Salo ja Somero suunnittelevat maahanmuuttajia työnhaussa auttavaa yhteishanketta

1
Somerolla vastaanottokeskus toimii muun muassa Evertintien kerrostalossa. Kuva: SSS-arkisto/Marko Mattila

Salo ja Somero suunnittelevat maahanmuuttajien työllistymiseen keskittyvän kotouttamishankkeen aloittamista yhdessä Yrityssalon kanssa. Kolmevuotisen ryhmähankkeen kumppanina on lisäksi Salon seudun koulutuskuntayhtymä.

Monilla maahanmuuttajista on paljon osaamista ja annettavaa paikkakuntien elinvoiman edistämiseksi. Hanke hyödyntää tätä potentiaalia kotoutumista edistävin toimenpitein ja palveluin kuten auttamalla ulkomaisten osaajien työllistymistä työvoimapulasta kärsiviin paikallisiin yrityksiin.

Kotosalo ja Kotosomero kehittävät yhteistyötä kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden ja kaupunkien kotoutumispalvelujen kesken. Työllistymisen edellytysten parantamiseksi kotoutumisen asiakkaille tarjotaan neuvontaa ja ohjausta omissa palvelupisteissä.

Kotosalon ja Kotosomeron kolmen vuoden kustannukset ovat 160 000 euroa, johon kaupungit hakevat 80 prosentin tukea Euroopan sosiaalirahastosta.

Kustannukset muodostuvat yhdestä omasta hanketyöntekijästä ja 40 prosentin osuudesta tilavuokriin, palveluhankintoihin, tilaisuuksien järjestämiseen ja muihin juokseviin kustannuksiin.

Laki on vuoden alusta velvoittanut kuntia osallistumaan kotouttamistyöhön yhteistyössä työvoima- ja elinkeinopalveluiden ja hyvinvointialueiden kanssa. Maahanmuuton kasvu edellyttää maahanmuuttajaväestön tarpeiden huomioimista julkisia palveluja järjestettäessä.

Seudullinen yhteistyö nähdään Salossa ja Somerolla tärkeänä myös edessä olevan työllisyydenhoidon palvelu-uudistuksen näkökulmasta. Monialaisempaa tukea tarvitsevien asiakkaiden osalta tarvitaan yhteistyömuotoja hyvinvointialueen kanssa.

Tilapäisen suojelun statuksella maassa oleskelevat ukrainalaiset muodostavat huomattavan suuren vieraskielisen väestön seudulla.

Turun vastaanottokeskuksen alaisuudessa toimiva Halikon vastaanottokeskus lisäsi syksyllä kapasiteettinsa 320 majoituspaikkaan. Medividan ylläpitämässä Meriniityn vastaanottokeskuksessa Salossa on 250 paikkaa. Kotokunta Oy:n Somerolla pyörittämässä vastaanottokeskuksessa on yli 300 ukrainalaista.

Vastaanottokeskusten paikkojen lisäksi ukrainalaisia on tullut useita satojaseudulleyksityismajoitukseen, kuten töihin maatiloille.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Eläkeläismamma
5 kuukautta sitten

Suomen kielen oppiminen otettava myös huomioon, jos työpaikat maahanmuuttajilla täytetään. Vaikka työn osaisikin, mutta työpaikalla tulee kuitenkin tilanteita,jossa kieltämme osaamaton on ulkopuolinen muiden työntekijöiden joukossa. Paitsi jos tilanne menee siihen, ettei suomenkielisiä edes palkata enää.