Varha päätyy markkinaoikeuteen – miljoonahankinta ilman kilpailutusta

2

Varsinais-Suomen hyvinvointialue joutuu selittämään hankintapäätöstään markkinaoikeudelle. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mielestä Varha on rikkonut hankintalakia, kun se ei kilpailuttanut 1,9 miljoonan euron arvoista perintäpalvelua.

Varha osti perintäpalvelut suorahankintana Revire Perintä Oy:ltä, jonka aiempi nimi oli Suomen Kuntaperintä. Se on kuntien, kuntayhtiöiden ja hyvinvointialueiden omistaman Sarastia Oy:n tytäryhtiö.

Lain mukaan valtio ja kunnat voivat – tietyin ehdoin – tehdä omistamaltaan yhtiöltä hankintoja ilman kilpailutusta. Omistajaa kutsutaan silloin hankintayksiköksi ja yhtiötä sidosyksiköksi. Laki edellyttää, että hankintayksiköllä on sidosyksikössä määräysvaltaa.

Varhan mielestä Sarastia ja Revire olivat hyvinvointialueen sidosyksiköitä. Päätöstä tehdessään hyvinvointialue omisti Sarastian osakkeista 0,09 prosenttia. Varhan mielestä se riitti määräysvaltaan.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on toista mieltä: ”Revire Perintä Oy ei ole Varhan sidosyksikkö”, virasto totesi tiedotteessa perjantaina.

KKV haluaa markkinaoikeudelta linjauksen siitä, millaista määräysvaltaa julkisella toimijalla on oltava yrityksessä, jolta se voi tehdä hankintoja ilman kilpailutusta.

Varhan hankintapäätös päätyi Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkittavaksi Suomen perimistoimistojen liiton pyynnöstä.

– Erittäin hienoa, että sidosryhmähankintoja selvitetään. Se nähdään hyvin keinotekoisena ja selkeänä epäkohtana, että hankintoja jätetään kilpailuttamatta nimellisen omistuksen kautta, liiton puheenjohtaja Tero Kantelinen sanoo.

Elinkeinoelämän keskeiset järjestöt arvostelivat hyvinvointialueiden hankintapäätöksiä kovin sanoin viime marraskuussa. Elinkeinoelämän keskusliiton mielestä hyvinvointialueet rikkoivat hankintalakia systemaattisesti.

”Ne ostavat ensin minimaalisen osuuden monikunnallisesta jättiyhtiöstä, jolta sitten ostetaan tavaraa ja palveluita suoraan, ilman kilpailutusta”, EK:n kilpailuasiantuntija Annaliisa Oksanen totesi tiedotteessa.

Kohina hankintalain soveltamisesta on pantu merkille myös Revire Perinnässä. Tilinpäätöksessään yhtiö arvioi sen merkittäväksi riskiksi ja epävarmuustekijäksi olemassaololleen ja asemalleen markkinoilla.

Markkinaoikeus antaa ratkaisunsa Varhan hankintapäätöksestä myöhemmin.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Kari
2 kuukautta sitten

Kannattaisikohan ensiksi selvittää päätöksen tekijöiden sukulaissuhteet kyseiseen yritykseen?

Tuomari
2 kuukautta sitten

Ehdoin tahdoin rikotaan lakia. Hyvissä käsissä ollaan.