Tuntematon taidekokoelma joutuu väistymään remontin tieltä – nämä teokset lähes jokainen salolainen on nähnyt

1
Pääterveysaseman seinältä tipahtanut teos lähti Susanna Luojuksen ja Minna Nyqvistin mukana konservoitavaksi. Taustalla yksi vuodeosaston potilaille tehty seinämaalaus. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Näillä seinillä roikkuu arvokas kulttuuriperintö.

Vieri vierekkäin hammaslääkärin odotusaulassa, neuvolan seinällä ja vuodeosaston käytävällä.

Salon kaupungin taidekokoelma on levittäytynyt julkisiin kiinteistöihin eri puolille kaupunkia. Lähikuukausina ajankohtaista on kymmenien taideteosten siirtäminen remontoitavan ja purettavan sairaalan tiloista rakennuspölyä pakoon. Samalla Salon taidemuseo vahtii tarkasti teosten turvallisuutta, sillä talletusehtoja ja -sopimuksia ei ole päivitetty Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa.

Talletusehtosopimus määrittelee taideteoksen vastuunkantajat. Sopimus vastaa kysymyksiin siitä, kuka omistaa teoksen, mihin se on sijoitettu, kuka on sijoituspaikan yhteyshenkilö ja miten teosta käsitellään. Salossa Varhan kiinteistöihin on sijoitettu noin 400 kaupungin kokoelmaan kuuluvaa taideteosta. Näistä teoksista Varha ei omista yhtäkään.

– Osa kaupungin omaisuudesta, kuten sairaalan työvälineet, siirrettiin vuoden alussa Varhalle. Taideteoksia ei kuitenkaan siirretty, selittää Varhan perhekeskuspäällikkö ja Salon terveyskeskuksen taideteoksia aiemmin koordinoinut Pirjo Parviainen.

Parviainen työskenteli ennen Varhaa johtavana hoitajana, jonka työlistalle kuului taideteosten ylläpito museon kanssa. Nyt sairaalassa ei ole Varhan myötä ketään hoitamassa kyseistä tehtävää.

– Tämä aiheuttaa haasteita museon ja kaupungin sijoituspaikan väliseen kommunikointiin. Teoksia voi mennä rikki tai niitä pitää siirtää remontin tieltä, kuten nyt Salon sairaalan tapauksessa. Silloin museohenkilökunta saa tiedon mahdollisista toimenpiteistä harmillisen myöhään.

Salon kaupungin taidekokoelma koostuu Susanna Luojuksen ja Minna Nyqvistin mukaan tällä hetkellä 2487 teoksesta. Niistä yli puolet on sijoitettu julkisiin kiinteistöihin. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Salon taidemuseon johtaja Susanna Luojuksella on selkeä vastaus siihen, mitä Varhan ja museoiden välillä voisi kehittää.

– Varhalla tulisi olla yhteyshenkilö taidekokoelmien osalta. Turun museokeskus peräänkuulutti asiaa jo viime vuoden lopulla. Lisäksi Varhan tulisi tehdä päätös prosenttitaiteen osalta.

Prosenttitaide tarkoittaa sitä, että vähintään yksi prosentti uuden julkisen rakennuksen kustannuksista käytetään taiteeseen. Käytäntöä on sovellettu kymmenissä Suomen kunnissa. Asiasta ei ole kuitenkaan Varhassa tehty päätöstä, joten prosenttiperiaatteen jatkuvuus julkisissa rakennuskohteissa on epävarmaa.

Taideteosten roikkuminen valkoisenkirjavilla sairaalaseinillä ei ole itsestäänselvyys. Salon taidemuseon intendentti Minna Nyqvistin mukaan arvokkaita taideteoksia sijoitetaan julkisiin tiloihin kävijöiden vuoksi.

– Kaupungin taidekokoelma kuuluu kaikkien nähtäväksi sen sijaan, että teokset piilotettaisiin varastoihin. Teosten sijoittaminen on yksi tärkeimmistä kokoelmanhallintatyön osista.

