Sauvossa käytössä kiertotie kesäkuussa – jalankulku- ja pyöräilyväylän rakennustyöt katkaisevat liikenteen maantiellä 181

0
Liikenne ohjataan maantieltä 181 kiertotielle Korvalantie–Finskyläntie–Karunantie.

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakennustyöt jatkuvat Sauvossa kesäkuussa maantiellä 181 välillä Korvalantie–Saustilantie.

Rakennustöiden vuoksi liikenne joudutaan katkaisemaan maantiellä 181 ja ohjaamaan kiertotielle. Liikenne kulkee kiertotien kautta 5.–9. kesäkuuta sekä 12.–14. kesäkuuta.

Lisäksi liikenne ohjataan yhdelle kaistalle liikennevalo-ohjauksella 10.–11. kesäkuuta sekä 15.–18. kesäkuuta.

Liikenne ohjataan katkojen ajaksi viitoitetulle kiertotielle Korvalantie–Finskyläntie–Karunantie. Kiertotien pituus on noin 5,5 kilometriä.

Liikennekatkojen välissä maantie 181 avataan kallioleikkauksen kohdalla niin, että liikenne ohjataan yhdelle kaistalle liikennevalo-ohjauksella. Yhdellä kaistalla kuljettava osuus tiellä on noin 450 metriä.

Liikennekatkojen kesto on pyritty pitämään mahdollisimman lyhyenä. Liikennekatkot aiheutuvat putkisillan vaihtotyön sekä kalliolouhinnan vuoksi.