Kosken riitaisan tuulivoimahankkeen tilalle saattaakin tulla aurinkovoimala

3
Aurinkopaneeleita voisi tulla Koskelle jopa 130¿000. Kuvassa Salon lukion viereinen aurinkovoimala, jossa on noin 3 000 paneelia. Arkistokuva/SSS

Tuulivoimalat herättivät Koskella kiivasta vastustusta. Asukkaat pelkäsivät voimaloiden vaikutuksia, eivätkä kokeneet maanomistajien sopimusehtoja reiluiksi.

Nyt kunta seisoo aurinkovoiman takana.

Suunniteltu aurinkovoimala tulisi seitsemän maanomistajan maille. Hankealueen naapurit mukaan lukien aurinkovoimala koskee yli pariakymmentä maanomistajaa Säärensuon-Linturahkan-Ympyrkänmäenrahkan alueella.

Aurinkovoimalan sopimusten laatijana on Salon Isokylän Rahkasuon ja Teijon Kurvassuonkin hankkeista tuttu Forus Oy.

Voimalan hankealueen koko on noin 175 hehtaaria, josta 82 hehtaarille asennetaan aurinkopaneeleja. Paneeleita voisi tulla yhteensä jopa 130 000.

Kosken aurinkovoimalan hankealue. SSS/Santeri Iltanen, Maanmittauslaitoksen taustakartta 07/2023

Voimala tuottaisi vuosittain sähköä noin 60 megawattia, joka vastaa 20 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta tai 2 000 suorasähkölämmitteisen omakotitalon kulutusta.

Tuotettu energiamäärä Kosken aurinkovoimalalla olisi tämän hetken suunnitelmien mukaan noin 53 gigawattituntia vuodessa. Gigawattilukema perustuu laskennallisiin aurinkosäteilyn tehotunteihin.

Tuulivoimalat olisivat tuottaneet kaksin- tai kolminkertaisesti enemmän sähköä kuin Koskelle suunniteltu aurinkovoimala.

– Toisaalta keskipäivällä sähkö on kalliimpaa ja aurinkosähköä voidaan myydä parempaan hintaan kuin etenkin yöaikaan tuotettua tuulivoimasähköä. Aurinkovoima ja tuulivoima myös osittain tasapainottavat toisiaan, kertoo Forus Oy:n hankekehittäjä Mikael Marisa.

Kiinteistöverotuloja Kosken kunnalle olisi kertynyt sekä tuulivoima- että aurinkovoimahankkeesta tismalleen saman verran, 200 000 euroa vuodessa.

Tuulivoimahankkeen yhtiötä, Osuuskunta Salpatuulta kritisoitiin muun muassa sopimusten salaamisesta ja maanomistajien painostamisesta.

Marisan mukaan Kosken aurinkovoimalaan on tähän mennessä suhtauduttu myönteisesti.

– Aurinkovoimala on kevyempi toteuttaa kuin tuulivoimalat. Se ei näy muualle kuin puiston välittömään läheisyyteen. Aurinkovoimalat ovat hiljaisia ja hyvätapaisia naapureita.

Koskella järjestetään tänään tiistaina yleisötilaisuus Säärensuon aurinkovoimahankkeesta.

Silloin Marisa toivoo kuulevansa kaikenlaisia kannanottoja voimalan vaikutuksista.

– Eniten huolta on herättänyt Säärensuon alueen kohtalo, sillä nyt se on aktiivinen metsästyspaikka. Koko hankealue ei poistu metsästyskäytöstä, mutta paneelien aidatulla alueella ei saa ampua.

Tuulivoimalahanke olisi vaikuttanut vähemmän metsästykseen. Tuulivoimalan alueella saa ampua, kunhan metsästäjä ei tähtää tuulivoimalaa tai muita rakennuksia kohti.

Koskelle suunnitellun tuulivoima-alueen kokonaisteho olisi ollut enintään 60 megawattia, eli suhteessa saman verran kuin aurinkovoimalalla. Arkistokuva/SSS

Marisa päätyi mukaan Kosken projektiin jo viime vuoden kevättalvella.

Tuolloin Forus kartoitti sähköverkkojen tilannetta Säärensuolla.

