyttöön perussuomalaisten ehdottamaa kesätyöseteliä. Valtuustoryhmä esitti joulukuussa 2019, että työnantajille myönnettävä kesätyötuki muutetaan 300 euron kesätyöseteliksi, joita annetaan kolme kaikille 15–29-vuotiaille somerolaisille.

Aloitteen mukaisen tuen maksaminen nostaisi Someron kesätyötuen kulut noin satakertaisiksi nykyiseen nähden ja maksaisi kaupungille noin miljoona euroa. Kulut olisivat noin 80 000 euroa, jos ehdotettu seteli annettaisiin kolmen kesäkuukauden sijaan yhdeksi kuukaudeksi.

Kaupungin työnantajilta saaman viestin mukaan kesätyöntekijöistä on tänä vuonna pulaa. Kaupunginhallitus toteaa näin ollen olevan epätodennäköistä, että työtä haluava nuori jäisi vaille töitä ilman henkilökohtaista kesätyöseteliä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue aikoo ehdottaa, että kunnat avustaisivat Varhaa sosiaali- ja terveysalan kesätyöntekijöiden palkkaamisessa hyvinvoinninedistämisperusteella. Someron elinvoimatyöryhmän näkemyksen mukaan Varha voi hyödyntää kaupungin kesätyöpaikkatukea. Sen mielestä ei kuitenkaan ole perusteltua, että kaupunki vastaisi kokonaisuudessaan Varhan kesätyökustannuksista Somerolla.