Eläkevarojen määrä kääntyi kasvuun alkuvuonna

0
Maaliskuun päättyessä työeläkevaroja oli 241 miljardia euroa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Maaliskuun päättyessä työeläkevaroja oli 241 miljardia euroa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Suomalaisten työeläkevarat kasvoivat kolme miljardia euroa vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, kertoo Työeläkevakuuttajat Tela ry.

Kasvu tuli lähes täysin osakesijoituksista. Maaliskuun päättyessä varoja oli kaikkiaan 241 miljardia euroa.

Telan mukaan vuosi alkoi rahoitusmarkkinoilla epävarmoissa tunnelmissa, mutta kehitystä ja myönteisiäkin merkkejä oli nähtävissä. Työeläkevarojen määrä laski viime vuoden aikana, mutta lasku oli jo taittunut loppuvuodesta. Tämän vuoden tammi–maaliskuu toi eläkevaroihin jälleen muutaman miljardin kasvun.

– Osakemarkkinat tarjosivat työeläkevaroille vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuottoa pankkisektorin horjunnasta huolimatta. Alkuvuoden aikana markkinatunnelmaa kohensivat energian hinnan lasku ja Kiinan talouden palautuminen pitkään jatkuneiden rajoitusten jälkeen, sanoo Telan analyytikko Kimmo Koivurinne tiedotteessa.

Tela kertoo, että työeläkevarojen nimellistuotto vuosineljännekseltä oli 1,7 prosenttia. Kun huomioidaan inflaatio kokonaistuottoa vähentävänä tekijänä, oli reaalituotto -0,4 prosenttia. Osakesijoitusten tuotot olivat vuosineljänneksen aikana reaalisesti 0,4 prosenttia muiden omaisuuslajien reaalituottojen jäädessä miinukselle. Varojen omaisuuslajikohtaisessa tai maantieteellisessä jakautumisessa oli muutosta hyvin vähän.

Tela julkaisee eläkevarojen määrää koskevan tilastoanalyysinsa neljännesvuosittain. Analyysi sisältää tiedot muun muassa eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kevan ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Alhainen syntyvyys on haaste eläkejärjestelmälle

Työeläkevarojen ja sijoitustoiminnan merkitys eläkkeiden rahoituksessa on kasvamaan päin. Telan mukaan nyt noin viidesosa yksityisalojen eläkkeistä rahoitetaan varoista ja niiden tuotoista. Osuus on kasvanut ja kasvaa edelleen tulevina vuosikymmeninä. Taustalla on väestön ikääntyminen.

– Työeläkkeiden rahoitus nojaa eläkerahastojen ohella ennen kaikkea työssäkäyvän väestön määrään ja työllisyyteen. Alhainen syntyvyys on eläkejärjestelmälle ja koko hyvinvointivaltiolle haaste, Koivurinne jatkaa.

– Mikäli syntyvyys jatkuu edelleen hyvin matalana, tilannetta voi paikata työperäinen maahanmuutto. Siinä nähdään juuri nyt todella hyvää kehitystä, jota on syytä tukea, sillä työvoiman saatavuus on ensiarvoisen tärkeää yritysten ja palveluiden tehokkaan toiminnan kannalta.

Liisa Kujala