Saloon tulossa elinvoimajohtaja – kulttuuripalvelutkin saavat organisaatiouudistuksessa oman päällikön

4

Salon kaupungin johtamista uudistetaan niin, että elinvoimapalvelut keskitetään kaupunginhallitukselle perustettavaan jaostoon. Elinvoimapalveluihin kuuluvat muun muassa elinkeinopalvelut ja kaavoitus.

Nykyinen kaupunkikehityslautakunta lakkautetaan, samoin kaupunkikehitysjohtajan virka.

Uusia virkoja ovat elinvoimajohtaja ja tekninen johtaja.

Muutos tulee voimaan ensi vuoden alussa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Saku Nikkasen (sd.) mukaan muutokset liittyvät kaupungin uuteen, sote-uudistuksen jälkeiseen rooliin.

– Elinvoimaan ja elinkeinoelämään liittyvät tehtävät nousevat vahvemmin esille. Toimintoihin saadaan ketteryyttä, kun ne keskitetään yhdelle toimijalle. Aktiiviset elinkeinotoimijat ja ovat kuntien välisessä kilpailussa etupellossa ja selviytyvät voittajina, hän sanoo.

– Elinvoimajaostolla suunnitelmia ja kaavoja saadaan nopeammin kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Elinvoimajaosto aloittaa ensi vuoden alussa. Sen koko ja kokoonpano päätetään syksyllä samoin kuin uuden teknisen lautakunnan.

Koska kyseessä on kaupunginhallituksen jaosto, jäsenet ovat enimmäkseen hallituksen jäseniä tai varajäseniä.

– Elinvoimajaostossa pohja tulee olemaan laajempi kuin muissa jaostoissa. Nykyisen kaupunkikehityslautakunnan jäseniä nähdään varmaan sielläkin.

– Jos halutaan, ensi kuntavaalien jälkeen voidaan palata lautakuntamalliin. Se onnistuu siinä tilanteessa helpommin kuin lautakuntamallista jaostoon siirtyminen, sanoo Nikkanen.

Kuntavaalit ovat huhtikuussa 2025.

Ensi vuoden alussa tulee muutos myös kulttuuripalveluihin. Perusteilla on uusi virka, jonka työnimi on kulttuuripäällikkö.

Kulttuuripäällikkö työskentelee vapaa-aikajohtajan alaisena, ja hän on museonjohtajan ja kirjastopalvelupäällikön esihenkilö.

Kulttuuripäällikkö vastaa kulttuuripalveluista ja vapaa-aikajohtaja liikuntapalveluista.

– Tällä tavalla pyritään vahvistamaan kulttuuripalveluita, sanoo Saku Nikkanen.

Sote-palveluiden poistuttua myös vapaa-ajanpalveluiden osuus kaupungin toiminnassa on kasvanut.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyi viime vuodenvaihteessa kunnilta hyvinvointialueille. Salon sosiaali- ja terveydenhuollossa organisaation eri tasoilla työskennelleet siirtyivät Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen.

Kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta lakkautettiin sote-uudistuksen yhteydessä.

 

Kaupunkikehitys pannaan kahtia

Salon organisaatiouudistus ja hallintosäännön muutos etenevät kahdessa vaiheessa.

Elokuussa voimaan tulevassa organisaatiossa hallintojohtajan vastuualue laajenee. Samalla kaupunginjohtajalle jää enemmän aikaa muille asioille, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saku Nikkanen (sd.).

Hallintopalvelut, talous- ja henkilöstöpalvelut yhdistetään konsernipalveluiden toimialaksi. Sitä johtaa uusi hallintojohtaja Riku Rönnholm. Hän johtaa myös hallintopalveluja.

Konsernipalvelut muodostuvat kolmesta palvelualueesta: hallintopalveluista, talouspalveluista ja henkilöstöpalveluista. Talouspalveluilla ja henkilöstöpalveluilla on omat johtajansa.

Ensi vuoden alussa uudistusta jatketaan niin, että kaupungin toimialat ovat konsernipalveluiden lisäksi elinvoimapalvelut, sivistyspalvelut ja tekniset palvelut.

Nykyinen kaupunkikehitys jaetaan käytännössä kahtia elinvoimapalveluiksi ja teknisiksi palveluiksi.

Elinvoimapalveluiden toimialalle perustetaan kaupunginhallituksen alainen elinvoimajaosto. Teknisiin palveluihin perustetaan tekninen lautakunta. Nykyinen kaupunkikehityslautakunta lakkautetaan vuodenvaihteessa.

Myös kaupunkikehitysjohtajan virka lakkautetaan. Ensi vuoden alusta alkaen Salossa on erikseen tekninen johtaja ja elinvoimajohtaja.

Elinvoimapalveluihin kuuluvat elinkeinopalvelut, maankäyttöpalvelut ja rakennus- ja ympäristöpalvelut. Elinkeinojohtaja johtaa myös elinkeinopalveluita. Muilla on omat johtajansa.

Saloon perustettiin kaupunkikehityspäällikön virka viime vuosikymmenen alussa. Sittemmin se on muutettu kaupunkikehitysjohtajaksi. Virkaa on koko ajan hoitanut Mika Mannervesi.

Teknisissä palveluissa on neljä toimialaa: yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen, tilapalvelut, ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut ja liikelaitos Salon vesi. Niillä on omat johtajansa tai päällikkönsä.

Sivistyspalveluiden toimiala jakautuu neljään palvelualueeseen: varhaiskasvatus-, opetus-, opisto- ja vapaa-aikapalvelut. Sivistyspalveluiden poliittiset luottamuselimet ovat opetuslautakunta ja vapaa-aikalautakunta.

Palvelualueilla on oma johtajansa, paitsi opistopalveluilla, joita johtaa sivistyspalveluiden johtaja.

Kaupunginhallitus käsitteli uudistuksia maanantaina. Hallintosäännöstä ja uudesta organisaatiosta päättää kaupunginvaltuusto.

Juttua korjattu 7.6.2023 klo 12.10. Poistettu virheellinen tieto: Konsernihallintoon siirretään myös kehittämisyksikkö nykyisistä kaupunkikehityspalveluista.

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Tosi on
6 kuukautta sitten

Näin pyörii hyväveli-verkosto. Pitää saada kavereille hyviä virkoja. Pikemminkin pitäisi pienentää julkista hallintoa. Tämmöiset väliportaan päälliköt ovat hakemalla haettuja virkoja.

Sote-uudistuksessa ei kukaan vanhoista viranhaltioista joutunut kilometritehtaalle vaan kaikille joku virka jostain löytyi. Nämä toimistovirkailijat eivät hoida yhtään potilasta vaan vievät ne rahat, joilla potilaita pitäisi hoitaa.

Laitetaan nimet mieleen, kun seuraavat vaalit tulevat.

keijo.k
6 kuukautta sitten
Reply to  Tosi on

Nämä ”aktiiviset elinkeinotoimijat” ovat olleet tukemaasa Saku Nikkasen vaalikampanjaa.

Keijo. K
6 kuukautta sitten

Onko tämä keino korottaa johtavassa asemassa olevien palkkoja? Yleensä virkanimikkeen muuttuessa on noussut palkkakin.

Tavis torilta
6 kuukautta sitten

Mikä on elinvoimajohtaja????? Kenenkä tai keiden elinvoimaa tullaan lisäämään tai parantamaan??? Aivan oudolta kuulostava virkanimike kuitenkin on, eli mistä lienevät kun keksineet.