Salon sairaalanmäen päivystys aiotaan siirtää kokonaan Tyksin harteille

8
Salon sote-keskuksen johtaja Peti Salo haluaa, että sairaalanmäen päivystysvastuu siirretään Tyks Akuutille. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen

Salon sote-keskus haluaa eroon sairaalanmäen päivystyksestä ja lisätä virka-aikaan annettavaa palvelua.

Ympärivuorokautinen päivystys säilyisi Salossa, mutta se siirtyisi Tyks Akuutin järjestettäväksi. Tyks Akuutti on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen päivystyksestä, ensihoidosta ja potilaskuljetuksista vastaava yksikkö.

Tällä hetkellä Salon sairaalanmäellä toimii yhteispäivystys, jossa Tyks Akuutti hoitaa erikoissairaanhoidon osuutta ja sote-keskus perusterveydenhuoltoa.

Yhteispäivystyksestä on tullut sote-keskukselle rasite, joka vaikuttaa sekä lääkärien pysyvyyteen että uusien rekrytointiin.

– Salo on Varsinais-Suomen ainoa sote-keskus, jonka terveysasemien lääkäreillä on päivystysvelvollisuus. Päivystysvastuun siirtäminen Akuutille poistaisi tämän velvoitteen, ja olisimme samalla viivalla muiden sote-keskusten kanssa, sanoo Salon sote-keskuksen johtaja Petri Salo.

– Tavaksi on myös tullut, että päivystykseen ohjataan niin sanottuja kiirepotilaita, joiden asia on sen luonteinen, että sen voisi hoitaa virka-aikana.

Salon mukaan päivystysrasite lisää sitä, että lääkärit hakeutuvat osa-aikatyöhön. Tämä taas johtaa siihen, että virka-aikana lääkäreistä on pulaa. Vastaavasti päivystykset kasaantuvat, kun lääkäreitä on vähän.

Yhteispäivystys on perua pitkältä ajalta ennen viime vuodenvaihteen sote-uudistusta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Salon seudun terveyskeskus aloittivat sen vuosien valmistelun ja empimisen jälkeen syksyllä 1999.

Kuntaliitoksessa terveyskeskuksesta tuli kaupungin palvelu. Nyt terveyskeskuksesta on tullut sote-keskus, joka on osa Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta.

Petri Salo ajaa muutosta vedoten Varhan hyvinvointialueen hallintosääntöön. Sen mukaan Tyks/sairaalapalvelut -tulosalue tuottaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyspalvelut hyvinvointialueen tarpeisiin. Se myös koordinoi ja ohjaa päivystyspalvelujen tuotantoa koko hyvinvointialueella.

Varhan Tyks/sairaalapalvelulautakunnan alustavassa talousarvioesityksessä varaudutaan Salon pääterveysaseman päivystyksen muutokseen.

Esityksen mukaan ”on todennäköistä, että siirron myötä kustannustaso kasvaa, koska toiminta joudutaan todennäköisesti kilpailuttamaan”.

– Vielä ei ole sovittu konseptia, jolla päivystys järjestään. Neuvottelua käydään Tyks Akuutin kanssa, sanoo Salo.

– Yksi vaihtoehto on, että lääkärityötä hankitaan ulkopuolelta. En usko, että vuokratyövoimasta päästään koskaan kokonaan eroon. Kustannusneutraliteetti on kuitenkin vahvasti ohjaava tekijä eli kokonaiskustannukset eivät ratkaisussa saisi ainakaan nousta.

Salon mukaan on myös mahdollista, että sote-keskuksen lääkärit osallistuvat vastaisuudessakin päivystykseen.

– Henkilöstön käytössä tarvitaan todennäköisesti yhteistyötä, vaikka työnjohto yhteispäivystyksessä olisikin Akuutilla.

Varhan Tyks/sairaalapalveluiden tulosalueen johtaja Mikko Pietilä vahvistaa, että päivystysvastuun siirtämistä Tyks Akuutille suunnitellaan.

– Meillä ei ole erikoissairaanhoidossa perusterveydenhuollon päivystäjiä, joten yksi vaihtoehto on, että heidän osuutensa hankitaan kilpailuttamalla, sanoo Pietilä.

Tyks Akuutin päivystyksen lääkärityövoima ostetaan Vakka-Suomen sairaalassa Uudessakaupungissa ja Loimaalla yksityiseltä. Päivystysaika on joka päivä kello 8–20.

8 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Kari
2 kuukautta sitten

Mitä sitten seuraavaksi?

Laitakaupungin likka
2 kuukautta sitten

Aika omituista siirtää Salon sairaalan päivystys muutenkin kiireelliseen Turkuun?? Eikö Turussa tiedetä että Salon päivystys aina ruuhkainen, kyllä sentään 50 000 asukasta paljon sairastaa ja haluaa pian lääkäriin.

Tassu
2 kuukautta sitten

Kannattaisi lukea artikkeli ennen kuin pahoittaa mielensä. Päivystys säilyy Salossa edelleen mutta sen jäjestäisi yksi taho joka yksinkertaistaisi koko asiaa ja parantais potilasturvallisuutta.

Tatti
2 kuukautta sitten

Voiko ne lapset silti edelleen tuonne viedä yöaikaan päivystykseen? Nythän vain terveyskesksuspäivystys on katsonut lapsia. Erikoissairaanhoidon lasten päivystys on Turussa.

Yrmy
2 kuukautta sitten

Pian saadaan kulkea päivystykseen Turkuun.

Tassu
2 kuukautta sitten
Reply to  Yrmy

Edelleen, lukekaa artikkeli ennen kuin pahoitatte mielenne. Päivystys säilyy Salossa ja siirtyy sille taholle jolle se kuuluu.

Janne K
2 kuukautta sitten
Reply to  Tassu

Tassu, just näin!

Hoitaja
2 kuukautta sitten

Ensimmäinen järkevä päätös Varhan historiassa.