Ratayhtiö varoittaa: tunnin junasta vetäytyminen johtaisi sopimusrikkomukseen

6
Väylävirasto työstää yleissuunnitelmaa Espoo-Salo –oikoradalle sekä Hajala-Nunna –välille. Kuva: SSS/Marko Mattila

Tunnin juna -hankkeesta ei noin vain vetäydytä. Rahoittajien osuus turvaa toistaiseksi ratasuunniteleman, jonka valmistumisen tavoiteaikataulu on vuoden 2023 loppuun mennessä. Siitä eteenpäin ratahankkeen tulevista vaiheista ei ole tietoa.

– Suunnittelijat ovat tehneet työtä pääsääntöisesti siinä aikataulussa ja niiden tavoitteiden mukaan, joita heille on asetettu. Syksyllä suunnittelutahti toivottavasti kiihtyy entisestään, toteaa Turun Tunnin Juna Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ottavainen.

Kokonaisuudessaan Helsingin ja Turun välinen nopea junayhteys koostuu viidestä erillisestä ratasuunnitelmasta: Espoo–Lohja, Lohja–Salo, Salo–Hajala, Hajala–Nunna ja Nunna–Kupittaa.

Kesäkuun kahdessa yleisötilaisuudessa Turun Tunnin Juna Oy esittelee sekä Hajala–Nunna että Nunna–Kupittaa -ratasuunnitelmia. Suurin muutos kesäkuun tilaisuuksien suunnitelmissa liittyy Hajala–Nunna -ratasuunnitelmaan.

– Paimion Toikkalan oikaisun sijaan kaksoisraide kulkisi nykyisen radan vieressä. Toikkalan oikaisusta olisi tullut tarkempien tutkimusten mukaan vain minimaalinen aikasäästö, kertoo Turun Tunnin Juna Oy:n projektijohtaja Annika Salokangas.

VE1 tarkoittaa Toikkalan oikaisua ja VE2 nykyistä ratalinjaa, jonka ratakäytävään toinen raide tulee. Toikkala sijaitsee Paimiossa. Kuva: Turun Tunnin Juna Oy

Salokangas uskoo, että Toikkalan oikaisun peruuntuminen herättää pääosin positiivisia ajatuksia maanomistajissa.

– Oikaisun kohdalta ei tarvitsekaan lunastaa kiinteistöjä ja nyt kaksoisraide tulisi nykyisen radan viereen. Katsotaan, millaista palautetta saamme asiasta yleisötilaisuudessa.

Väylävirasto työstää yleissuunnitelmaa Espoo–Salo -oikoradalle sekä Hajala–Nunna -välille.

Salo–Hajalasta ja Nunna–Kupittaasta ei ole tehty Väyläviraston yleissuunnitelmaa, vaan Turun tunnin juna tekee niistä ainoastaan ratasuunnitelmat. Ratasuunnitelmassa arvioidaan esimerkiksi radasta aiheutuvia vaikutuksia ja niiden vähentämistoimenpiteitä.

– Hajala–Nunnassa on sellaisia oikaisuja, jotka vaativat yleissuunnitelman tekemistä. Näissä osuuksissa, joissa kaksoisraide tulee suoraan nykyisen ratakäytävän viereen, olemme voineet tehdä suoraan ratasuunnitelmaa, Salokangas taustoittaa.

Tällä hetkellä Väylävirasto on antanut lausunnot ja suunnitelmat ovat hallinnollisessa prosessissa.

– Sen jälkeen Väylävirasto vastaa hyväksyntämenettelystä ja vie suunnitelmat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.

Salon osuus Tunnin junan hankeyhtiössä on 3,74 miljoonaa euroa. Summa jakautuu neljälle vuodelle. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Turun Tunnin Juna Oy:n ratasuunnitelmien valmistuminen joulukuussa edellyttää myös yleissuunnitelmien valmistumista, sillä yleissuunnitelmat voivat aiheuttaa muutoksia ratatekniseen suunnitelmaan.

Turun tunnin junan ratasuunnitelmat valmistuvat teknisin osin vuoden loppuun mennessä. Hallinnollinen kuulemis- ja lausumisvaihe on tarkoitus järjestää vuoden 2024 aikana.

