Kaikkialla Suomessa kaikuu sama maakuntalaulu: Sote-palveluihin ei olla missään kovin tyytyväisiä

0
Kaikkialla maassa ollaan pääosin tyytyväisiä oman kotimaakunnan asumisviihtyvyyteen, mutta tyytymättömiä terveys- ja sosiaalialan palveluihin sekä työllisyystilanteeseen. LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa
Kaikkialla maassa ollaan pääosin tyytyväisiä oman kotimaakunnan asumisviihtyvyyteen, mutta tyytymättömiä terveys- ja sosiaalialan palveluihin sekä työllisyystilanteeseen. LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) maakuntapuntarista selviää, että vaikka Suomen maakunnat ovat väestöltään ja talouden rakenteiltaan erilaisia, ovat niiden asukkaiden mielipiteet monissa asioissa varsin samansuuntaisia.

Kaikkialla maassa ollaan pääosin tyytyväisiä oman kotimaakunnan asumisviihtyvyyteen, mutta tyytymättömiä terveys- ja sosiaalialan palveluihin sekä työllisyystilanteeseen. Koko maassa sote-palveluihin erittäin tai melko tyytyväisiä oli 38 prosenttia vastaajista, työllisyyteen 43 prosenttia.

Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa olivat ainoat maakunnat, joissa erittäin tai melko tyytyväisien vastaajien osuus nousi täpärästi yli puolen. Uudellamaalla tyytyväisiä löytyi 32 prosenttia.

Tyytyväisten osuudet jäivät keskiarvoa pienemmiksi myös niissä maakunnissa, jotka ovat taloudelliselta tilanteeltaan keskitasoa heikompia. Kymenlaaksossa tyytyväisiä oli 25 prosenttia, Pohjois-Karjalassa 30 prosenttia vastaajista.

Myös tulevaisuuden näkymiä koskevat arviot olivat sote-palveluiden kohdalla synkänpuoleisia. Vain 15 prosenttia kaikista vastaajista uskoi, että sote-palvelut kehittyvät seuraavien kymmenen vuoden aikana parempaan suuntaan. Toiveikkaiden osuus oli pienin Kymenlaaksossa, jossa parempaan tulevaisuuteen luotti yhdeksän prosenttia vastaajista. Pohjois-Pohjanmaalla optimistien osuus oli 22 prosenttia.

Työllisyystilanne nähtiin keskimääräistä heikommaksi Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla tyytyväisiä oli noin puolet vastaajista.

Oma maakunta mansikka

Oman maakunnan asuinviihtyvyyteen tyytyväisiä oli 73 prosenttia vastaajista. Vaihtelut jäivät pieniksi eri maakuntien välillä. Pirkanmaalla, Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa yllettiin 76 prosenttiin tyytyväisiä.

Kyselyn aineistosta ilmenee, että erot ovat melko pienet paitsi maakuntien myös eri väestöryhmien välillä. Koulutustasolla näytti olevan merkitystä. Mitä koulutetummasta vastaajasta oli kyse, sitä todennäköisemmin hän piti oman maakuntansa asuinviihtyvyyttä ja elämisen laatua hyvänä.

Maakuntapuntarin aineiston kokosi Kantar Public internetpaneelissa tämän vuoden tammikuussa. Siihen haastateltiin yli 4 000 ihmistä Manner-Suomessa. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Nina Törnudd