Kokaiinin käyttö jatkanut kasvuaan Salossa – kalliimman luokan huume lähinnä viikonloppujen ilmiö

0
Huumejäämät analysoidaan jätevedestä, josta otetaan näytteet Salon keskusjätevedenpuhdistamolla. Salon jätevedenpuhdistamo tuli THL:n seurantalistalle vuonna 2020.

Kokaiinin käyttö on jatkanut kasvuaan Salossa viime maaliskuusta marraskuuhun. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) valtakunnallisen jätevesitutkimuksen tuloksista, joiden avulla seurataan huumeiden käyttöä.

Aiemmin kokaiini on tunnettu lähinnä pääkaupunkiseudulla.

– Kokaiinin käyttö on kasvanut, ja se on alkanut levitä muualle Suomeen, THL:n yksikön päällikkö Teemu Gunnar sanoo.

Salo on mukana seurannassa, jossa näytteitä otetaan parillisina vuosina. Jo alkuvuoden tuloksen perusteella kokaiinin käytön todettiin lisääntyneen Salossa huomattavasti. Sitä oli jätevesissä kymmenen kertaa enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin (SSS 2.9.2022).

THL seuraa huumeiden käyttöä myös jatkuvan jätevesiseurannan avulla Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Tämän materiaalin avulla on voitu päätellä, että kokaiinin käyttö painottuu viikonloppuihin.

– Kokaiinin määrä kasvaa jätevesissä tyypillisesti viikonloppuina eli sitä käyttävät henkilöt, jotka eivät käytä huumetta joka päivä, Gunnar selittää.

Hänen mukaansa voisi kuvitella, että kokaiinia käytetään esimerkiksi ravintolakulttuurissa.

Suomessa kokaiini on kalliimman luokan huume eikä sitä Gunnarin mukaan käytetä suonensisäisesti. Tämä selviää palautetuista huumeruiskuista.

– Huumeiden ongelmakäyttäjät laskevat, mitä rahalla saa.

Grammaa kohden laskettuna kokaiini on vähintään neljä kertaa kalliimpaa kuin amfetamiini.

Gunnar sanoo kalliin hinnan johtuvan siitä, että Suomeen on pitkä kuljetusmatka Etelä-Amerikasta.

Vaikka Salossa yksi huume onkin pompannut esiin, Gunnar haluaa nostaa esiin huumeiden kokonaiskäytön, joka on laskenut.

– Salossa on positiivinen kehitys verrattuna vuoteen 2020.

Hän muistuttaa, että koronavuosi on huumeiden käytön huippuvuosi, joskaan Salon osalta THL:llä ei ole tätä aiempaa tietoa. Sen sijaan niissä kaupungeissa, joissa jätevesitutkimus alkoi vuonna 2012, erottuu koronavuoden huippu.

Koronavuoden jälkeen näkyy selkeä muutos etenkin amfetamiinin käytössä, mihin vaikuttivat viranomaisten laajat huumetakavarikot vuonna 2021. Amfetamiinin käyttö on pysynyt alle koronavuoden huipputason.

Amfetamiinin käytön väheneminen näkyy THL:n mukaan myös huumerattijuopumusten vähenemisenä kahden viime vuoden aikana.

Kokaiiniin vaikutus oli lyhytaikainen, ja käyttö on viime vuonna kasvanut voimakkaasti.

THL seuraa huumeiden käyttöä yhteensä 27 kaupungin jätevesistä. Tutkimus kattaa noin 60 prosenttia Suomen väestöstä.