Maatalous puskee ilmaan lähes puolet Someron päästöistä – kaupunki aikoo edistää maatilojen yhteiskuljetuksia

4
Someron kasvihuonekaasupäästöistä 45 prosenttia tuli vuonna 2021 maataloudesta. Maatalouden päästöt vähenivät vuodesta 2005 vuoteen 2016 1,6 prosentilla. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen

Someron kaupunki uusii ilmasto-ohjelmansa kahdeksan vuoden tauon jälkeen. Kaupungin tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentyminen 80 prosentilla vuoteen 2035 mennessä. Vertailukohtana on vuosi 2005.

Kaupungin edellisen vuonna 2015 laatiman ilmasto-ohjelman osalta kävi paremmin kuin odotettiin, sillä siinä tavoitteeksi asetettiin päästöjen vähentyminen 20 prosentilla vuodesta 2009 vuoteen 2025 mennessä. Suomen ympäristökeskuksen tietojen mukaan Someron päästöt olivat vähentyneet jo vuoteen 2020 mennessä 21 prosentilla.

Vaikka oman ilmasto-ohjelman tavoitteet on ylitetty, on Somero jäänyt samalla jälkeen maakunnan luvuista. Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vähenivät Somerolla vuodesta 2005 vuoteen 2021 23 prosentilla, kun vastaavalla ajanjaksolla Varsinais-Suomen vähennys oli 34 prosenttia.

Someron päästöluvuissa näkyy maatilojen suuri määrä, sillä suurimmat päästöt tulevat maataloudesta. Vuonna 2021 maatalouden osuus päästöistä oli 45 prosenttia. Tieliikenne aiheutti päästöistä 20 prosenttia ja työkoneet 10 prosenttia.

Maatalouden päästöt ovat pysyneet vuodesta 2005 vuoteen 2021 lähes ennallaan. Vähennystä tuli 16 vuoden aikana vain 1,6 prosenttia.

Maatalous on edennyt Somerolla kuitenkin hitusen muuta maata nopeammin, sillä samaan aikaan koko Varsinais-Suomen alueella maatalouden päästöt lisääntyivät yhdellä prosentilla. Valtakunnallisesti maatalouden päästöt vähenivät vastaavana ajanjaksona 0,1 prosentilla.

Someron kaupunki hahmottelee ilmasto-ohjelman luonnoksessa maatalouden päästöjen vähentämiseksi tilojen välistä yhteistyötä. Kaupunki haluaa edistää tilojen yhteistyötä bioenergian ja uusiutuvan energian hankkeissa. Lisäksi esille nostetaan tuottajien yhteenliittymät ja sitä kautta tilojen yhteiskuljetukset ja -hankinnat.

Liikenteen päästöjä kaupunki haluaa hillitä kannustamalla asukkaita kävelyyn ja pyöräilyyn. Kaupunki laatii erikseen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman. Myös kaupunkipyörien käyttöönottoa selvitetään parhaillaan.

Parhaiten ilmastotavoitteissa on onnistunut Somerolla viime vuosina kaukolämpö, jonka päästöt vähenivät 90 prosentilla vuodesta 2005 vuoteen 2021. Luvussa näkyy se, että Someron Lämpö siirtyi käyttämään öljyn sijasta kotimaista haketta. Koko Varsinais-Suomessa kaukolämmön osuus päästöistä laski samaan aikaan 61 prosentilla.

Teollisuuden aiheuttamat päästöt vähenivät Somerolla 16 vuoden aikana 56 prosentilla ja työkoneiden 21 prosentilla.

Ympäristölautakunnan hyväksymä ilmasto-ohjelmaluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Tekninen lautakunta ei löytänyt ohjelmasta mitään huomautettavaa. Someron vanhusneuvosto huomauttaa, että ilmasto-ohjelmassa tulisi tuoda esiin erilaisia kiertotalouden malleja ja niiden edistämistä.

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Siirtymä on ovella
3 kuukautta sitten

Eikö EU:lta jo voi hakea sähkötraktorin hankintatukea? Tuulivoimaomavaraisilla paikkakunnilla siirtymä sähköiseen maatalouskalustoon olisi merkittävä kustannussäästö viljelijöille, ja samalla ympäristöteko.

Tosi on
3 kuukautta sitten

Ja niin nämä tuottavat ruokaa suomalaisille. Tällaisena maailman palon aikana nyt ainakin ruuantuotanto pitää jättää rauhaan kaiken mailman yltiöhimoisilta toimenpiteiltä.
Alkutuotanto kamppailee jo nyt kannattavuusongelmissa polttoaineen, lannoitteiden ja sähkön hinnannoususta johtuen. Ihmiskunta tulee toimeen ihan hyvin ilman sähköauton akkuja tms, mutta ilman ruokaa ei.

Yhteiskoneen omistuksesta vain riitoja
3 kuukautta sitten

Siirrytään samantien kolhooseihin.Ei se kimppaviljey yms. aina onnistu. Täytyy olla hyvät välit. Ja tiedän kyllä, on kokemusta.

Nyt pääpaino jossain muussa kuin viherhömpässä
3 kuukautta sitten

Eikös tämä uusi hallitus peruuttanut kuntien velvoitteen ilmasto-suunnitelmista? Eli ihan turhaa tällainen.