IEA: Ilmaston lämpötilan suitsiminen voi yhä onnistua aurinkoenergian ja sähköajoneuvojen ansiosta

0
IEA:n mukaan aurinkoenergian käytön ja sähköajoneuvojen määrän ennätysmäinen kasvu voivat mahdollistaa ilmastotavoitteen saavuttamisen. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
IEA:n mukaan aurinkoenergian käytön ja sähköajoneuvojen määrän ennätysmäinen kasvu voivat mahdollistaa ilmastotavoitteen saavuttamisen. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Pariisin ilmastosopimuksessa tavoitteeksi asetettu ilmaston lämpötilan nousun rajaaminen 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna voidaan yhä saavuttaa, uskoo Kansainvälinen energiajärjestö (IEA).

IEA:n mukaan aurinkoenergian käytön ja sähköajoneuvojen määrän ennätysmäinen kasvu mahdollistavat tavoitteen saavuttamisen. Järjestö painottaa kuitenkin, että fossiilisten polttoaineiden käyttöön keskittyvistä pitkän aikavälin projekteista on luovuttava.

Rikkaiden maiden olisi saavutettava hiilineutraalius vuoteen 2045 mennessä, viisi vuotta etuajassa. Kiinan puolestaan olisi kirittävä hiilineutraaliustavoitteestaan vuosikymmenen verran vuoteen 2050, jotta tavoite voitaisiin saavuttaa.

– Vaikeita valintoja on lykätty jo aivan liian kauan, järjestön raportissa sanottiin.

Kiinalla tärkeä asema

IEA:n raportin mukaan siirtymä uusiutuvaan energiaan on tapahtumassa nopeammin kuin mitä yleisesti uskotaan. Uusiutuvien, puhtaiden energialähteiden ansioksi tullaan laskemaan kolmannes niistä päästövähennyksistä, jotka tarvitaan vuoteen 2030 mennessä.

Fossiilisten polttoaineiden käyttöä tulisi järjestön mukaan vähentää neljänneksellä samaiseen vuoteen 2030 mennessä, Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että nykyisten öljy- ja kaasukenttien sekä hiilivoimaloiden käyttö ja hyödyntäminen on lopettava kauan ennen kuin niiden luontainen käyttöikä päättyy.

Erityisen tärkeää olisi, että Kiina vähentäisi päästöjään, sillä sen ennustetaan tuottavan 45 prosenttia fossiilisista polttoaineista peräisin olevista päästöistä vuosina 2023–2050.

Jos päästöjen vähentämisessä ei onnistuta, taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan joudutaan turvautumaan menetelmiin, joilla hiilidioksidia poistetaan ilmakehästä. Ne ovat IEA:n mukaan kuitenkin kalliita, eikä niiden toiminnasta riittävän laajassa mittakaavassa ole vielä näyttöjä.

IEA on kansainvälistä energia-alan yhteistyötä edistävä järjestö, joka toimii taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n alaisuudessa..