Selvitys: Osalle Varhan pomoista jopa tuhansien eurojen palkankorotus

5
Järjestelmähäiriö viivästyttää ajanvarauspalveluja torstaina ja perjantaina, kun Kemiönsaaren potilastietojärjestelmää siirretään Varhan hallintaan Kuva: TS-arkisto/Riitta Salmi

Pienehköistä kunnista Varhan palvelukseen siirtyneet johtajat ovat saaneet suuria palkankorotuksia. Sairaanhoitopiiristä siirtyneiden palkankorotukset ovat sitä vastoin olleet maltillisia.

Turun Sanomat selvitti, miten suuren palkankorotuksen 31 Varhan johtoon kuuluvaa henkilöä sai, kun he aloittivat hyvinvointialueen palveluksessa. Koska monen johtajan edellinen työpaikka oli sairaanhoitopiiri, pienet korotukset ovat aineistossa yleisempiä kuin suuret.

TS vertasi heinäkuun 2023 kokonaiskuukausipalkkoja elokuun 2022 palkkoihin. Elokuussa 2022 johtajat työskentelivät vielä muissa organisaatioissa, tyypillisesti kunnissa tai sairaanhoitopiirissä.

Pienestä kunnasta siirtyneisiin johtajiin kuuluu 12 343 euron kuukausipalkkaa saava tulosaluejohtaja Mikko Pakarinen. Hän työskenteli aiemmin Kaarinan sosiaali- ja terveysjohtajana 6 398 euron palkalla. Palkankorotus on siis ollut lähes 6 000 euroa.

Paimion sosiaali- ja terveysjohtajan paikalta Varhan tulosaluejohtajaksi siirtynyt Eeva-Sirkku Pöyhönen sai reilun 5 000 euron palkankorotuksen.

Sairaanhoitopiirissä aiemmin työskennellyt, nyt tulosaluejohtajana toimiva Mikko Pietilä sai sen sijaan vain vajaan 900 euron palkankorotukseen.

Tulosaluejohtajat työskentelevät suoraan Varhan johtajan Tarmo Martikaisen alaisuudessa. He siis muodostavat johtajien toiseksi korkeimman tason.

Alemman tason johtajien palkankorotukset noudattelevat samaa kaavaa kuin tulosaluejohtajien. Vertailuun ei ole otettu mukaan kaikkia Varhan johtajia vaan esimerkkejä eri tulosalueilta. Siksi mukana ei ole esimerkiksi kaikkia Tyksin toimialuejohtajia.

Sairaanhoitopiirin palveluksessa aiemmin olleiden johtajien palkankorotukset ovat melko pieniä. Näin on siitä huolimatta, että Varha on merkittävästi sairaanhoitopiiriä suurempi organisaatio.

Esimerkiksi kiinteistöjohtaja Timo Seppälän palkka on noussut vain 660 eurolla, vaikka hänen vastuullaan oleva kiinteistömassa on kasvanut merkittävästi. Puolet hänen palkankorotuksestaan selittyy yleiskorotuksilla, jotka maksettiin lokakuussa 2022 ja kesäkuussa 2023.

Pienten kuntien palveluksesta Varhaan siirtyneiden johtajien palkoissa oli suuriakin korotuksia.

Yksi kunnan palveluksesta siirtyneistä työntekijöistä on henkilöstöjohtaja Noora Nordberg. Hän työskenteli aiemmin Vihdin hallintojohtajana. Vihdissä on noin 29 000 asukasta.

Nordbergin nykyinen palkka on 9 109 euroa kuukaudessa, kun se oli Vihdissä 6 932 euroa kuukaudessa. Vaikka hallintojohtajan ja henkilöstöjohtajan tehtävät poikkeavat toisistaan, jonkinlaista vertailua on mahdollista tehdä.

– Vihdissä vastasin esihenkilön roolissa muutamasta kymmenestä työntekijästä. Nyt koordinoin 23 000 hengen henkilöstön henkilöstöasioita. Vaikutukset ja vastuut ovat siis merkittävästi suuremmat kuin aiemmassa tehtävässäni, Nordberg sanoo.

Kuntien palveluksesta siirtyneiden palkankorotuksia selittävät juuri tehtävien vaativuuserot. Nordberg kertoo, että Varhan johtoon siirtyneiden tehtävät ovat nyt tyypillisesti vaativampia kuin heidän aiemmat tehtävänsä.

Palkkaa määriteltäessä on otettu huomioon esimerkiksi tehtävän edellyttämä osaaminen, työn vaikutukset ja vastuu sekä tehtävän edellyttämät yhteistyötaidot.

Nordberg näkee, että Varhan palkkataso on maltillinen, kun sitä vertaa muihin hyvinvointialueisiin. Hänen käytössään ei ole vielä tarkkoja palkkatietoja muilta alueilta.

– Keräämme ja kartoitamme tietoja tällä hetkellä kollegojen kanssa. Varhan tehtäväkohtaiset palkat ovat ainakin joidenkin tehtävien osalta matalammat kuin muilla vastaavan kokoisilla alueilla on. Ei siis voi sanoa, että keulisimme palkoissa.

Parin vertailussa mukana olevan työntekijän palkka on laskenut Varhan palvelukseen siirtymisen myötä. Heihin kuuluu vammaispalvelujohtaja Sari Hietala, joka johti aiemmin Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskusta.

