Metsähallituksen vetämän Biodiversia LIFE-IP -hankkeen vieraspetopyynnit ovat laajentuneet tänä keväänä koko Suomen rannikolle. Viime vuonna hankkeessa poistettiin lähes 300 minkkiä ja supikoiraa lintujen parhaimmilta pesimäalueilta.

Luonnonsuojelun erityisasiantuntija Roland Vösa Metsähallituksesta kertoo, että metsästäjät vierailevat tänä vuonna tiuhaan esimerkiksi Kemiönsaarella, sen pääsaarten ulkopuolella: Hiittisistä Öröhön ja Vänöstä Pensariin ulottuvalla alueella.

Särkisalossa tai ylipäätään Salossa ei metsästä osana hanketta, ainakaan vielä.

– Olemme aloittaneet linnustolle arvokkaimmilta alueilta, ja sitä mukaa kun ulkosaaristo tyhjenee vieraspedoista, siirrymme sisäsaaristoon. Ehkä tulevaisuudessa pyydämme pienpetoja Särkisalossakin. Tavoitteena on nolla pyyntiä eli se, että saaristosta ei löytyisi enää yhtäkään supia tai minkkiä.

Minkki ja supikoira ovat uhka saaristossa pesivälle linnustolle ja sen monimuotoisuudelle.

Minkki on Pohjois-Amerikasta tuotu vieraslaji, joka päätyi Suomen luontoon turkistiloilta. Kuvan minkki kuvattiin viime vuonna Moision koskelta. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen

Kemiönsaaren erityislaatuisuutena on, että se on pienpedoille valitettavan tehokas ohituskaista herkkään ulkosaaristoon.

– Kemiönsaaren niemi työntyy todella pitkälle mereen ja toimii suppilona, joka syöttää jatkuvasti mantereelta vieraspetoja saarille, Roland Vösa harmittelee.

– Myös joet, kuten Halikonjoki, Salonjoki ja Paimionjoki, kuljettavat vieraspetoja rannikolle. Varsinkin minkki tykkää kulkea jokia pitkin. Olisikin hyvä, että jo Halikonlahdella pyydettäisiin tehokkaasti minkkejä ja supeja, niin että sisämaasta tulevat eläimet stoppaisivat rannikkoon.

Vaikka tässä hankkeessa ei vielä yritetä päästä käsiksi mantereen minkkeihin ja supikoiriin, linnustoa saa käydä omin päin auttamassa. Supikoiraa ja minkkiä on sallittua pyydystää ilman metsästyslupaa.

– Supikoiran lopettaminen vaatii aseluvan, mutta minkin voi kuka tahansa tappaa heti tappavalla loukulla. Kesämökkiläiset ja joenvarren asukkaat voisivat osallistua talkoisiin asettamalla minkkiloukun omaan rantaan.

Sympaattiseen viiksiniekkaan, saukkoon, törmää saaristossa yhä useammin, ja sen toivotaan karkottavan minkkejä. Arkistokuva Keijo Väänänen.

Biodiversia LIFE-IP -hanke on käynnissä nyt toista vuotta, mutta esimerkiksi Kemiönsaaren ulkosaaristossa vieraspetoja on pyydetty eri hankkeissa jo parikymmentä vuotta.

– On vahvaa näyttöä sille, että monen saaristolintulajin poikastuotto paranee ja parimäärät kasvavat, kun saaristoalue pidetään pesimäkauden ajan minkeistä ja supikoirista vapaana, toteaa Roland Vösa.

– Tulokset näkyvät nopeasti linnustossa, kun munat ja poikaset ovat säästyneet ja poikaset pääsevät seuraavana vuotena itse pesimään.

Lounais-Suomessa hankkeen kompastinkivenä on ollut kesämökkien ja samalla maanomistajien runsas määrä, minkä vuoksi lupaprosessi on työläs ja pitkällinen.

Pyynnin toteuttajina ovat Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys (SLHSY) sekä Luonnon- ja riistanhoitosäätiö (LRS). Pienpetoja pyydetään koirien ja loukkujen avulla, ja hanke jatkuu vuosikymmenen loppuun.

Saukko tuli avuksi

Vieraspetojen metsästäjät ovat saaneet saaristossa apulaisen. Tämä on käynyt sivuhuomiona ilmi Biodiversia LIFE-IP -hankkeessa.

Saukko – joka kuuluu Suomen luontoon – on havaintojen perusteella levittäytynyt vauhdilla uloimpaan saaristoon.

Vielä ei osata tarkalleen sanoa, miten saukkojen runsastuminen vaikuttaa nyt saariston minkkikantaan. Suomen Luonnon (10/2021) mukaan esimerkiksi Iso-Britanniassa saukot ovat karkottaneet minkit pois. Lehti kertoo, että saukon ja minkin taistelu voi olla hurja ja verinen näky mutta kääntyy yleensä isokokoisemman saukon voitoksi.

– Ihminen metsästi aiemmin saukon pois saaristosta, mutta saukkokanta on saaristossa vahvistunut 2000-luvulla selvästi ja kanta kasvaa, kertoo Roland Vösa Metsähallituksesta.

– Kemiönsaaren saaristossa elää tällä hetkellä ainakin kymmeniä saukkoja,

Saukko saattaa joskus napata välipalaksi linnunmunan, mutta se ei hevin luovu kalapainotteisesta ruokavaliostaan. Sen sijaan minkki tyhjentää tehokkaasti saaret pesimälinnuista.

Jutun pääkuvassa ruokin poikanen on nostettu kolostaan rengastettavaksi. Vieraspetoja on metsästetty Biodiversia LIFE-IP -hankkeessa yli tuhannelta saarelta. Minkki runtelee erityisen paljon ruokkilintujen pesiä. Kuva: Roland Vösa