Sen jälkeen hankeyhtiö tahtoisi jatkaa mahdollisimman pian radan toteutusta.

– Suunnitelmien takana on nyt jo kova työ. Olisi varmasti kustannustehokkainta, jos pääsisimme jatkamaan saman tien rakentamissuunnitelmaa ja toteutusta, Ottavainen pohtii.

Tekniset suunnitelmat varmistavat valmistuttuaan Tunnin junan kustannusarvion. Suunnitteluhankkeen kustannusarvio on 75 miljoonaa euroa, josta Espoo-Salo–oikorata nielaisee noin 60 miljoonaa euroa.

Hallitusneuvotteluista ei ole pukahdettu Turun tunnin junasta sanaakaan (SSS 25.5.). Toimitusministeristön valtionvarainministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan satsaukset tulisi laittaa Tunnin junan sijaan olemassa olevan raide- ja tieverkoston kunnostamiseen.

Siitä huolimatta valtio, kaupungit ja kunnat ovat sitoutuneet vuoden 2024 loppuun saakka Tunnin junan kustannuksiin.

Salon kaupungin talousarviokäsittelyssä oikoradan suunnitteluyhtiön osakkeita merkittiin vuodelle 2023 vajaalla 1,3 miljoonalla eurolla. Salon kaupunki on mukana hankkeessa kokonaisuudessaan 3,74 miljoonalla eurolla. Vastaavasti esimerkiksi Lohjan kaupunki on mukana tismalleen samalla summalla kuin Salon kaupunki ja Turun kaupunki on mukana 10,25 miljoonalla eurolla.

Joulukuussa 2022 Timo Lähteenmäki (vas.) esitti Salon kaupunginvaltuustossa, että tunnin juna poistetaan edunvalvontaosiosta (SSS 13.12.2022). Äänestyksessä Tunnin junan vastustajat hävisivät, mutta polemiikki aiheesta ei ole laantunut.

Salokangas muistuttaa, että hankkeesta vetäytyminen johtaisi monenlaisiin ongelmiin.

– Tunnin junan toteuttamisesta on tehty osakassopimus, ja hanke on saanut poikkeuksellisen suuren summan EU-tukea. Suomen mittakaavassa tällaista tukea ei ole aiemmin saatu, eikä sellaista Euroopan mittakaavassakaan usein jaeta. Jos osakas vetäytyisi kesken hankkeen, se johtaisi sopimusrikkomuksen ohella luultavasti ongelmiin EU-tuen kanssa.

EU myönsi Espoo–Salo-oikoradan ja Salo–Turku -kaksoisraiteen suunnittelulle tukea 50 prosenttia kustannuksista, eli enintään 37,5 miljoonaa euroa.

Vaikka tunnin junan toteutus menisi ensi vuonna jäihin, Salokankaan mukaan se ei automaattisesti päätä tunnin junan tarinaa.

– Ratasuunnitelma on voimassa neljä vuotta siitä, kun se on saanut lainvoiman. Sen jälkeen Liikenne- ja viestintäministeriö voi jatkaa voimassaoloa vielä neljällä vuodella ja erityisestä syystä toisella neljällä vuodella. Näin ollen ratasuunnitelma voi olla jopa 12 vuotta voimassa.

Silti Salokangas ja Ottavainen uskovat, että olisi kaikkien edun mukaista saada suunnitelma etenemään rivakasti.

– Yhtiömme tavoite tietysti on, ettei suunnitelmia tehdä pöytälaatikkoon. Pitkä odottelu ei olisi reilua maanomistajillekaan. Aikaikkuna ei silti sulkeudu, vaikkei päätöksiä tehtäisi heti, Salokangas toteaa.

– Olisi varmasti kustannustehokkaampaakin, jos saisimme jatkaa suunnittelutyötä ensi vuonna. Vaikka tämä vaihe onkin turvattu, toivoisimme tietysti selvyyttä tulevaisuudesta, Ottavainen täydentää.

Ottavainen mainitsee olevansa toiveikas, vaikka tulevaisuus näyttää toistaiseksi epävarmalta.

– Luotamme siihen, että hankkeessa tehty työ voidaan tavalla tai toisella hyödyntää.

