Varhan maksatusviiveet lyhentyneet

1
Varsinais-Suomen hyvinvointialue eli Varhan maksatusviiveet ovat pääosin lyhenteyneet viikkoon. . Kuva Tyksin Majakkasairaalasta: TS-arkisto/Jane Iltanen

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen maksatusviiveet on saatu korjattua pääosin alle viikon mittaisiksi. Siitä huolimatta on edelleen laskuja, jotka tulevat asiakkaille useamman viikon viiveellä.
Varhan asiakaslaskutuksessa esiintyi talvella viivästymisiä, jotka johtuivat asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämisestä. Yhtenäistämisessä oli teknisiä ongelmia.
Parhaillaan kaikki laskutusjärjestelmät ovat tuotannossa, mutta koko järjestelmä ei ole vielä ajan tasalla.
Varhan lähettämien laskujen viivästyminen on aiheuttanut osalle alueen palveluntuottajista ylimääräistä vaivaa ja taloudellisia ongelmia.
Hyvinvointialueella on tuhansia palveluntuottajia. Varhassa on vuoden alusta lähtien käsitelty ja maksettu yli 44 000 laskua.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Tassu
2 kuukautta sitten

Saa nähdä, milloin tulevat tammikuun laskut.