Someron valtuusto äänesti ilmasto-ohjelmasta – perussuomalaiset pitävät ohjelman tavoitteita epärealistisina

2
Someron kasvihuonekaasupäästöistä 45 prosenttia tuli vuonna 2021 maataloudesta. Maatalouden päästöt vähenivät vuodesta 2005 vuoteen 2016 1,6 prosentilla. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen

Someron kaupunki on saanut uuden päivitetyn ilmasto-ohjelman. Edellinen ilmasto-ohjelma on kahdeksan vuoden takaa.

Someron kaupunginvaltuusto hyväksyi ilmasto-ohjelman äänestyksen jälkeen. Perussuomalaisten Matias Mäkinen ehdotti, että valtuusto ei hyväksy ilmasto-ohjelmaa.

Mäkinen perusteli hylkäämisesitystään sillä, että ilmasto-ohjelman tavoitteet ovat epärealistisia. Mäkisen huomautti, että myös laista ollaan poistamassa määräystä, joka on velvoittanut kuntia laatimaan ilmasto-ohjelman.

Mäkisen esitys sai tukea vain perussuomalaisten valtuustoryhmästä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi näin ilmasto-ohjelman äänin 27–5.

Valtuusto lisäsi ilmasto-ohjelmaan yksimielisesti kokoomuksen Anne Teräväisen aloitteesta kierrätyksen ja kiertotalouden edistämisen. Lisäyksen mukaan kaupunki edistää jakamistalouteen, tuotteiden käyttöiän pidentämiseen, hukan minimointiin ja materiaalien kierrätykseen liittyviä ratkaisuja. Kiertotalousosaamista ja siihen liittyviä ratkaisuja edistetään kaupungin, asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen toiminnassa tiedottamalla ja kouluttamalla.

Tuoreessa ilmasto-ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi Someron kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen vähentyminen 80 prosentilla vuoteen 2035 mennessä. Vertailukohtana on vuosi 2005.

Edellisen vuonna 2015 laaditun ilmasto-ohjelman osalta kävi paremmin kuin odotettiin, sillä siinä kaupunki oli asettanut tavoitteeksi päästöjen vähentymisen 20 prosentilla vuodesta 2009 vuoteen 2025 mennessä. Suomen ympäristökeskuksen tietojen mukaan Someron päästöt olivat vähentyneet jo vuoteen 2020 mennessä 21 prosentilla. Vastaavana aikana koko Varsinais-Suomen päästöt laskivat vielä enemmän.

Someron suurimmat kasvihuonekaasupäästöt tulevat maataloudesta. Vuonna 2021 maatalouden osuus Someron päästöistä oli 45 prosenttia. Tieliikenne aiheutti päästöistä 20 prosenttia ja työkoneet 10 prosenttia.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Tosi on
2 kuukautta sitten

Kyllä hölmöjä päättävät.
Tuotetaanko ruokaa 1930-luvun keinoin hevosella työskennellen?
Luulin että tämä yltiömäinen ilmastovouhotus meni vihervasemmistohallituksen mukana.
Tämä kyllä vahvistaa, että keskusta on linnoittautunut vakaasti vasemmalle.

Kari
2 kuukautta sitten

Ei hyvää päivää mitä touhuu.