Puolueet valmiita lisäämään Salon investointeja, osa tuntuvasti, osa harkiten – Viime vuonna 4 miljoonaa investointeihin varattua rahaa jäi käyttämättä

0
Investoinnit Salon aseman tunneliin ovat nousseet jälleen uudelleen esille. Tunneli mahdollistaisi turvallisen ja suoran kulun asemalta Meriniittyyn. Nyt tunnelin edistämiseen on myös varattu rahaa. Alustava 2,3 miljoonan euron rahoitus on kirjattu talousarvioon vuodelle 2025.

Salon valtuustoryhmät ovat enimmäkseen valmiita lisäämään kaupungin investointeja. Se kävi selväksi, kun ryhmien puheenjohtajat kommentoivat viime vuoden tilinpäätöstä.

Aiheesta aloitti SDP:n Simo Paassilta:

– Kannustan kasvattamaan investointeja tuntuvastikin. Voimme saavuttaa meille tarjolla olevat mahdollisuudet, kun investoimme tärkeisiin asioihin.

Toisaalta hän kehotti olemaan varovainen käyttömenojen kasvattamisessa.

Erityisen positiivisena Paassilta piti sitä, että verotulot kasvoivat merkittävästi.

Kaupungin tilinpäätös hyväksyttiin maanantaina kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Simo Paassilta (sd.) kannusti Salon kaupunki investoimaan tuntuvasti.

VEROTULOIHIN kiinnitti huomiota myös kokoomuksen Kalle Räike.

– Yhdeksän miljoonan euron ylijäämään vaikuttivat sekä valtion koronatuet että ennen kaikkea 12 miljoonaa euroa odotuksia korkeampi verotulokertymä, hän sanoi.

Salon ei pidä säästää elinvoimaa vahvistamista omista investoinneista, Räike linjasi ryhmäpuheenvuorossa. Hänen mielestään pitää keskittyä uusien työpaikkojen syntymiseen yksityiselle sektorille verokertymien kasvattamiseen. Esteitä on myös raivattava yksityisten investointien tieltä.

– Kokoomuksen valtuustoryhmä haastaa kaikki ryhmät työstämään näihin päämääriin tähtääviä esityksiä tuleviin talousarviokäsittelyihin.

Nykyistä suuremmilla investoinneilla varmistettaisiin muun muassa palveluiden laadun kohottaminen työllistämällä ammattitaiteilijoita, sanoi Saija-Reetta Puopolo.

VASEMMISTOLIITON Timo Lähteenmäki ja vihreiden Saija-Reetta Puopolo kytkivät yhteen taloudellisen tilanteen, investoinnit ja kulttuurin.

Lähteenmäki totesi, että hyvään tilanteeseen ei voi tuudittautua ja pitää edetä suunnitelmallisesti ja varovaisesti. Investointeja on kuitenkin uskallettava tehdä.

– Vasemmistoliitto pitää esillä kulttuuria. Eiköhän pistetä kulttuuritalon suunnittelu vireille, evästi Lähteenmäki tulevia talousarviokeskusteluja.

Puopolo puhui yleisemmin.

– Nykyistä suuremmilla investoinneilla varmistettaisiin toiminnan jatkuvuus, uusien ideoiden kehittäminen ja palveluiden laadun kohottaminen työllistämällä ammattitaiteilijoita, hän sanoi.

SALON kaupungin viime vuoden tilinpäätöstä oli vajaat yhdeksän miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimintakulut olivat noin 380 miljoonaa euroa.

Investointeihin oli varattu 18,5 miljoonaa, mistä käytettiin vain 14,4 miljoonaa euroa.

Tänä vuonna kaupungin budjetti on puolet viime vuodesta, 192 miljoonaa euroa. Pudotus johtuu sote-uudistuksesta. Vuodenvaihteessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät hyvinvointialueelle.

Tästäkin vuodesta odotetaan ylijäämäistä.

Antti Olkinuora (ps.) totesi, että Salon varovaisuus on osoittautunut järkeväksi: velkaa ei ole otettu, vaan vanhaa on lyhennetty reippaasti. Hän mainitsi myös Salon Kaukolämmön kaupungille tuoman miljoonan euron osingot.

– Alhaisen lainatason kääntöpuoli on varovaisuus investoinneissa. Keskusteluun ovat nousseet uusi jäähalli ja kulttuuritilat. Epävarman tilanteen takia investointeja on syytä harkita varovasti.

– Investoinnit tuovat taloudellista toimeliaisuutta, ja elää, asua ja harrastaakin täytyy. Kaupungin pysyvät kustannukset voivat kasvaa tasapainoisesti vain siinä suhteessa kuin yritystalous ja sitä kautta työllisyys ja verotulot kasvavat.

Timo Lehti (kesk.) varoitteli, että viime vuoden positiivisesta lopputuloksesta huolimatta saattaa edessä olla ”nopeastikin vyön kiristämisen paikka”.

– Lainojen määrä on varsin kohtuullisella tasolla. Tällä en kuitenkaan tarkoita, että lainaa pitäisi nyt ottaa, hän sanoi.

– Toistan viime vuosina sanomaani: asukasluvun lasku on saatava pysähtymään ja asukasluku nousuun.

Varovaisempien valtuutettujen joukkoon lukeutui myös Liike nytin Mika Nummenpalo.

– Pitää laittaa jotain sukanvarteen ja varautua sellaiseen, josta emme välttämättä vielä tiedä. Sellainen voi olla Tunnin juna.