– Isot sähkölinjat ovat alueen eteläpuolella. Nyt pääsemme kätevästi tekemään johtoliitännän alueelta 110 kilovoltin linjalle. Se vaikutti olennaisesti aurinkovoimalan sijoitteluun.

Marisa toteaa, että rakentaminen voisi nopeimmillaan alkaa vuonna 2026.

Se edellyttäisi kuitenkin Kosken kunnalta ripeää lupakäsittelyä ja verkkoliitäntäsopimuksen valmistumista vuonna 2025.

Tällä hetkellä Forus tekee alueella luontoselvityksiä. Hankeyhtiö toivoo, että hanke menisi läpi suunnittelutarveratkaisuna.

– Alle 200 hehtaarin hankkeet pitäisi pääsääntöisesti päästää läpi ilman kaavoitusprosessia. Pyrimme valmistelemaan kaiken suunnittelutarveratkaisussa ja ympäristövaikutusarvion tarveharkinnassa niin huolellisesti, että voimala täyttäisi kaavan ja ympäristövaikutusarvion vaatimukset ilman pitkää lupaprosessia.

Marisan mukaan aurinkovoimala toisi paikallisille lisätöitä.

– Tulemme kilpailuttamaan esimerkiksi maanrakennuksen ja sähköhuollon. Lisäksi maastonhoidossa on kesätyöpaikkoja nuorille. Peltoalueilla lampaat hoitavat hyvin maastoa, mutta suomaisilla alueilla tarvitaan raivaussahaa.

Kosken aurinkovoimalan sijoituspaikka on pääosin suometsää, samoin kuin Saloonkin suunnitellut voimalat. Osa Kosken alueesta on myös hiekkapohjaista harjua.

– Alue on riittävän suuri, eikä asutusta ole aivan lähellä. Uskomme, ettei aurinkovoimala näkyisi kenenkään pihalle, Marisa pohtii.

Sähköjohto tullaan Marisan mukaan vetämään ilmajohtona.

– Pääsemme toivottavasti sopimukseen johdon vetopaikasta maanomistajien kanssa. Tahdomme välttää pakkolunastukset, muttemme toisaalta halua vetää pitkiä linjoja.

Yleisötilaisuus Säärensuon aurinkovoimahankkeesta 11. heinäkuuta kello 18.00 Kosken kunnantalolla.

Tuulivoimala liippasi läheltä

Kosken kunnanhallitus torppasi huhtikuussa tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen (SSS 9.5.2023). Vuokrasopimukset kuudesta tuulivoimalasta Loimaan ja Someron rajalla oli laadittu 36 maanomistajan kanssa.

Koskelle suunnitellun tuulivoima-alueen kokonaisteho olisi ollut enintään 60 megawattia, eli suhteessa saman verran kuin aurinkovoimalalla.

Takamaalle ja Isosuolle kaavaillut kuusi tuulivoimalaa levittäytyivät yhteensä reilun 300 hehtaarin alueelle. Varsinaisen voimalatontin lisäksi voimalan omistaja vuokraakin tuulenottoalueen, joka kattaa maa-aluetta voimalan ympäriltä.

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Putolan pysäkiltä
4 kuukautta sitten

Kun sähköverkkoa pitää vahvistaa näiden osa-aikatuottajien takia, niin olisiko aiheellista edellyttää molempien rakentamista samalle alueelle, mikä tasoittaisi verkon rasitusta. Kesäaikaan pääosin aurinkovoimaa, keväät ja syksyt tuulivoimaa ja talvella tyynellä pakkassäällä ei kumpaakaan.

keijo.k
4 kuukautta sitten

Tuulivoimatoimijat ja kuntien päättäjät voisivat, katsella peiliin hetken aikaa. Löytyisiköhän sieltä syy tuulivoiman suureen vastustukseen? Ovat kuvitelleet voivansa vedättää ihmisiä, mielin määrin. Moni kiista on vielä kesken tuulivoimaloiden aiheuttamista häiriöistä. Olisiko kannattanut ottaa myös kuntalaiset huomioon, eikä hiljentää väärillä väitteillä.

Onnea matkaan
4 kuukautta sitten

Mahtaako Koskella muut kuin maatalouden suurhankkeet onnistua ilman kaavoitusta. Tai ainakaan ilman ennenaikaista epävirallista vastustusta kunnan päättäville toimielimille. Epäilen.