Turuntie 2:n entisen hotellikiinteistön kaavamuutos edistyy

0
Turuntie 2:n kaava muuttuu niin, että toiseen kerrokseen on mahdollista rakentaa asuntoja.

Salon kaupunginhallitus asettaa Turuntie 2:n eli entisen hotelli Cumuluksen kiinteistön asemakaavan muutoksen virallisesti nähtäville. Liikerakennusten alue muutetaan asuin- ja liikerakennusten alueeksi, jossa sallitaan myös hotellikäyttö.

Kaavan mukaan ensimmäiseen kerrokseen on toteutettava liiketiloja, mutta muihin kerroksiin on mahdollista rakentaa asuntoja. Turuntien puolella kerrosten lukumäärä on kolme ja Länsirannan puolella neljä kuten nykyisessä rakennuksessa. Turuntien matalampi siipiosa liittää rakennuksen kaupunkikuvallisesti viereiseen matalampaan liikerakennukseen.

Rakennusoikeus nousee jonkin verran. Esitetty rakennusoikeus on 4 572 neliötä, joka mahdollistaa pienimuotoisen laajentamisen.

Yleiskaavan suojelumerkintä huomioidaan myös asemakaavassa, jonka mukaan rakennus on suojeltava. Rakennus on paikallisesti merkittävä, eikä sitä saa purkaa. Korjaus- ja muutostoimenpiteet eivät saa heikentää rakennuksen kaupunkikuvallista merkitystä.

Ensimmäisen kerroksen lasijulkisivu ja ikkunajaotuksen rytmi sekä uloketta kannattavat pilarit on säilytettävä. Hotelliosan neljännen kerroksen terassi täytyy palauttaa alkuperäisen kaltaiseksi. Kaikista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

Kaava sisältää täydentäviä määräyksiä rakennusoikeudesta, ulko-oleskelutiloista, pysäköinnistä ja rakentamisesta.