Venäjä vaati Kansainvälistä tuomioistuinta lopettamaan Ukrainan nostaman kanteen käsittelyn – keskiviikkona kuullaan, mitä yli 30 liittolaista sanovat

18
Presidentti Vladimir Putin on perustellut hyökkäystä Ukrainaan muun muassa väitteillä, että Itä-Ukrainan Venäjä-mielisiä asukkaita olisi vainottu. LEHTIKUVA/AFP
Presidentti Vladimir Putin on perustellut hyökkäystä Ukrainaan muun muassa väitteillä, että Itä-Ukrainan Venäjä-mielisiä asukkaita olisi vainottu. LEHTIKUVA/AFP

Venäjä hyökkäsi odotetun voimakkaasti Ukrainaa vastaan omassa puheenvuorossaan YK:n alaisessa Kansainvälisessä tuomioistuimessa (ICJ) Haagissa, kun se vastasi Ukrainan kanteeseen maanantaina. Ukrainan mukaan Venäjä on rikkonut kansanmurhaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia oikeuttamalla hyökkäyksen Ukrainaan tekaistuilla kansanmurhasyytöksillä.

Yksi Venäjän presidentin Vladimir Putinin keskeisistä perusteluista Ukrainan sodalle olivat väitteet, että Itä-Ukrainan Venäjä-mielisiä asukkaita olisi vainottu ja heitä vastaan olisi ollut menossa kansanmurha.

– Mitä tulee kansanmurhauhkaa koskeviin huoliin, Ukrainan kannassa ei ollut mitään yllättävää, sillä sen perusteet löytyvät tukevasti historiasta, natsismin doktriineista ja periaatteista, sanoi Venäjän edustaja Gennadi Kuzmin oikeudelle.

Ukrainan asenne koko asiaan on Kuzminin mukaan niin ikään ”toivottoman puolueellinen”.

”Ei kansanmurhaa, ei rikkomuksia”

Kuzminin mukaan ICJ:n olisi lopetettava kanteen käsittely, koska YK:n kansanmurhasopimukset on tarkoitettu ”kansanmurhan ehkäisemiseen ja siitä rankaisemiseen”, eikä Ukrainan nostama kanne hänen mukaansa koske näitä asioita.

– Ukraina ei syytä Venäjää kansanmurhasta. Ukraina ei myöskään syytä Venäjää siitä, että se olisi epäonnistunut kansanmurhan estämisessä tai siitä rankaisemisessa.

– Päinvastoin Ukraina inttää, ettei kansanmurhaa ole tapahtunut. Jo yksistään sen pitäisi riittää jutun käsittelyn lopettamiseen, koska jos kerran ei ole kansanmurhaa, ei myöskään ole voitu rikkoa kansanmurhaa koskevia sopimuksia, Guzmin järkeili.

Venäjän edustaja esiintyi oikeudessa ensimmäistä kertaa maanantaina. Aikaisemmin Venäjä on väittänyt, ettei sillä ole ollut riittävästi aikaa valmistella vastaustaan. Ukraina esittää oman vastineensa tiistaina.

Yli 30 Ukrainan liittolaismaata tulee niin ikään esittämään oman kantansa asiaan keskiviikkona. ICJ ei kuitenkaan antanut Yhdysvalloille lupaa lausua omaa kantaansa.

Myös Suomi on paikalla

Myös Suomen ulkoministeriön edustajat ovat paikalla Haagissa esittämässä oman kantansa.

Ministeriön lähetystöneuvos Tarja Långström kertoo STT:lle, että Suomen on määrä ilmaista kuulemisessa oma kantansa keskiviikkona yhdeksän muun EU-maan kanssa.

– Olemme siellä puolustamassa YK:n joukkotuhontayleissopimuksen integriteettiä, Långström sanoo.

– Tuomme tuomioistuimen tietoon näkemyksemme, jonka mukaan yleissopimuksen riitojen ratkaisulauseke on niin laaja, että se kattaa tämäntyyppisen kanteen, jonka Ukraina on sinne viemässä.

