Somero rakentaa pari kevytväylän pätkää keskustaan – Leivontien loppuosa valmistuu ja Takalantiestä tulee osin kävelytie

0
Somero parantaa liikenneturvallisuutta lisäämällä kevytväyliä. Kuva: TS-arkisto/Riitta Salmi

Someron kaupunki rakentaa kesän aikana kaksi kevyen liikenteen väylän osuutta. Rahaa on varattu Leivontien kevytväylän jatkamiseen Tuulihatun päiväkodilta Metsätielle sekä Takalantien muuttamiseen kevytväyläksi Lummetien ja Pärnämäentien välillä.

Leivontien kevytväylä ulottuu nykyään Pärnämäentieltä Leivonpesän ja Tuulihatun päiväkodeille. Sitä jatketaan Joensuun koululle johtavalle Metsätielle, jonka varressa on koko tien mittainen kevytväylä.

Takalantien osuus Lummetien ja Pärnämäentien väliltä kielletään ajoneuvoliikenteeltä. Autoliikenne Pärnämäentieltä Takalantielle ja Takalankujalle kulkee muutoksen jälkeen Lummetien kautta.

Someron tilakeskuksen päällikkö Markus Älli toteaa, että Takalantien kevytväyläosuus sisältyy voimassa olevaan kaavaan. Tien rakentaminen kaavan mukaiseksi selkeyttää alueen liikennettä ja parantaa liikenneturvallisuutta.

Alueen liikenne on Somero muuttaa osan Takalantietä kevytväyläksivilkasta, sillä Lummetien ja Takalantien varrella on useita yrityksiä.

Tekninen lautakunta hyväksyi kevytväylien suunnitelmat ja laittaa ne nähtäville. Sen jälkeen alkaa urakoiden kilpailutus.

– Kevytväylät rakennetaan sulan maan aikana, Älli sanoo.

Tekninen lautakunta toteuttaa tänä vuonna Antintien, Evertintien, Hairontien, Tuomontien, Ainontien ja Laurintien hulevesiviemäröinnin ja teiden uusimisen. Rakentamiseen liittyy maakaistaleiden lunastamista teiden varsien tonteilta. Niihin liittyvät huomautukset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.