Turun museokeskus vaatii Särkisalon terveystalon suojelua – Salon kaupunki näkee, että vain käyttötarkoituksen muutos takaa rakennuksen säilymisen

0
Särkisalon entisen kunnantalon kiinteistön asemakaavamuutos mahdollistaa käytöstä poistuneiden hallintorakennusten muun käytön. Terveystaloksi vuonna 1954 valmistunut rakennus on kuvassa vasemmalla. Kuva: SSS-arkisto/Marko Mattila

Turun museokeskus haluaa suojella Särkisalon terveystalon. Se on valittanut Turun hallinto-oikeuteen Salon kaupunginvaltuuston hyväksymästä asemakaavamuutoksesta, joka koskee entisen kunnantalon aluetta.

Museokeskus on Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo. Se vaatii valtuuston marraskuisen päätöksen kumoamista ja asian palauttamista valtuuston käsittelyyn. Museokeskus haluaa turvata 1950-luvulla rakennetun terveystalon säilymisen kohdekohtaisella suojelumerkinnällä. Lisäksi vaatii se kieltämään laajentamisen ja kiinteistön arvoa heikentävän uudisrakentamisen.

Salon kaupunki myi Särkisalon kunnantalon kiinteistön yksityiselle ostajalle vuonna 2017. Kaupungin lausunnossa todetaan, että suojelumerkintä estäisi sen muuttamisen yksityiskäyttöön sopivaksi ja hyödyntämisen jatkossa.

Kiinteistön vanha kansakoulurakennus on muutettu asuinkäyttöön poikkeamisella. Maanomistaja on sitoutunut vanhimman rakennuksen suojelemiseen.

Salon kaupunkikehityslautakunta toteaa hallinto-oikeudelle valmistelemassaan lausunnossa, että terveystalorakennuksen säilyminen ja kunnossapito edellyttävät uudistamista ja lisärakentamista joko nykyistä rakennusta laajentamalla tai erillisellä rakennuksella.

Särkisalon kunta yhdistettiin kuntaliitoksella Salon kaupunkiin vuoden 2009 alusta. Sen jälkeen Särkisalossa ei ole ollut tarvetta hallinto- ja virastorakennuksille. Terveystalo ei ole yli kymmeneen vuoteen ollut alkuperäisessä eikä muussakaan julkisessa käytössä.

Kaavamuutoksella nostettiin tontin tehokkuuslukua ja jaettiin voimassa olevaa rakennusoikeutta pienempiin yksiköihin, jotta kaava sallii rakentamista yhdenvertaisesti kirkonkylän jo rakennettujen alueiden kanssa.

Kaupunkikehityslautakunta toteaa, että suojelumerkintä ja rakennusalojen rajaaminen aiheuttaisivat maanomistajalle kohtuuttomia rajoituksia ja haittaa, joiden asettamisen laki kieltää. Kaupunki näkee, että kiinteistölle hyvin suunniteltu uudisrakennus mahdollistaa alueen kehittämisen ja väestömäärän lisääntymisen, joka vahvistaa Särkisalon kirkonkylän elinvoimaa.

Kaupunkikehityslautakunta huomauttaa, että Särkisalon rakennus ei edusta terveystalojen tyyppitaloa, vaan on muunnelma sellaisesta. Salon alueelle rakennettiin vuosina 1940–1960 kymmenkunta terveystaloa, joista yhtäkään ei ole suojeltu eikä arvotettu maakunnallisesti merkittäviksi.

Terveystalo oli aikanaan paikallisesti merkittävä osa kauppalan julkisia palveluita ja kunnallista terveydenhoitoa. Kaupunki toteaa sen olevan osa paikallista historiaa, jonka suojelu ei ole maakunnallinen asia.

Salon kaupunki katsoo, että Turun museokeskuksen valitus on hylättävä ja pidettävä voimassa valtuuston päätös.suojelu