Ukrainan kanne koskee siis sitä, että Venäjä olisi käyttänyt YK:n joukkotuhontayleissopimusta väärin oikeuttaessaan sen nojalla voimankäyttöään Ukrainassa. Ukraina laittoi kanteen vireille lähes välittömästi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa viime vuoden helmikuussa.

Maanantaina alkaneissa kuulemisissa käsitellään Venäjän oikeudenkäyntiväitteitä, joiden mukaan Kansainvälisellä tuomioistuimella ei olisi toimivaltaa käsitellä Ukrainan kannetta.

Venäjän mukaan valtioiden välillä ei ole mitään sellaista erimielisyyttä yleissopimuksen soveltamisesta, tulkinnasta tai täytäntöönpanosta, joka kuuluisi tuomioistuimeen. Tämän lisäksi Venäjällä on liuta muitakin väitteitä, joiden mukaan tuomioistuimen tulisi jättää Ukrainan kanne tutkimatta.

Kuulemisten on määrä jatkua Haagissa syyskuun 27. päivään asti.

Ukrainan kanne todennäköisesti käsittelyyn

Långströmin mukaan monet oikeusoppineet ovat arvioineet, että tuomioistuin tulee todennäköisesti toteamaan olevansa asiassa toimivaltainen. Näin ollen Ukrainan kanne tulisi sisältönsä puolesta tuomioistuimessa lopulta käsiteltäväksi.

Prosessi voi kuitenkin kestää pitkään. Esimerkiksi Ukrainan aiempi kanne Venäjää vastaan on paraikaa vireillä tuomioistuimessa. Kanne liittyy Krimin nimimaahan, ja Ukraina nosti sen vuonna 2017.

– Siinä pidettiin varsinaisessa pääasiassa suulliset kuulemiset viime kesänä. Kesti siis kuusi vuotta, ennen kuin pääasiaa käsiteltiin tuomioistuimessa, Långström kertoo.

– Yleisesti voidaan arvioida, että jos vastaaja – tässä tapauksessa Venäjä – esittää oikeudenkäyntiväitteitä, se lisää prosessin kestoa kahdella vuodella.

Kansainvälisessä järjestelmässä ei ole olemassa mitään viranomaista, joka panisi tuomioistuimen päätökset täytäntöön. Långströmin mukaan tuomioiden täytäntöönpano on yleisesti ottaen tunnustettu ongelmaksi.

Hän kuitenkin huomauttaa samaan hengenvetoon, että tuomiot eivät ole vain symbolisia.

– On olemassa myös sellaista käytäntöä, että valtiot tyytyvät tuomioihin ja toteuttavat niitä, Långström sanoo.

– Lisäksi asia voidaan saattaa YK:n turvallisuusneuvoston käsittelyyn, jos riidan osapuoli ei toteuta tuomioistuimen tuomion määräyksiä.

Venäjää koskevissa kanteissa turvallisuusneuvostosta ei tosin liene liiemmin apua, koska Venäjä pystyy neuvoston pysyvänä jäsenenä estämään päätöksenteon neuvostossa.

Tuomioistuimen päätöksillä voi kuitenkin olla merkitystä aikanaan, kun Ukrainan sodassa syntyneiden vahinkojen korvaaminen tulee ajankohtaiseksi.

– On esitetty näkemyksiä, että tällaiset arvovaltaiset tuomiot voisivat toimia oikeusperustana sille, että jos jossakin on esimerkiksi jäädytettyjä varoja, niitä voitaisiin mahdollisesti kanavoida korvauksiin, Långström kertoo.

Vasta viides kerta Suomelle

Toisen maailmansodan jälkeen perustettu ICJ käsittelee valtioiden välisiä kiistoja. Tuomioistuimessa työskentelee yhteensä 15 tuomaria, jotka YK:n yleiskokous ja turvallisuusneuvosto valitsevat yhdeksän vuoden välein.

