Salo tahtoo lisätä jokirannan virkistyskäyttöä – Salonjoen itärannalle tulee tukimuuri

0
Salonjokivartta voisi hyödyntää virkistyskäyttöön paljon nykyistä enemmän. Ranta-alueiden päivitetty kehittämissuunnitelma tulee nähtäville. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen

Salonjoen rantojen viihtyisyyteen on odotettavissa lisäystä, sillä Salon kaupunki aikoo lisätä jokivarren virkistyskäyttöä ja kävely-yhteyksiä. Tavoitteena on saada aikaan elämyksellinen kaupunkialue, joka kohentaa kaupungin imagoa ja siistii aluetta. Ranta-alueille suunniteltujen kehittämistoimien toteutus etenee vaiheittain.

Salon kaupunkikehityslautakunta lähetti Salonjoen ranta-alueiden päivitetyn kehittämissuunnitelman kaupunginhallitukselle, joka laittaa sen julkisesti nähtäville. Suunnitelmaa on tarkistettu viime kesänä esillä olleeseen luonnokseen saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella. Niiden mukaan Salonjoen itärannan alueita Sokerisillalta etelään on vaikea sovittaa virkistyskäytön ja yksityisen maanomistuksen kesken, joten alueet on poistettu suunnitelmasta.

Salon maankäyttöpalveluissa laadittiin vuosina 2020–2021 luonnos Salonjoen ranta-alueiden kehittämisestä Rautatiesillan ja Vuohensaaren välillä. Suunnittelualueen rannat ovat Salon kaupungin omistuksessa entistä Sokeritehtaan aluetta lukuun ottamatta. Alueet ovat asemakaavoissa valtaosin puistoalueita.

Suunnitelmaan sisältyy tukimuuri, joka rakennetaan joen itärannalle rautatiesillalta Vähäjoelle. Vähäjoen huonokuntoinen silta on tarkoitus korvata uudella.

Jokirannan valaistuksessa sovitetaan yhteen turvallisuusnäkökohdat ja luontoarvot niin, että alueella säilyy myös pimeitä tai vain kevyesti valaistavia alueita. Nämä sijoittuvat erityisesti Natura-alueen läheisyyteen.

Joen varteen lisätään pienehköjä kosteikkoalueita ja hulevesipainanteita.

Kaupungin tavoitteena on luoda viheryhteys kaupungin keskustasta Halikonlahdelle asti.