Salon–Hajalan ratasuunnitelmasta yhdeksän muistutusta – nämä asiat asukkaita ja yrityksiä huolettavat

0
Helsingin ja Turun välisestä nopeasta ratayhteydestä tehdään viisi erillistä suunnitelmaa. Ensimmäinen on ollut syksyn aikana nähtävillä. Kuva: SSS-arkisto/Santeri Iltanen

Salon ja Hajalan välisestä ratasuunnitelmasta on tehty kaikkiaan yhdeksän muistutusta.

Suunnitelma on ensimmäinen viidestä ratasuunnitelmasta, jotka Turun Tunnin Juna Oy tekee Helsingin ja Turun välisestä nopeasta junayhteydestä.

Muistutuksissa halutaan esimerkiksi lisätietoa siitä, minkälaisia tilapäisiä tai pysyviä rajoituksia ratasuunnitelmassa esitetyt rautatien suoja-alue, työnaikaiset haltuunotot ja huoltotiet aiheuttavat yritysten ja asukkaiden kiinteistöille.

Yritykset haluavat muutoksia ratasuunnitelmassa esitettyihin piha-alueisiin kohdistuviin järjestelyihin. Yksityishenkilöt ovat toivoneet perusteita kiinteistöönsä kohdistuvalle lunastukselle sekä tietoa työnaikaisten haltuunottojen aikataulusta ja korvauksista.

Salon–Hajalan ratasuunnitelma on parhaillaan lausuntokierroksella, ja eri viranomaistahot antavat siitä lausuntonsa. Salon kaupunki antaa oman lausuntonsa marraskuun loppuun mennessä. Samalla se antaa oman vastineensa muistutuksiin.

Kaupungin lausunnon jälkeen Turun Tunnin Juna Oy antaa kaikkiin lausuntoihin ja muistutuksiin oman vastineensa. Ratasuunnitelman hyväksyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Hyväksymisen ehtona on, että Salo–Hajalaa koskevat asemakaavat on hyväksytty kaupunginSalon valtuustossa.