Suomi on ollut tuomioistuimen jäsen 1950-luvulta saakka, mutta tämä on vasta viides kerta, kun Suomi on mukana jossakin tuomioistuimen prosessissa.

Riita-asioiden lisäksi tuomioistuin antaa lausuntoja kansainvälisen oikeuden kysymyksissä. Suomi on osallistunut tällaisten neuvovien lausuntojen pyyntöihin kolmesti.

– Ensin 1990-luvulla oli esillä kaksi kertaa kysymys ydinaseiden käytön laillisuudesta. Sitten 2000-luvulla oli kysymys siitä, oliko Kosovon itsenäisyysjulistus kansainvälisen oikeuden mukainen, Långström kertoo.

Ainut riita-asia, jossa Suomi on ollut mukana, koski puolestaan Juutinrauman sillan rakentamista 1990-luvulla. Suomi nosti tuolloin kanteen Tanskan siltasuunnitelmista, koska kaikki Suomessa rakennetut laivat eivät olisi mahtuneet kulkemaan sillan alta.

– Siinä haastettiin Tanska tuomioistuimeen, mutta juttu kuitenkin saatiin sovittua tuomioistuimen ulkopuolella, ja sen käsittely keskeytettiin vuonna 1992, Långström muistelee.

Hannu Aaltonen, Eetu Halonen

Subscribe
Huomio
18 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
takki
11 päivää sitten

Mistähän Persut oppinsa saaneet kun puheet yhtä ja teot toista eikä ennen valeja köyhiltä leikata

ekspertti
11 päivää sitten

No nyt oikeutta Venäjälle.

Kreml murhaa
11 päivää sitten

Butsha ei unohdu.

Pertti
11 päivää sitten

Yli puolet maapallon väestöstä on sitä mieltä, että Ukrainan sota on Bidenin syytä. Pitäisi osata katsoa ja miettiä asia ihan rauhassa kukin omillaan siitä miksi ja mitkä asiat saivat sodan aikaan. Te sanotte, että Suomi tarvitsee Natoa puolustukseen. Mennään parikymmentä vuotta taaksepäin, kun Yhdysvallat jankutti, että Venäjä on uhka. Eihän Venäjä ollut mikään uhka. Olkoon syy mikä tahansa, Suomi on häviäjä joka tapauksessa ja on nyt jo. Kuinka moni maa joutuu kieltämään rajan yli tulevat venäläiset autot? Kuinka monella maalla oli runsas rajankäynti Venäjän kanssa ja kauppa? Suomi on saari ilman Venäjää, ongelmat tulevat meillä pahenemaan valtavasti tästä päivästä. EKP… Lue lisää »

ekspertti
11 päivää sitten
Reply to  Pertti

Odotamme totuuskomission raporttia – Suomessakin.

Kumpi hyökkäsi Venäjä vai USA
11 päivää sitten

Jos Venäjä ei olisi vallannut Krimiä 2014 mitään ongelmaa ei olisi. Kun länsi ei silloin puuttunut heti, Venäjän presidentti Putin kuvitteli, että he voivat miehittää koko Ukrainan, mutta toisin kävi ja nyt länsi reagoi .Pertille vielä, jos sinulla on kaksoispassi miksi et nyt käyttäisi sitä ja menisit sinne ihannevaltioosi, kun tunnut puolustavasi Venäjän oikeutta puuttua itsenäisen maan asioihin niin kuin Venäjä tänä päivänä tekee ja tappaa viattomia ihmisiä Ukrainassa.

