Miesten välinen seksi ei kohta enää ole este verenluovutukselle – määräys voimaan tänään ja käytäntöön loppuvuoden aikana

0
Uuden määräyksen mukaan seksi uuden, vaihtuneen tai usean seksikumppanin kanssa aiheuttaa neljän kuukauden luovutuskiellon sukupuolesta riippumatta. Aiemmin miesten välinen seksi aiheutti kiellon riippumatta siitä, onko kumppani uusi vai ei. LEHTIKUVA / Eeva-Maria Brotherus
Uuden määräyksen mukaan seksi uuden, vaihtuneen tai usean seksikumppanin kanssa aiheuttaa neljän kuukauden luovutuskiellon sukupuolesta riippumatta. Aiemmin miesten välinen seksi aiheutti kiellon riippumatta siitä, onko kumppani uusi vai ei. LEHTIKUVA / Eeva-Maria Brotherus

Miesten välinen seksi ei kohta enää automaattisesti tarkoita väliaikaista verenluovutuskieltoa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean määräys muutoksesta verenluovutuksen soveltuvuuskriteereissä astuu voimaan tänään.

Määräyksessä linjataan, että seksi uuden, vaihtuneen tai usean seksikumppanin kanssa aiheuttaa neljän kuukauden luovutuskiellon sukupuolesta riippumatta. Aiemmin miesten välinen seksi aiheutti neljän kuukauden kiellon riippumatta siitä, onko kumppani uusi vai ei.

Muutos on otettava käytäntöön kolmen kuukauden kuluessa määräyksen voimaantulosta, eli aikaa on vuoden loppuun asti. Punaisen Ristin Veripalvelusta kerrotaan STT:lle, että käyttöönoton päivä ilmoitetaan aikataulun varmistuttua.

– Muutos viedään käytäntöön mahdollisimman pian, viimeistään vuoden loppuun mennessä. Käyttöönotto vaatii muutoksia tietojärjestelmiin, kertoo Veripalvelun viestintä- ja henkilöstöjohtaja Willy Toiviainen STT:lle sähköpostitse.

Fimea tiedotti uudesta määräyksestä elokuussa.

Kielto koettu epäoikeudenmukaiseksi

Toukokuisessa lausuntopyynnössään Fimea perusteli muutosesitystä veriteitse tarttuvien tautien epidemiologisella tilanteella, luovuttajien infektiotestausten kattavuudella ja muiden maiden käytänteistä kertyneellä tiedolla. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja selkiyttää väliaikaisten kieltojen käytäntöjä.

Veripalvelun mukaan miesten välisten seksin aiheuttama verenluovutuksen este on usein koettu epäoikeudenmukaiseksi ja syrjiväksi. Palvelu painottaa, että kielto on aina perustunut lääketieteelliseen riskinarvioon ja tartuntatautitilastoihin.

Euroopan alueella parikymmentä maata on luopunut seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvistä syrjivistä verenluovutuskäytännöistä. Suomessa seksikäyttäytymiseen liittyviä varoaikoja verenluovutuksessa on lievennetty aiemmin vuosina 2014 ja 2021.

Uudistuksella laaja kannatus

STT kertoi heinäkuussa, että kaikki määräaikaan esityksestä lausunnon antaneet pitivät sitä perusteltuna ja kannattivat sitä. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) katsoi lausunnossaan, että miesten väliseen seksiin kohdistuvien rajoitusten poistaminen voi lisätä luovuttajamäärää ja edistää yhdenvertaisuutta.

– Verituotteiden turvallisuutta voidaan hallita Veripalvelun ehdottamalla yleisellä, seksikontaktin sukupuolesta riippumattomalla rajoituksella, jossa neljän kuukauden väliaikainen luovutuskielto määräytyy uudesta, vaihtuneesta ja useasta seksikumppanista, THL:n lausunnossa sanottiin.

Ihmisoikeusjärjestö Seta huomautti, ettei muutos huomioi suhteiden moninaisuutta ja sitä, että osa ihmisistä elää vakituisesti sellaisessa useamman kuin kahden henkilön suhteessa, jossa osapuolilla ei ole tämän suhteen ulkopuolisia seksikontakteja.

Veripalvelun mukaan tällä hetkellä alle puolet verenluovuttajista on miehiä. Veripalvelu kaipaa lisää miehiä luovuttajiksi, sillä miehet voivat luovuttaa verta naisia useammin ja heillä on naisia huomattavasti suurempi rautavarasto, joka kestää verenluovutuksen paremmin.