Valinnanvapaus julkisessa erikoissairaanhoidossa nopeuttaa hoitoon pääsyä, kertoo uusi tutkimus

0
Ammattitaitoisen työvoiman riittävyys on hyvinvointialueiden palvelujen järjestämisen suurin haaste koko maassa, sanotaan THL:n asiantuntija-arvioissa. LEHTIKUVA / Timo Heikkala
Ammattitaitoisen työvoiman riittävyys on hyvinvointialueiden palvelujen järjestämisen suurin haaste koko maassa, sanotaan THL:n asiantuntija-arvioissa. LEHTIKUVA / Timo Heikkala

Valinnanvapaus lisää potilaiden liikkuvuutta yli aluerajojen, mikä nopeuttaa hoitoon pääsyä, lyhentää hoitojonoja ja tehostaa resurssien käyttöä, selviää tuoreesta Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen (VATT) tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan potilaat olivat valmiita hakeutumaan hoitoon oman sairaanhoitopiirinsä ulkopuolelle, kun heille tarjottiin siihen mahdollisuus.

Tutkimuksessa tarkasteltiin vuonna 2007 toteutettua alueellista valinnanvapausuudistusta, joka koski noin miljoonaa suomalaista.

Etelä-Pohjanmaan, Vaasan, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien toteuttamassa uudistuksessa kiireettömät potilaat saivat vapaasti valita leikkaushoitopaikkansa julkisten sairaaloiden välillä.

Tutkimuksen mukaan potilaat hakeutuivat uudistuksen myötä aikaisempaa useammin leikkaushoitoon yliopistosairaaloihin, joilla on korkeampi hoitokapasiteetti ja paremmat resurssit verrattuna muihin sairaaloihin.

Jonotusajat ja sairaalassaoloaika lyhenivät

Tutkimuksen mukaan jonotusajat lyhenivät valinnanvapautta koskevalla alueella noin 36 prosenttia lonkan ja polven tekonivelleikkauksissa ja 23 prosenttia kaikissa tuki- ja liikuntaelinleikkauksissa.

Lisäksi potilaiden sairaalassaoloaika lyheni, minkä ansiosta potilaita voitiin hoitaa enemmän. Sairaalassaoloajan lyhenemisellä ei havaittu olevan vaikutusta hoidon kliiniseen laatuun.

VATT:n erikoistutkija Tanja Saxellin mukaan valinnanvapauden edistäminen ja potilasliikkuvuuden lisääminen voisi parantaa myös terveydenhuollon nykyisten resurssien käyttöä.

– Taloudellisten vaikutusten vuoksi potilaita kannattaisikin kannustaa käyttämään valinnanvapautta nykyistä laajemmin, esimerkiksi tuottamalla helppokäyttöistä kansallista tietoa valinnan tueksi, Saxell sanoo tiedotteessa.

Vuoden 2014 alusta lähtien potilailla on ollut mahdollisuus valita hoitopaikkansa koko maan alueelta. Kiireettömän hoidon valinnanvapaus koskee perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa julkisessa terveydenhuollossa.

Anniina Korpela