Metsä Group käynnisti Kemin kartonki- ja biotuotetehtaat

0
Metsä Group on tänään ottanut käyttöön Kemin uuden biotuotetehtaan ja kartonkitehtaan laajennuksen. Kuvituskuva. LEHTIKUVA / Laura Ukkonen
Metsä Group on tänään ottanut käyttöön Kemin uuden biotuotetehtaan ja kartonkitehtaan laajennuksen. Kuvituskuva. LEHTIKUVA / Laura Ukkonen

Metsä Group otti keskiviikkona käyttöön Kemin uuden biotuotetehtaan ja kartonkitehtaan laajennuksen. Kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan hiukan yli kaksi miljardia euroa.

Kemin biotuotetehdas tuottaa vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua. Se ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita ja viimeistään vuonna 2030 tehtaan on määrä olla kokonaan jätteetön. Puuraaka-aine ja tuotannossa syntyvät sivuvirrat hyödynnetään kokonaan erilaisina biotuotteina ja bioenergiana.

Uusi tehdas alittaa Kemin nykyisen sellutehtaan ympäristöluvan päästörajat, vaikka uusi laitos tuottaa yli kaksi kertaa enemmän sellua kuin vanha.

– Metsä Group valmistaa fossiilisia materiaaleja korvaavia tuotteita ihmisten arkeen. Sellu ja kartonki ovat lukuisten kulutustavaroidemme raaka-aineita, joita valmistetaan Kemissä aiempaa merkittävästi pienemmin päästöin. Suomi tarvitsee nyt kestäviä investointeja, jotka luovat työtä, toimeentuloa ja uskoa tulevaisuuteen, kiitteli Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä tiedotteessa.

Tehdas tuottaa myös uusiutuvaa sähköä, yhteensä kaksi terawattituntia vuodessa. Se vastaa noin 100 000 sähkölämmitteisen omakotitalon kulutusta ja on noin 2,5 prosenttia koko maan sähköntuotannosta.

Laajennetun kartonkitehtaan modernisointi kasvattaa valkopintaisen kraftlainerin vuotuista tuotantokapasiteettia noin 40 000 tonnilla 465 000 tonniin. Tuotteita käytetään aaltopahvipakkausten pintamateriaalina.

7,6 miljoonaa kuutiota puuta

Biotuotetehdas käyttää puuta 7,6 miljoonaa kuutiota vuodessa, mikä on 4,5 miljoonaa kuutiota enemmän kuin vanha. Lisäkuutioista 3,5 miljoonaa hankitaan Suomesta ja miljoona Ruotsista. Valtaosa tulee Metsä Groupin omistajajäseniltä eli Metsäliitto Osuuskunnan jäseniltä, jotka omistavat noin puolet Suomen yksityismetsistä.

– Kemin biotuotetehtaan puut hankitaan talousmetsistä. Emme hanki tehtaalle puuta vanhoista, suojelunarvoisista metsistä. Arvioimme, että noin 60 prosenttia biotuotetehtaan käyttämästä puusta tulee harvennushakkuista. Tämä purkaa pohjoisten metsien harvennusrästejä ja tukee puiden järeytymistä tukkipuuksi, jota voi käyttää pitkään hiiltä varastoiviin puutuotteisiin, sanoi Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Jumppanen tiedotteessa.

Tehtaan puunhankinta perustuu uudistavaan metsätalouteen, jonka tavoitteena on vahvistaa luonnon tilaa todennetusti vuoteen 2030 mennessä nykytilaan verrattuna. Se tarkoittaa esimerkiksi lehtipuiden, vanhojen puiden, lahopuun ja palaneen puun määrän lisäämistä talousmetsissä.

Nina Törnudd