Hajalan kiertotalousalue sai sinetin – aluehallintovirasto hyväksyi Infrapurku Oy:n hakemat luvat

0
Hajalan Sydänojantielle on tulossa purkujätteiden kierrätysalue. Kuva: SSS/Kirsi-Maarit Venetpalo

Salolainen Infrapurku Oy on perustamassa Salon Hajalaan kiertotalousalueen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt yritykselle määräaikaisen yhteisluvan maa-ainesten ottamiseen sekä kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen. Jätteenkäsittelylaitoksen toiminnalle on myönnetty toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa.

Lupaprosessi venyi lopulta yli kahden vuoden mittaiseksi. Salon rakennus- ja ympäristölautakunta hylkäsi yrityksen ympäristölupahakemuksen vuoden 2021 lokakuussa.

Kielteisen päätöksen jälkeen yritys päivitti suunnitelmiaan. Hankkeen kasvaessa lupia piti hakea aluehallintovirastolta, jonne yritys jätti lupahakemuksen vuosi sitten. Yrityksen hallituksen puheenjohtaja Mikko Lindholm on helpottunut nyt tulleesta päätöksestä.

– Lupaprosessi ei todellakaan mennyt suunnitelmien mukaan. Kiertotalousalue olisi jo käytössä, jos kaupunki olisi suhtautunut hankkeeseen alun perin toisin, Lindholm sanoo.

Myös Salon kaupunginhallitus antoi hankkeen lupahakemuksista puoltavan lausunnon aluehallintovirastolle.

Suomen Ecoparkiksi nimetty hanke muuttaa yrityksen toimintaa merkittävästi.

– Purkuala on todella kilpailtu. Hajalan kiertotalousalueen avulla meillä on mahdollisuudet liiketoiminnan kasvattamiseen ja monipuolistamiseen. Alue mahdollistaa jatkuvuuden ja tuotteiden kehittämisen, Lindholm sanoo.

”Kiertotalousalue olisi jo käytössä,
jos kaupunki olisi suhtautunut
hankkeeseen toisin.”

Kiertotalousalue sijaitsee Hajalan Sydänojantiellä, moottoritien pohjoispuolella. Kiinteistö on kaikkiaan 30 hehtaarin kokoinen, mutta varsinainen toiminta-alue on noin 15 hehtaaria.

Alueelle on tulossa jätteenkäsittelylaitos, joka käsittelee, vastaanottaa ja välivarastoi rakennus- ja purkujätteitä sekä kaupan ja teollisuuden jätteitä. Alueella otetaan vastaan myös vaarallisia jätteitä ja ylijäämämaita. Maita on mahdollista loppusijoittaa reilun neljän hehtaarin laajuiselle maankaatopaikalle.

Yrityksen saama maa-aineslupa koskee kallion louhintaa. Kiinteistöllä on tarkoitus louhia noin 200 000 kuutiota kiveä, joka käytetään pääosin alueen rakentamiseen.

Maa-ainestenottolupa on voimassa kymmenen vuotta ja muun jätteenkäsittelytoiminnan lupa on voimassa toistaiseksi.

Purkuyritys Ifrapurku Oy tekee monipuolisia purku-urakoita. Viime kesänä yritys purki muun muassa Rajaojan sillan Särkisalontiellä. Kuva: Mikko Lindholm

Kiertotalousalueen eri prosessit alkavat vaiheittain rakentamisen edetessä.

– Pääsiäisen jälkeen aloitetaan muun muassa alueen raivaus ja tiestön rakentaminen. Lisäksi tehdään erilaisia tarkistusmittauksia, kuten pohjaveden korkeuden mittauksia, Lindholm kertoo.

Seuraavana vuorossa on kenttien rakentaminen. Kenttien valmistuttua myös jätteen vastaanotto ja varastoiminen aloitetaan vaiheittain.

Alueelle on tulossa neljä rakennusjätteiden käsittelykenttää ja neljä ylijäämämaiden käsittelykenttää. Viimeiset kentät valmistuvat alustavien suunnitelmien mukaan vuosien 2028–2030 aikana.

”Alue mahdollistaa jatkuvuuden ja tuotteiden kehittämisen.”

Alueella on toimintaa arkisin kello 6–22, lauantaisin kello 8–16 ja sunnuntaisin kello 8–16.

Kallion louhintaa, porausta ja rikotusta tehdään arkisin kello 7–18 ja kalliokiven murskausta arkisin klo 7–20. Toiminta on ympärivuotista.

– Maa-ainestenotto alkaa vasta siten, kun lupa on saanut lainvoiman, Lindholm sanoo. Valitusaika Vaasan hallinto-oikeuteen päättyy 5. toukokuuta.

Louhinta-alueen läheisyydessä ei ole teitä eikä asutusta. Lähin vakituinen asuinrakennus sijaitsee noin 900 metrin päässä ja lähin vapaa-ajan asunto vajaan 700 metrin päässä.

Alueen läheisyydessä on kaksi luonnonsuojelualuetta, joista toinen sijaitsee noin puolen kilometrin päässä alueesta ja toinen noin 700 metrin päässä. Yrityksen toiminta-alue on lähinnä muutaman metrin korkuista taimikkoa ja se sijaitsee moottoritien meluvyöhykkeellä.

Liikenne kiinteistölle kulkee Turunväylän, Tapiolantien ja Sydänojantien kautta. Kokonaisliikennemäärän arvioidaan olevan vajaat 11 000 ajoneuvoyhdistelmää vuodessa.

Infrapurku Oy on edelleen kiinnostunut myös Korvenmäen jätekeskuksen lisäalueesta, jonka kaupunki päätti myydä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle viime vuonna. Salon Yrittäjät on valittanut päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen.

– Alue on edelleen varteenotettava kohde, Mikko Lindholm sanoo.

Infrapurku Oy jätti vajaan 30 hehtaarin maa-alueesta yhteisen ostotarjouksen Salon Hyötykäyttö Oy:n ja Salon Imuautot Oy:n kanssa.

Lue myös: