Tunnin Junan vaatimat kaavat kirvoittivat äänestyksiä – Salon kaupunkikehityslautakunta käsitteli rantakaavoja, oikorataa ja kaksoisraidetta

0
Salon kaupunkikehityslautakunta kumosi rantakaavoja ja hyväksyi suunnitelman Espoon ja Salon oikoradasta. Kaavaluonnos Salon ja Hajalan välisestä kaksoisraiteesta tulee nähtäville. Kuva: SSS arkisto/Minna Määttänen

Salon kaupunkikehityslautakunta käsitteli Tunnin Juna -hankkeen edistämiseen kytkeytyviä kaavoitusasioita. Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti asettaa nähtäville Salon ja Halikon välisen kaksoisraiteen kaavaluonnoksen, mutta äänesti kahdesta muusta Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden rakentamiseen liittyvästä asiasta.

Lautakunta päätti äänin 8–4 hyväksyä rantakaavojen osittaiset kumoamiset Kiskossa, Muurlassa ja Kiikalassa Sammalonsalmen ja Tamminiemenlahden kohdalla sekä Metsä-Valkjärven pohjoispuolella. Espoon ja Salon välisen oikoradan ratalinjan kaavoituksen takia kumotaan Kiskossa Pohjois-Sammalon ja Sammalon kylän ranta-asemakaavoja, Muurlassa Eriksbergin ranta-asemakaavaa ja Kiikalassa Paunlahden ranta-asemakaavaa. Muutokset tulevat nähtäville luonnosvaiheen kuulemista ja lausuntojen pyytämistä varten.

Simo Vesa (sd.) ehdotti, että lautakunta ei hyväksyisi käsiteltyjen ranta-asemakaavojen osittaisia kumoamisia. Vesa sai taakseen Aune Heleniuksen (ps.), Heimo Koskisen (ps.) ja Maija Kymäläisen (kesk.). Puheenjohtaja Sanna Lundström (kok.), Jarkko Anttila (sd.), Tuukka Kahila (vihr.), Tauno Kanerva (kesk.), Kalle Räike (kok.), Pekka Salomaa (kesk.), Stina Siikonen (kok.) ja Anita Sjöholm-Nikkanen (sd.) olivat valmiit hyväksymään muutokset. Jerina Wallius (ps.) oli maanomistajana jäävi käsittelemään asiaa.

Kaupunkikehityslautakunta äänesti myös lausunnosta, joka annetaan Väylävirastolle oikoradan yleissuunnitelmasta Kirkkonummen, Vihdin, Lohjan ja Salon osalta. Salon kaupunki puoltaa yleissuunnitelman hyväksymistä äänin 7–6.

Jerina Wallius esitti, ettei kaupunki hyväksyisi suunnitelmaa, joka on vastoin kaupungin asema- ja rantakaavoja. Hän esitti myös todettavan, että suurnopeusradan suunnittelu Lohjan Lempolan ja Salon lyhyelle välille on erikoista ja pyytää väylävirastoa huomioimaan EU:n tilintarkastustuomioistuimen raportin suurnopeista radoista.

Kaksiraiteisen sekaliikenteen radan tuntinopeustavoite on Espoosta Lempolan asemalle 200 kilometriä ja Lempolasta lähes Saloon saakka 300 kilometriä. Salon ratapihaan liitytään 120 kilometrin tuntinopeudella.

Walliuksen kannalla olivat Helenius, Koskinen, Kymäläinen, Sjöholm-Nikkanen ja Vesa. Lundström, Anttila, Kahila, Kanerva, Räike, Salomaa ja Siikonen olivat sitä mieltä, että oikoradan yleissuunnitelma toteuttaa maakunnan liikennejärjestelmän yleisiä kehittämistavoitteita parantaessaan joukkoliikennettä niin Turun ja seutukeskusten välillä kuin Helsingin ja Tampereen suuntiin sekä tavaraliikenteen nopeampia ja tehokkaampia yhteyksiä naapurimaakuntiin.

Yleissuunnitelma tarkentaa maakuntakaavassa osoitettua ratalinjaa. Se varautuu asemapaikkoihin Muurlassa ja Suomusjärvellä.

Uusi rautatieyhteys katkaisee monia maanteitä, katuja ja yksityisteitä. Ne korvataan uusilla yhteyksillä, joista useimmat sijaitsevat lähellä nykyisiä yhteyksiä. Kaikki tulevat risteämään eri tasossa Espoo-Salo -oikoradan kanssa.

Tunnin Junaan liittyy myös Turun ja Salon välisen kaksoisraiteen suunnittelu. Kaupunkien välisellä rataosuudella valmistellaan kolmea erillistä ratasuunnitelmaa, joista yksi on Salon rautatieaseman ja Halikon Hajalan väli, jonka kaavaluonnos asetetaan nähtäville kuukaudeksi.

Puolet noin kymmenen kilometrin mittaisesta rataosuudesta kulkee taajama-alueella. Uusi raide sijoittuu nykyisen raiteen viereen eteläpuolelle. Suunnittelualue myötäilee junarataa noin viiden kilometrin mittaisena kaistaleena. Suunnittelualue on kooltaan noin 24,7 hehtaaria, josta uutta asemakaavaa on 2,2 hehtaaria.

Kaksoisraiteen vaatima rata-alue leventää rautatiealuetta enimmillään noin 25 metriä. Suurimmat levennykset sijoittuvat maatalous-, puisto- ja lähivirkistysalueille.

Korttelialueilla rautatiealueen levennystarve on 3,5–9 metriä. Levennystarvetta on muun muassa Vanhan Turuntien ja Tomanterintien kulmauksessa, Vässiläntien ja radan välissä sekä Prisman ja Retail Parkin kohdalla.