pertti
11 päivää sitten

Krimi on aina ollut Venäjän. Tämä kaikki soppa mitä on kirjoitettu on Yhdysvaltain propakandaa. Sama tilanne toistuu Taiwanissa. Taiwan on aina ollut Kiinan maakunta ja on edelleen. Nikita Hrustsov siirsi omin takein Krimin Ukrainaan ollessaan Kommunistisen puolueen pääministeri. Siitä ei ollut tehty mitään päätöstä. Samalla logiikalla Ruotsin pääministeri voi liittää Ahvenanmaan Ruotsiin , emmekä voi mitään. Jos joku maa maailmassa puuttuu Itsenäisten maiden sisäpolitiikkaan se on Yhdysvallat. Se puuttuu ja yrittää puuttua jokaisen maan sisäpolitiikkaan. Jollein muulla tavoin, niin laitetaan pakotteet niin , että kansa kärsii. Kyllä heillä on myös tarvetta puuttua sotimalla. Tuo on pahasti Absurdia kun sanotaan Venäjä… Lue lisää »

ekspertti
11 päivää sitten
Reply to  pertti

Täyttä soopaa taas.

Olli
11 päivää sitten
Reply to  pertti

Aika omituinen ajatusmaailma? Voithan aina muuttaa Venäjälle. Vai?

todistaja
11 päivää sitten
Reply to  pertti

Toivottavast Nieminen ottaa SSS.lle lankeavan vastuun, jos joku häiriökäyttäytyjä näistä pertin julkaistuista salaliitto- ym. teorioista ottaa tehtäväkseen jakaa oman käden oikeutta. Olen varulta ottanut kuvakaappaukset talteen pahimmista julkaisuista.

Juhani
7 päivää sitten
Reply to  todistaja

Mitä ihmeen salaliittoteorioita? Pertti kirjoittaa täyttä asiaa.

Todistaja
7 päivää sitten
Reply to  Juhani

”Juhanilta” ei ole nähty mitään omaa ajatusta, pelkkää Pertin peesausta, joka panee ajattelemaan.

Ossi
6 päivää sitten
Reply to  Todistaja

Täällä on valtavan vähän omia ajatuksia. Enimmäkseen tuntuu, että täällä on sopulilauma, joka ilman omaa järkeä ja tahtoa menee propagandan mukana.

MDI
10 päivää sitten
Reply to  pertti

Taas Pertiltä pukkaa tajunnanvirtaa, miksi Venäjä valtasi Krimin jos se on aina ollut Venäjää? NLn hajoamisen jälkeen Venäjä kirjoitti sopimuksen Ukrainan rajoista ja koskemattomuudesta, kaikki tosin tietävät miten Venäjä sopimuksiaan noudattaa. Ja jos oikein kaukaa haetaan niin Venäjä kuului Ukrainalle, eikä päinvastoin.

PS. Niitä pakotteita on asetettu esim. sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan, kansanmurhista jne., kaikki tuttua roistovaltioiden repertuaaria.

Veka
10 päivää sitten
Reply to  pertti

Aina? Venäjä valloitti Krimin 1783. Ja Neuvostoliiton sisäiset rajasiirrot on aivan eri kuin suvereeni maa ottaisi maakunnan suvereenilta maalta.

pertti
10 päivää sitten
Reply to  Veka

Tuo pitää paikkaansa jos voidaan sanoa, että valloitti. Krimi ei silloinkaan kuulunut Ukrainaan vaan oli oma maaperä. Niistä sikäläisistä rajoista on paha olla ihan varma. Krimi oli ajautunut uskon sotiin vahvasti ja Venäjä lopetti uskonsodat. Siitä asti Krimi on kuulunut Venäjälle ei koskaan ennen Ukrainalle ennen kuin ukrainalainen Nikita siirsi sen Ukrainaan omin luvin.

Marko
7 päivää sitten
Reply to  pertti

Suomi pitää palauttaa lappalaisille ja kaikki valkoihoiset ympäri maailman pitää palauttaa Eurooppaan. Logiikka ei toimi Pertillä. Jos palautetaan vanhat rajat, niin kuinka pitkälle mennään. Kansallisvaltiot syntyivät vasta 1700-luvulla, palautetaanko jotain ruhtinaskuntien rajoja vai? Kommenttisi on vääristelyä ja Venäjän nuolemista. Pitää sitten vaatia myös Suomen palauttamista Ruotsille, jos tehdään niin kuin haluat.

Juhani
7 päivää sitten
Reply to  pertti

Täyttä asiaa.