Salo puoltaa yhteyksiä parantavaa oikorataa

Tunnin juna

0

Salon kaupunki puoltaa Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelman hyväksymistä. Kaupunginhallitus antoi Väylävirastolle lausunnon oikoradan yleissuunnitelmasta.

Oikoradan yleissuunnitelma toteuttaa Salon osalta tavoitetta parantaa joukkoliikennettä Turun ja seutukeskusten välillä sekä Helsingin ja Tampereen suuntiin. Se edistää myös tavaraliikenteen nopeampia ja tehokkaampia yhteyksiä naapurimaakuntiin.

Kaupungilla ei ollut huomautettavaa teiden, katujen tai kevyen liikenteen järjestelyihin eikä siltoihin, tunneleihin tai muihin merkittäviin rakenteisiin.

Salo toteaa, että yleissuunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnissa on keskitytty maakunnallisiin ja valtakunnallisiin tavoitteisiin, mitä tulee ratalinjauksen vaikutuksiin rakennettuun kulttuuriympäristöön ja maisemaan. Paikallisia arvoja on huomioitu yleispiirteisesti.

Kaupunki puoltaa yleissuunnitelmaa vastoin voimassa olevaa asema- ja ranta-asemakaavaa. Tarvittavat kaavamuutokset tehdään ratasuunnitelman edellyttämällä tavalla.