Myös aluehallituksen puheenjohtaja Sanna Vauranoja (kok.) sanoo, että palkoissa on pyritty maltillisuuteen.

– On ollut tärkeä muistaa, että kyseessä on julkinen sektori, ei pörssiyhtiö, hän toteaa.

Aluehallitus esitti korkeimman viranhaltijan eli hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikaisen palkkaa aluevaltuustolle, joka päätti siitä.

Aluehallituksella on ollut rooli myös suoraan Martikaisen alaisuudessa työskentelevien kakkostason johtajien eli tulosaluejohtajien palkkauksessa.

– Hallitus on osallistunut heidän valintaansa ja siunannut heidän palkkansa, Vauranoja kertoo.

Suuri osa myös seuraavan eli kolmannen tason johtajien palkoista on päätetty jo Varhan valmisteluvaiheessa. Kolmanteen tasoon kuuluvat muun muassa palvelujohtajat Jane Marttila ja Emilia Heikkilä.

– Kolmannen tason yleiset palkkausperusteet ovat aluehallituksen tiedossa, ja olemme käyneet keskustelun heidän palkkaamisensa perusteista.

Joissain yksittäistapauksissa aluehallitus on ohjannut alempien johtajien palkkatasoa. Se piti yksittäiselle palvelujohtajalle määriteltyä palkkaa liian korkeana syksyllä 2022.

– Koska olimme hämmentyneitä palkkapäätöksestä, asiasta käytiin periaatteellinen keskustelu.

Aluehallitus pyrki palkkaratkaisuja tehdessään tilanteeseen, jossa Varhan palkat olisivat linjassa muiden hyvinvointialueiden kanssa. Asiassa otettiin huomioon se, että Varha on toiseksi suurin hyvinvointialue.

– Alueet tarkkailivat, millaisiin palkkoihin muut alueet päätyvät. Me olemme aika samoissa linjoissa muiden hyvinvointialueiden kanssa, eikä mitään räikeää ole tullut silmille, Vauranoja sanoo.

Kun palkoista päätettiin, aluehallituksen jäsenillä ei ollut kattavaa kuvaa kuntien maksamista palkoista. Jäsenet toivat pöytään tietonsa oman kuntansa johdon palkoista.

– Vaikka olemme pyrkineet maltillisuuteen, emme ole huono maksaja, kun palkkoja vertaa kuntien ja jopa yritysten maksamiin palkkoihin, Vauranoja summaa.

 

Tausta

Näin vertailu tehtiin

Turun Sanomat pyysi johtajien heinäkuun 2023 palkkatiedot Varhalta.

Varha toimitti tiedot myös entisen sairaanhoitopiirin johtajien elokuun 2022 palkoista.

Kunnista ja muista organisaatioista siirtyneiden viranhaltijoiden elokuun 2022 palkat saatiin lähtöorganisaatioista.

Viranhaltijat ovat saaneet tarkastelujaksolla kaksi palkankorotusta, jotka eivät liity uusiin työtehtäviin.

KVTES:in ja Sote-sopimuksen piirissä olevat työntekijät saivat 0,5 prosentin yleiskorotuksen lokakuussa 2022.

Myös Lääkärisopimuksen piirissä olevat saivat yleiskorotuksen.

Kesäkuussa 2023 maksettiin yleiskorotus, jonka suuruus oli 2,35 prosenttia.

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Kari
2 kuukautta sitten

Ihan sairasta touhuu, ahneus tuntuu kukoistavan, miten käy sen perustehtävän hoitamisen kun rahat hukkuu mielettömiin palkkoihin

Keijo K
2 kuukautta sitten

Johtajien ja poliitikkojen saamat korvuksethan, hyvinvointialueiden varat syövätkin. Jos joku saa lähes kuuden tonnin lisäyksen palkkaansa, vie lähes kolmen hoitajan palkan?.

Kavallus
2 kuukautta sitten

Helppohan se palkkaa nostaa jos itse pääsee päättämään palkkkansa!! Todellisuudessa tuo on julkisten varojen kavaltamista, eikä kestä rehellisesti päivänvaloa!! Samoin lääkäreiden palkkoihin pitäisi saada jokin tolkkku, nyt osalle keikkalääkäreistä voidaan maksaa huimia palkkoja!!

Tavis torilta
2 kuukautta sitten
Reply to  Kavallus

Järkyttävää, mikä sairas ahneus näitä korkeassa virassa olevia henkilöitä riivaa. Se ei ole mitenkään puolustettavissa edes työn vaativuudella. Haluaisin latoa pöydälle heidän eteensä rahapinot rinnakkain: heidän kk- palkkansa ja minun n.1200€/kuukaudessa. Huomaisiko hän eron? Tuskin. Joku tolkku tähän olisi saatava, että Varha-alueen sairaat ja iäkkäät hoidettua saataisiin.

TJM
2 kuukautta sitten

Niin uskooko joku ihan oikeasti että nämä virkaan valitut ovat itse päättäneet paljonko he saavat palkkaa? Mutta kyllä tässä on varsinaisista hallintohimmeleistä kyse, liian monta hyvinvointialuetta ja liikaa hallintoa…