 

Esitys kaupunginhallitukselle: Maksamista ei keskeytetä

Salon kaupunginhallitus käsittelee maanantaina Mika Nummenpalon (liik.) ja muiden valtuutettujen aloitetta, jossa esitetään, että Tunnin junan maksut jäädytetään.

Kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhosen esitys on, että hankeyhtiön osakassopimuksen mukaisten maksujen maksamista ei keskeytetä ja että tämä vastaus annetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Asian on kaupunginhallitukselle valmistellut vt. talousjohtaja Maria Kulmala . Hän toteaa, että Salon varsinainen rahoitussitoumus yhtiön pääomittamiseksi on valtuuston päätöksen mukaisesti enintään 3,74 miljoonaa euroa. Se sisältää osakkeiden merkintähinnan, eikä kaupungilla ole osakassopimuksen nojalla velvollisuutta rahoittaa yhtiötä sitä enempää.

Kaupungin rahoitusosuus yhtiölle jakaantuu vuosille 2020-2024. Viimeinen määrärahavaraus tehdään ensi syksynä vuoden 2024 talousarvion yhteydessä.

Tunnin juna -yhtiön osakassopimuksen mukaan rahoitussitoumuksen mukaisen rahoittamisen laiminlyönti katsotaan aina sopimusrikkomukseksi ja sen myötä välitystuomion lopputuloksena olisi kaupungille koituva korvausvelvollisuus rahoitusosuuksista korkoineen ja oikeudenkäyntikuluineen, Kulmala kirjoittaa kaupunginhallituksen esityslistalla.

Radan rakentamisesta, rakennuttajasta, rahoituksesta ja operoinnista päätetään erikseen myöhemmin suunnitteluvalmiuden edetessä. Toteutusvaiheen rahoitukseen osallistuminen edellyttää erillisiä päätöksiä.

 

Hajalasta lisää Paimion yleisötilaisuudessa

Paimion tilaisuudessa käsitellään ratasuunnitelmaa Hajala-Nunna ja Kaarinan tilaisuudessa Nunna-Kupittaa -suunnitelmaa.

Kaarinan yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 7. kesäkuuta ja Paimion yleisötilaisuus torstaina 8. kesäkuuta.

6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
keijo.k
8 kuukautta sitten

Koskeeko myös valtiota, jos poistaa investointilistaltaan.?

Vanha rata riittää salolle
8 kuukautta sitten

Aika erikoinen sopimus tehty ettei mukamas pysty peruttaa hanketta, eihän sitä ole missään päätetty, että koko rataa edes tehtäisiin! Salon maa-alueille rataa ei pidä tehdä metriäkään, Salon ei kannata tähän hankkeeseen osallistua sentilläkään!

ossi
8 kuukautta sitten

Siitähän on jo Suomessa kokemusta, sopimusrikkomisista. Tässä tapauksessa kylläkin paljon halvempi ja viisaampi ratkaisu maksaa mahdolliset sopimusrikkomukset.

Mika Nummenpalo
8 kuukautta sitten

Kaupunginhallitus hosui tuon päättämisen kanssa, koska meillä ei ole vielä uutta hallitusta, joka olisi päättänyt viedäänkö Turun Tunnin Juna hallitusohjelmaan.
Olisi kannattanut odottaa se päätös ensin, samoin kuin Keijo K toteaa niin Ottavainen varmaan kertoo sitten Valtion päättäjille että tekään ette voi irtaantua, maksujen keskeyttämistä pyysin nimenomaan siihen saakka kunnes on selvillä hallituksen kanta.

Keijo.k
8 kuukautta sitten

Ottavainenhan pelkää lypsämänsä utareen häviämistä. Kuka lähtisi tekemään muuta kuin uhkailemaan jos lypsettävää oltaisiin viemässä.

Eteenpäin
8 kuukautta sitten

Salossa olisi hyvä sisäistää se fakta, että rata on valtion hanke, jonka tulosta tai tulematta jäämisestä Salo ei päätä. Kun asia näin on niin meidän kannattaisi keskittyä ottamaan mahdollisesta radasta hyödyt irti ja kerrankin niellä se ikuinen valituksen sävel.