Pakina: Eri mieltä olevat ovat mahtuneet samaan pöytään vuoron perään pilkattaviksi

0

Valtion parodia- ja satiirineuvoston tiedonanto yhdenvertaisen, tasa-arvoisen ja syrjimättömän pakinoinnin edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Pakinoitsija on ohjelmassaan sitoutunut demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisella hurskastelevien pilkkaamiseen. Tähän työhön sitoutetaan koko suomalainen yhteiskunta.

Parodia, ironia ja satiiri vaativat toimia, tänään ja huomenna. Yksikään pakinoitsija ei tee maailmasta kokonaan naurettavaa, mutta jokaisella on oikeus tehdä velvollisuutensa.

Suomen vahvuus on historiallisesti ollut, että olemme pienenä maana kyenneet löytämään naurettavia piirteitä toisistamme. Eri mieltä olevat ovat mahtuneet samaan pöytään vuoron perään pilkattaviksi.

Sananvapauden toteutumisesta pakinoinnin tärkeänä arvona huolehditaan. On voitava nauraa vaikeillekin asioille.

Ministereillä, kansanedustajilla ja muilla poliittisilla toimijoilla on erityisen suuri vastuu naurun aiheiden tuottamisessa. Kärjistäminen ja vastakkainasettelu ovat tässä keskeisessä roolissa.

Muutos edellyttää rehellistä yhteiskunnallista keskustelua ja siitä kumpuavia toimia sekä niiden irvailua. Tähän pakinoitsija on valmis.

Tämän tiedonannon valmistelussa on kuultu laajasti noin sataa tahoa kansalaisyhteiskunnan edustajia: ystäviä, kylänmiehiä, naapureita, humpuukimaakareita, silmänkääntäjiä, ääneen ajattelijoita ja itsekseen naurajia, omituisia höpöttäjiä, valtio-oravainministeriötä ja peruutuslakivaliokuntaa sekä yhtä Teppoa.

Kuulemisten perusteella on sumennettu aikaisemmissa pakinoissa satunnaisina välähdyksinä havaittua johdonmukaisuutta.

Suomen lainsäädäntö antaa hyvän pohjan yhdenvertaisen piruilun edistämiseen.

Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia pakinoitsijan edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta jättää humorististen kirjoitelmien ulkopuolelle sukupuolen, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen tai mielipiteen perusteella.

Pakinan käsitteen kirjoittaja ymmärtää seuraavasti…

No niin, tämä on se vaikein kohta. Realistinen keskustelu pakinasta käy mahdottomaksi, jos jokainen sanaleikki, liioittelu ja tahallinen väärinymmärrys ymmärretään tahallaan väärin.

Yksi tässä yrittää kirjoittaa pakinaa, ja toinen nauraa lautapelille ja jäätelöpuikolle.

Subscribe
Huomio
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments