Perniönjoen erikoislaatuinen kaivutyö jatkuu koulujen päätyttyä – Urakoitsija myös pesee kulkuväyliä

0
Vesisateet ja lumien sulaminen ovat aiheuttaneet eroosiovaurioita viime kesänä kaivetuissa tulvatasanteissa. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Perniönjoen tulvatasanteiden kaivaminen jatkuu kesäkuun alussa.

Viime kesänä töissä päästiin Leskenkujan pumppaamolle saakka, josta jatketaan nyt ylävirtaa kohti.

Lisäksi tulevana kesänä pitää kunnostaa osittain jo viime kesänä valmistunutta osuutta, koska tasanteisiin on tullut eroosiovaurioita.

– Niitä on oikeastaan odotettua vähemmän. Pari kolme valumaa vanhan kunnantalon edustalla ja hautausmaan kupeessa, sanoo vesitalousasiantuntija Pekka Parkkila Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.

Eroosiovauriot johtuvat siitä, ettei tasanteissa ole kattavaa kasvipeitettä. Luiskiin istutettiin viime kesänä rantaniittykasvien siemeniä, mutta ne eivät itäneet toivotusti.

– Ongelma oli ruokamultakerroksen puuttuminen, sanoo Parkkila.

Hän arvioi kasvillisuuden valtaavan penkat luonnostaan ensi kesänä.

Leskenkujan pumppaamo aiotaan tukea teräsponteilla ja eroosiosuojata kiveyksellä. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Kaivutöistä tuleva maamassa kuljetetaan Leskenkujan ja Salontien kautta läjitysalueelle, joka on pellolla Elotien pohjoispuolella.

Traktoriliikenteestä syntyy liikennehaittaa, jota pyritään vähentämään opasteiden avulla. Urakoitsija myös pesee teitä tasaisin väliajoin pöly- ja mutahaittojen vähentämiseksi.

Kaivutöiden on määrä valmistua kesän kuluessa. Tämän jälkeen läjitysalue maisemoidaan, ja jokivarteen istutetaan uusia puita.

– Kansalaisten toiveista muodostui hyvin kirjava lista, jonka perusteella kaupunki on tehnyt istutussuunnitelman. Lajikkeita on paljon, ja paikalle tulee puupuisto, kuvailee Parkkila.

Istutuslistalta löytyvät muun muassa metsälehmus, amurinkorkkipuu, mantsurianjalopähkinä, unkarinsyreeni ja kynäjalava.

Maata kuljetetaan pois traktoreilla. Kuva viime kesältä. Kuva: SSS-arkisto/Santeri Iltanen

Perniönjoen tulvatasanteet tulevat jokiuomaan kaikkiaan noin kahden kilometrin matkalle.

Alueen raja asettuu pohjoisessa Leskenkujan pohjoispään tasalle, ja etelässä rajana on Kaukurintie. Tasanteiden tarkoituksena on ehkäistä Perniönjoen tulvia ja niistä johtuvia haittoja.

Tulvatasanneratkaisuun päädyttiin, koska Perniönjoessa elää erittäin uhanalaiseksi luokiteltu vuollejokisimpukka. Simpukkaesiintymän takia jokea ei saa ruopata ja syventää perinteiseen tyyliin.

Projekti on valtakunnallisestikin poikkeuksellinen.