Julkisissa tiloissa taiteen äärelle pääsee sellainenkin ohikulkija, joka ei välttämättä menisi varta vasten taidenäyttelyyn. Salon sairaalan kokoelman on nähnyt valtaosa salolaisista, vaikkei asiaa olisi sen kummemmin odotushuoneessa pistänyt merkille.

Nyqvistin mukaan taide muuttaa julkisen tilan ilmettä ja sen havainnoiminen voi ohjata ajatuksia pois jännittävästä toimenpiteestä, kuten hammaslääkärin vastaanotosta. Salon pääterveysasemalla työskentelevä sairaan- ja terveydenhoitaja Anna-Kaisa Oksanen muistelee etenkin vuodeosaston potilaiden kehuneen useasti seinämaalauksia.

– Jokaisessa potilashuoneessa oli maalattuja eläimiä ja luontokuvia, kunnes viime remontissa monet kuvista peitettiin. Olimme saaneet valtavasti positiivisia kommentteja maalauksista.

Salon pääterveysaseman sairaan- ja terveydenhoitaja Anna-Kaisa Oksasenkin huoneessa roikkuu yksi kaupungin taidekokoelman teoksista, Elina Luukasen ”Iltalamppu”.  Kuva: SSS/Minna Määttänen

Nyqvistin mukaan teosten siirtourakan pakkoraossa on hyvätkin puolensa, kuten mahdollisuus huoltaa ja hoitaa kaupungin taidekokoelmaa. Sairaalarakennus valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2027, jolloin taidemuseo toimittaa tiloihin uudet teostalletukset.

– Pelkästään teosten löytämisessä on varmasti haasteita, sillä maalauksia on siirrelty omatoimisesti sairaalan tiloissa.

Taidemuseo varautui tulevaan urakkaan jo toissakesänä, kun museon määräaaikaiset työntekijät alkoivat käydä läpi Varhan kiinteistöihin sijoitettuja teoksia.

– Olemme varmistaneet kaikkien Varhan alueelle talletettujen teosten sijaintipaikat. Toimenpide oli tehtävä paitsi sairaalan remontin myös uusien talletussopimusten vuoksi.

Luojuksen mukaan kaikki kunnat ovat kohdanneet epävarmuutta Varhan ja museoiden välisen yhteistyön jatkuvuudesta. Salon kaupunki seuraa asiassa Turun museokeskuksen linjauksia.

Varhan rakennuttamisen projektijohtaja Tuomo Lehtisalo vakuuttaa, ettei julkisen taiteen painoarvo ole kadonnut Varhan myötä.

– Salon sairaalan uudisrakennuksessa taide on osaltaan huomioitu jo ennen Varhaksi siirtymistä. Täytyy muistaa, että kyseessä on pitkäkestoinen hanke, jossa valtaosa taiteesta sijoitetaan paikoilleen vasta vuoden 2027 keväällä.

Lehtisalon mukaan etenkin tulevan Salon sairaalan aulatiloihin on tarkoitus sijoittaa taidetta. Suunnittelussa on huomioitu esimerkiksi taideteosten vaatima valaistus.

– Lisäksi uudisrakennuksen aulaan on tarkoitus tilata tulevaisuudessa suurempikokoinen uusi taideteos. Taidekoordinaattorina tulee toimimaan Majakkasairaalastakin tuttu Matti Tainio.

Projektijohtaja kertoo tunnistavansa taiteen roolin julkisissa rakennuksissa hyvin.

– Taiteen tarkoituksena tällaisissa tiloissa on piristää sekä henkilökuntaa että asiakkaita. Tilat vaativat ihmisten ajatusten ohjaamista muualle kuin siihen seikkaan, minkä vuoksi odotusaulassa istutaan.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
keijo.k
3 kuukautta sitten

Onhan ”harhan” toiminnassa jotain pienempiäkin ongelmia ja epäselvyyksiä, tämä pitää kuitenkin ehdottomasti, toiminnan jatkon kannalta asettaa ykköstilalle?. Asiakkaiden terveydenkin kannalta saatava asia kuntoon, jotta päästään toteuttamaan sitä, miksi hyvinvointialueita on ajettu.